יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
לצאת עם משתמט?

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » בענין גילוי פנים בתורה שלא כהלכה- על ישיבת שבעה לישראל סגל
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

בענין גילוי פנים בתורה שלא כהלכה- על ישיבת שבעה לישראל סגל

מתוך: חברה » יחסי דתיים-חילוניים פורסם בכ"ז בתשרי התשס"ח
בס"ד

מראש אביע את התנצלותי על שאולי השאלות יהיו נוקבות וחריפות מדי ואולי אף יוצגו באופן חצוף מדי. הדברים נכתבים באופן הזה כדי להבהיר את עמדתי, ואשתדל בלנ"ד לכתוב את הדברים כדי לברר האמת ולא כדי להתנצח ח"ו. למען האמת, אציג עצמי- אני הוא זה שהתדיין עם כבודו בענין ציונות (בסדרה של כ-10 חילופי מכתבים). כמו"כ, ראוי לדעתי לומר את האמת- איני מצליח להבין כלל וכלל את עמדתך בהרבה מאוד נושאים, ובעיני דבריך גורמים לא פעם לחילול ה' ולא פעם הם נוגעים בגילוי פנים בתורה של כהלכה. את הנקודה הזו אני רוצה כמובן לברר עם כבודו, לפני שאני מגבש עמדה בענין.

כבודו הוא אחת מהדמויות היותר מוכרות בציבור הדת"ל- כבודו מוזכר לעתים בתור פוסק גדול [וזו היחס שלרוב כבודו מקבל מהדתיים שפחות מקפידים על שמירת תורה ומצוות (נאמר כך- לדעתי הרבה יותר מ-50% מאלו שמקבלים את מרותך, אינם נמנעים מלראות מראות נגעים בטלוויזיה...)] ולעתים בתור חצוף שלא הגיע להוראה ומקל קולות יתירות (טענה זו לרוב נשמעת בקרב תלמידיו ותלמידי תלמידיו של הגר"א שפירא זצוק"ל). עד כאן העובדות. אני כאמור נוטה להימנות עם הפלג השני (למרות שאיני מתלמידי תלמידי הגר"א שפירא, כידוע לכבודו...) אולם לפני שאגבש עמדה בהחלט, אנימעוניין לשמוע את דעתו של כבודו.

מהו לדעתך האיסור של "גילוי פנים בתורה שלא כהלכה"?
לאחרונה קראתי את דבריך בענין ישראל סגל (ויחס לרשעים בכלל), ולא יכולתי שלא לחשוב מה שכתב כבודו היא ההגדרה בעיני לגילוי פנים בתורה שלא כהלכה. אסביר את דבריי-

"אני נזהר זהירות יתרה להגדיר מיהו צדיק ומיהו רשע. דברי הנבואה מלמדים הרבה על אלה שנחשבו עובדי ד' (כהנים במשכן ובמקדש !) שהיו גדולי החוטאים, ועל רחוקים מאוד שההתייחסות אליהם הייתה אחרת (אחאב). בעיקר בשל העובדה שעוד לא זכינו שתהא קורלציה ישירה בין התנהגות מוסרית עליונה ובין נאמנות למצוות שבין אדם לחבירו, אני נזהר מלהגדיר אדם כרשע, על אף כפירתו בד' א-לוהי ישראל.". ע"כ דברי כבודו

ואני, תמה תמה אקרא, איך כותב כבודו שגם אדם שכופר בה' אלוקי ישראל אינו אוטומטית רשע.

ז"ל רבינו יונה ז"ל בשע"ת תשובה שער ג סי' קפט:
"החלק השני, החנף אשר יהלל רשע לפני בני-אדם, אם בפניו אם שלא בפניו, אף-על-פי שלא יצדיקנו על חמסו ולא יכזב על משפטו, אבל יאמר עליו כי איש טוב הוא. ועל זה נאמר (משלי כח, ד) "עזבי תורה יהללו רשע" , כי לולא אשר עזב את התורה, לא הילל העובר על דבריה ומפר מצוותיה... על כן לא נכון להזכיר צדקתם בלתי אם יזכיר רשעם וכסלם... (נא לשים לב במיוחד כאן-) והרשעים נכרים הם בשיחתם והנהגתם, כאשר הקדמנו לך בשערי יראת חטא".
ולשמחתנו הרבה נתן לנו הקב"ה ברוב טובו את רבותינו הק' שיאירו עינינו בהגדרת "רשע" (כפי שרבינו יונה מאריך בשע"ת במקומות שונים), והנה הרב במחי יד ביטל את כל דבריהם הק'.
רבינו יונה כותב ש"הרשעים נכרים" ואילו לדעת כבודו הרשעים אינם ניכרים.
וכתבת את הרעיון הזה לא בתור רעיון מוסרי בעלמא (שגם אז היה מה להעיר) אלא בתור נימוק הלכתי!!!
למה זה לא גילוי פנים בתורה שלא כהלכה?

(ואגב אם הזכרנו את ישראל סגל שר"י, כבודו כתב נימוק הלכתי שתוכנו הוא שלא ייתכן שלא נשב שבעה על אדם שהנאצים הרגו כמותו בשואה על היותו יהודי. א"כ מדוע לא נשב שבעה על גוי, בן לאבא יהודי שגם אותו הנאצים טרחו לרצוח?)

למה לעולם אינך מנמק את פסקיך (לפחות לא במוצהר) על דברי ראשונים כמלאכים? בחור שרואה את תשובתיך, חושב שכל פסיקת ההלכה מתבססת על דברות שאפשר להמציא ללא שום מחויבות למישהו.
איפה הסברות האלו כתובות???
ברשו"ת היחיד ורשו"ת הרבים (ממה שזכור לי) כמעט ולא מוזכרים פוסקים.. מי מהאחרונים פוסק כך? האם כבודו יכול להבצביע על פוסק אחד בעל שיעור קומה (אחרון) שמפרסם בציבור פסקי הלכה (שצורת שו"ת) ללא מקורות?

בכבוד הראוי,

יצחק


התשובה:
שלום וברכה
אני מודה לך מאוד על כך שבחנת את דבריי, והצעת את שאלותיך עליהן.
כך ראוי שיהיה, ואינך צריך להתנצל. גם פוסק הלכה (אתעלם כמובן מההערות שלך על ההיקף הציבורי שלהן) מחויב לא להורות בתורה שלא כהלכה, ולבאר אם הוא נשאל מפני מה הוא פסק בדרך מסוימת.
אענה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, על אף שקריאה זהירה של דבריי המקוריים תגלה את דרכי בהבאת המקורות לדבריי באתר זה. אתר זה אינו "ספר שו"ת" אלא מקבילה לשיחה בין רב ובין שואלים. בשל כך, כמעט ואיני מפרט את המקורות לדבריי כי לו הייתי עושה זאת לא הייתי מצליח לענות בהיקף הנדרש. אף על פי כן, כמעט בכל מענה שאני כותב ניתן לראות את הסיבות לפסיקה.
. ברם קודם לכל אני מבקש לציין עובדה אחת: כמאתיים שנה יש בישראל פורקי עול ועוברים על התורה. בתחילה היו יושבים שבעה על כל מי ששנה ופירש, ובוודאי שלא יושבים עליו שבעה. לעומת זאת, בעשרות השנים האחרונות אין זכר למנהג זה, וכמעט (אני כותב "וכמעט" למען הזהירות, אע"פ שאני סובר שאף אחד אינו עושה זאת) אינו יושב עוד שבעה על מי ששנה ופירש, ומיליוני יהודים יושבים שבעה על אדם חילוני, אף אם הכיר את בורא ומרד בו. כל גדולי ישראל פוסקים כך ועושים כך, ולהפך – רבים מגדולי ישראל מזהירים הורים שילדיהם התפקרו שלא להפקיר אותם ושלא לזרוק אותם – ילד הוא ילד לעולם. על כן, עוד לפני שאנמק את דבריי שלי – אתה צריך לנמק את העובדה שרוב מוחלט של גדולי ישראל נוהגים כך בפועל, ולא שמענו על פסקים המחייבים משפחה שבנה לדאבוננו שנה ופירש – שלא לשבת שבעה. זה שלעצמו היה מספיק בתור תשובה, והנימוקים לעניין זה הם משניים. אף על פי כן, אתייחס לדבריך:

א. השאלה שלך יוצאת מנקודת הנחה כי "כופר" הוא מושג מוחלט ההופך אדם לרשע, ו"מאמין" הוא מאמין מוחלט המוציא אותו מכלל רשע. אני חולק על שתי ההנחות האלה. הלומד נבואה יודע כי יכול להיות "כופר" שלא יוגדר כ"רשע" לצורך התייחסות אליו כאחד מישראל, ואף כתבתי בסוגריים בתשובה המקורית (אחאב) ואפילו עמרי זכה למלוכה בשל הוספת כרך בישראל, ויכול להיות מי שאינו כופר אולם הוא רשע מוחלט – ורמזתי לבני עלי. על כן, צריך מאוד להיזהר בלהגדיר אדם כרשע לצורך כי ישיבת שבעה עליו. לאור דברי הרב קוק באגרת תקנה, יש להגדיר כופר ולכוון עליו בברכת המינים רק כאשר הוא מתייצב נגד כלל ישראל ופועל נגדו. האם זה גילוי פנים בתורה שלא כהלכה ?
ב. אתה יכול לבוא בשם רבינו יונה רק אם אתה מקבל את כל הגדרותיו ל"רשע" לצורך אי ישיבת שבעה. מה שעושים רבים המבקרים את מה שכתבתי הוא מעשה לא ישר, והוא עצמו גילוי פנים בתורה שלא כהלכה. אדגים זאת בשתי דוגמאות: טורחים לצטט כאילו איני מכיר את דברי הרמב"ם על הפורשים מדרכי ציבור. ברם, אותו רמב"ם גם פסק שמי שאינו מאמין אפילו בעיקר אחד מתוך י"ג עיקרי אמונה – אין נוהגים בו את כל מצוות העשה שבין אדם לחברו, כמו השבת אבידה וכדו'. האמנם מישהו נוהג כך היום להלכה ? יש לכך סיבות רבות, שאף עליהן רמזתי בדבריי, והיה אפשר לכתוב מאמר שלם וגדול על כך, אולם לא תוכל להתכחש לעובדה זו. הדברים נכונים גם לגבי רבינו יונה. למשל: "...ויש אזהרות שאין מקצת ההמון שומרים עיקר האזהרות, כמו החבלה וההכאה, שהמכה את חברו עובר בשני לאוין, שנאמר (דברים כה, ג): ארבעים יכנו לא יוסיף - פן יוסיף. ורבים עוברים על הלאוין האלה בהכאת נשותיהם. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין נח:): כל המרים יד על חברו אף על פי שלא הכהו נקרא רשע, שנאמר (שמות ב, יג): ויאמר לרשע למה תכה רעך; "למה הכית" לא נאמר, אלא "תכה". ואיוב אמר (איוב לא, כא): אם הניפותי על יתום ידי. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין שם): רב הונא קצץ יד המכה, שנאמר (איוב לח, טו): וזרוע רמה תשבר". כאן מדובר בדברים מפורשים של התורה – "למה תכה רעך", ולפי דבריך ניתן להגדיר אותם כרשע. האמנם בחברה החרדית לא יושבים שבעה על מי שמרים יד על חבירו ?
ג. בקשר לבן שנולד לאב יהודי: אין הנידון דומה לראיה. בן שנולד לאב יהודי – אינו יהודי ! גם אתה יודע הבדל זה, ועל כן איני מבין מפני מה אתה מביא את הטענה הזו. אולם, אם ברצונך להעמיק יותר כדי לשים לב לעמדת הרב עוזיאל זצ"ל ביחס ל"זרע ישראל" לאחר השואה, שעל אף העובדה החד משמעית שמי שנולד לאב יהודי הוא גוי גמור, יש להתייחס אליו אחרת מאשר לגוי שנולד לאם ואב גויים, לפחות מבחינת מגמת הגיור. לאחר השואה, דברים אלה התגברו, ואף הרב לאו הי"ו כתב כך.
ד. נימוקים: קרא שוב את התשובה ובחן האמנם אין שם נימוקים. אין כניסה למקורות והפניה אליהן, בשל העובדה שכאמור מדובר בשיחה כתובה ולא בכתיבה. אולם אני מקפיד תמיד להראות את כיוון המחשבה ועל מה הייתי מתבסס לו הייתי כותב מאמר ארוך.
אני שב ומודה על הדברים שכתבת, ואני מקווה כי יהיה לכך המשך. אני מאוד מאמין בחובה של רב לעמוד לביקורת, ועל כן אני נוהג לפרסם בצורה מלאה תגובות לדברים שכתבתי, ובלבד שהן תהיינה ענייניות כפי שאתה עצמך כתבת.


כל טוב
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על בענין גילוי פנים בתורה שלא כהלכה- על ישיבת שבעה לישראל סגל
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 


פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines