יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
לצאת עם משתמט?

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » היחס לשיטת ימימה
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
   7 נקיים    אבות    אזכרה    אינטרנט    אירוח שבת    אירוסין    אישה    אישות    אישות ומשפחה    אמונה    אתרוג    בגידה    בחורה    בינו לבינה    בית    בית כנסת    בית מדרש    בית ספר    בעל    בר מצווה    ברית מילה    ברכה    ברכות    ברכות הנהנין    ברכות השחר    ברכת החמה    ברכת הלבנה    ברכת המזון    ברכת כהנים    בשר וחלב    בשרי    בת מצווה    גזל    גיור    גירושין    גניזה    גשם    דבר תורה    דברי תורה    דגים    דעות    דתי    הדלקה    הדלקת נרות    הוראה ותלמוד תורה    הורדות    הורדת שירים    החזר מס    היחיד והחברה
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

היחס לשיטת ימימה

מתוך: חברה » עדות וכתות בישראל פורסם בכ"ז בשבט התשס"ז
שואלים רבים ביקשו אתייחס לשיטת ימימה הנקראת גם שיטת החשיבה ההכרתית.
אני ניגש לכתוב על שיטה זו מתוך רגשות מעורבים באשר ברור לי שנושא זה נוגע לאנשים רבים בהיבטים מהותיים בחיים ויהיו כאלה שיקבלו ואחרים שאולי תשובתי תיצור להם קושי.
לפי התרשמותי מדובר באישה בעלת יראת שמים שרצונה היה להטיב עם הסובבים אותה,אישה שעסקה בפסיכולגיה ובלימודי יהדות ובשלב מסויים בנתה שיטה שמשכה אליה אנשים מגוונים.
אך חובתינו העקרונית היא, לברר איך להתייחס למחדשי דרך בעבודת ה' או דרך וצורת חיים חדשה.


התשובה:
נקדים ונאמר כי אם עסקינן בשיטה המבוססת על תיאוריות פסיכולוגיות שונות שבעלת השיטה סללה וחידשה דרך וכיוון לחשיבה או ניהול טוב יותר של חייו האישיים והחברתיים של האדם,הרי שדרך זו צריכה להיבחן בכלים מקצועיים של המומחים לכך, ואין בתשובתי התייחסות לרובד זה.
אמנם אם עסקינן בדרך לעבודת ה' וקירבתו, הרי שעלינו לברר כמה שאלות יסוד טרם אנו נותנים לשיטה זו דריסת רגל במחנה ישראל.
א.מי אבי השיטה וממי קיבלה אותה,כפי שלמדנו זאת מאבי הנביאים שתמהה על גדול התנאים רבי עקיבא ממבססי תורה שבעל פה (שורש תורה שבעל פה,בלשונו של רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל):
"בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו: רבש"ע, מי מעכב על ידך? אמר לו: אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות. אמר לפניו: רבש"ע, הראהו לי, אמר לו: חזור לאחורך. הלך וישב בסוף שמונה שורות, ולא היה יודע מה הן אומרים, תשש כחו; כיון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו: רבי, מנין לך? אמר להן: הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו" (מנחות דף כט:).
ר' עקיבא חדשן ודרשן נועז, בונה שיטות מדיוקי דיוקים שאף משה רבינו ע"ה לא מצליח לרדת לסוף דעתו. אך אל נחשוב חלילה כי חולשת דעתו של אבי הנביאים נבעה מחוסר הבנה או מקנאת סופרים,שהרי התורה העידה עליו "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה (במדבר יב,ג),אלא חשש שמא קם גאון ומוכשר גדול האוחז את העיניים ובשמה של התורה מחדש כיוונים שאין להם שורש ועיקר בתורה שהוא קיבלה מפי הגבורה.
התיישבה דעתו בדיברי ר' עקיבא " הלכה למשה מסיני",
שכל הבניין והחידוש המשוכלל הזה, נעוצים עקרונותיו בסיני כפי שנתנו למשה רע"ה.
"משה קיבל תורה מסיני",כל תלמיד הבא ללמד תורה צריך להיות המשך של הקבלה מסיני,כדברי הירושלמי " כל תורה שאין לה בית אב אינה תורה " ( שבת פ"יט ), דברים אלו התייחסו להלל הזקן שהביא כל ראיות שבעולם ולא קיבלו את דבריו עד שביסס את את חידושיו על קבלתו משמעיה ואבטליון רבותיו וכפי שפירש שם הפני משה "-שתורה- שאינה מקובלת איש מפי איש אינה תורה לסמוך עליה".
לכן יש לברר ראשית ממי קיבלה בעלת השיטה את דבריה,מי היו רבותיה ומי מרבותיה סמך ידו על שיטתה.
כך היא דרכה של תורה שהלוז שבה היא הקבלה איש מפי איש עד משה רבינו וזהו חוסנה שנשארת בטהרתה מאז ימי עולם ללא תערובות מבחוץ.הרמב"ם במו"נ מתייחס לשיטות שאחזו בהם גדולים בזמנו ולפניו וחושף את מקורן הזר (לדוגמא ח"ג פ"יז).
ב.האם ניתן לבחון את השיטה בכלים מקובלים כדרכה של תורה או שעסקינן בקביעות מיסטיות בעלות היגדים מעורפלים.כל חידוש של ת"ח ובכללו אף של תלמידה חכמה,יבחנו לפי עקרונותיה ומגמתה של תורה.
ג.מתוך הנחה שבעלת השיטה מעבירה מסורת בדוקה ומבוררת שקיבלה הסכמה של גדולי תורה.יש לבדוק מי כיום מלמדי השיטה.האם ת"ח שלמדו שנים את שאר חלקי תורה כמידתם ויראתם קודמת לחכמתם,או שמא אנשים או נשים טובים עם רצון טוב אך חסרי מטען רוחני הנדרש לת"ח שהותר לו ללמד תורה כפי שלמדונו חז"ל: "כל תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה עליו נאמר "כי רבים חללים הפילה" [סוטה כב.]. כבר כבתבתי בעבר שלא כל אדם רשאי ללמד תורה ללא שהוסמך לכך מרבותיו שגם הם הוסמכו עד משה רבינו.
ד. מובא בשם תלמידיה כי ימימה קיבלה את השיטה ממימד עליון :"חלקים" הוא השם שבו מכנה ימימה את השיעורים שקיבלה לדבריה מממד עליון, שאותם היא הכתיבה בקצב דיבור רגיל " [ציטוט מפי מלמדי השיטה] אם אכן כך הם פני הדברים אזיי שאנו ניצבים בפני שיטה בעיתית שלא יכירנה מקומה בחצרות בית ה' שהרי יסוד מוסד הוא 'שלא בשמים היא ' וגם להתערבות בת קול איננו שומעים בהכרעות של תורה [ב"מ נט.],כי התורה ניתנה לשוכני ארץ ללבנה ולבררה בכלים של שכל, כל אמירה שהדברים 'נתנו ברוח הקודש ' וכיוצא בדמיונות אלה, מעוררים חשד נוראי ומעלים באוב תקופות אפלות מההיסטוריה היהודית (...) על אישים ידועים שיצרו מניפולציה להוליך שולל קהל מאמינים ע"י ערפול שיכלי והיתלות במסרים אלוהיים כביכול שלא ניתנים לבחינה לימדנו הרמב"ם באיגרותיו לא להאמין ולקבל דבר שלא ניתן למדוד אותו בשכל צרוף אלא אם כן עסקינן בנביא ומיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מהחכמים וניתנה לשוטים ולתינוקות (עי' ב"ב יב:). לכן אני רוצה לקוות כי דברים אלו לא נאמרו ע"י בעלת השיטה אלא יסודם בפרי דמיונם של לומדיה.
ה.בעיה נוספת הקיימת בשיטות מעין אלו שהן יוצרות טוטליות מחשבתית ומשכנעות את קהל מאמינהם כי זו הדרך היחידה להגיע אל האמת ולקירבת ה' ולשלמות הנכספת. הנחה שביסודה מוטעת והיא ההפך הגמור לתפיסתה של התורה שמחנכת למורכבות ולבחינה והשוואה בין גישות שונות של אישים שונים ולא אמת אחת ויחידה של אדם אחד. לגישה זו לא מצאנו אח ורע במסורת הנחלת התורה שמכתיבים(בתרתי משמע) אמת אחת ויחידה. לעיתים מגמה זו נועדה להשתלט על חסידיה לבל יעיזו לתת ביקורת ויישארו נאמנים למקור היחיד,לענ"ד יש כאן מעין אוטוסוגסטיה מסוכנת.
על אף הרצון לקירבת ה' חובה עלינו לדעת כי יש דרך שסללו ראשוני האומה חכמיה וצדיקיה דרך סלולה וישרה המכילה גוונים רבים שכולם יסודם בסיני.
אין שום מקום לפרוץ גדרות ולהמציא שיטות אפילו אם הדבר נובע מאהבת ה' ,יעויין בדבריו היסודיים של הנצי"ב בפירושו לשיר השירים[פ"ו,ה] בו סוקר תקופות בהיסטוריה של עם ישראל החל מקורח ועדתו,שלמה המלך,פסל מיכה,עגלי ירבעם ואת כל הסטיות הנוראות שנעשו על ידם שנבעו מתוך שאיפה ותשוקה פנימית- אך מבולבלת- לקרבת ה' ופרצו פרצות בתורה וחשבו שהותר הדבר ואין בידם עוון כיון שכוונתם לטובה, אך ונענשו על כך בגלויות וכו' והנצי"ב מסיים את דבריו "וכיוצא בזה יש בהרבה דורות עד ביאת המשיח ב"ב ונלך אחוזי יד בדעה אחת לעבוד את ה' בשקידת התורה ושמירת המצוות ע"פ אור התורה ולא בדעת אנושי".
לכן,אל נא נפקיר את נפשנו ואמונתינו לדרך שמקורה לא ברור ,לכן טרם תעצבו את אישיותכם לפי שיטה זו עליכם לשבת שבעה נקיים ולבחון אותה כפי שצויין כדי שמעשיכם יהיו רצויים כטוהר כוונתכם וחפצכם יעלה בידכם לטובה לכם לביתכם. לסיום אצטט את דבריו של בעל שו"ת משנה הלכות[ח"יג,קנד] שהשיב בנושא דומה:
"אמשול לך משל במנהג העולם מי שרוצה להיות רופא חולים צריך ללמוד לערך שש שנים בתיכון ולעבור כל הבחינות ואחר שלמד וקיבל הבחינות בהצטיינות עדיין לא יכול להיות רופא עד שיהי' ג' שנים בבית חולים לשימוש ונסיון (פראקטיקא בלע"ז) ואז אם יצליח יקבל רשות להיות רופא ואם לא יצליח אז הגם שלמד כל השנים אינו כלום שכיון שלא הצליח בפראקטיק הרי הוא ח"ו יסכן בני אדם, ואפילו לאחר כל אלו לאו כל אחד יצליח להיות רופא לניתוחים וכיוצא בו, וכ"ש וק"ו בעל מוכיח שהוא רופא הנפש שאחר שלמד כל דברי התורה והמצוה צריך ללמוד ולקבל שימוש היאך להוכיח ע"ד שאמרו לא תשא עליו חטא ולא ישתנו פניו וכיוצא בו ולאו כל אחד יכול להוכיח ולהיות מורה דרך וכבר אמרו איזהו ע"ה כל שלמד כל התורה ולא שימש ת"ח ואמרו גדולה שימושה יותר מלימודה ".
והאמת והשלום אהבו
כל טוב
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על היחס לשיטת ימימה
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 
רשימת התגובות  
סברה - מתן, 29/04/2012
הרב כתב באחת התשובות ``רק לאחר הבנייה של קומת היסוד ניתן ליצוק את השלב הרזי-נבואי`` במובן שאדםן לא יכול לקבל רוח הקודש לפני שמילא כריסו בש``ס ובפוסקים. לדעתי, יתכן כי ``קומת היסוד`` לא שווה בין המינים:לגבר אכן חובת יסוד היא ידיעת ש``ס ובלא זה אין להתייחס ברצינות לטענוה כי הוא מקבל רוח הודש. אולם, על אישה לא מוטל חיוב זה, אלא לימוד הרבה יותר בסיסי, ולכן אולי אישה יכולה להגיע לרוח הקודש בדרך שאינה עוברת דרך שס ופוסקים.

גם אם נקבל זאת ויתכן מאוד שדבריך נכונים, בכל אופן הרמח``ל יצק משנה סדורה בספרו מסילת ישרים, המכוונת להשגת רוה``ק, לכן איני רואה מסלול אחר שאינו עובר בתהליך של בניית רוחנית במשך שנים שראשיתו בלימוד תורה המסורה לנו ע``י גדול``י ראשונים כאחרונים, ולא בלימוד רוחני-אוטודידקטי נטול שייכות למקורותיו.
כל טוב
רוב תלמידיה לא הבינו אותה - שלמה, 11/04/2007 shlomo.anafi@gmail.com
הם הבינו אותה בדבריה האישיים לגביהם אך לא הכללים לגבי מטרתה ולגבי הדרך בעבודת ה`
למדתי אצלה שלוש שנים ויש לה חלק גדול בחזרתי בתשובה והסרת המחסומים הנפשיים מכך.
היא מעולם לא אמרה את המקור לדבריה, והיא גם לא הדריכה כלל את הדרך בעבודת ה`
כמעט כל מה שהיא עשתה ודיברה עליו זה לעזור לאנשים לצאת מבעיותיהם וקשייהם הנפשיים ולתקן כמה שיותר ביחס האדם לעצמו ולסביבתו. ולצערנו באו חלק מהתלמידים שלא סימו את תיקונם ובמיוחד אלו שלא ממש חזרו בתשובה בדרך מקובלת כפי שרוב התלמידים חזרו. ותלמידים אלו פתחו להם קבוצות והתחילו ללמד את מה שהם קוראים תורת ימימה. אך אין תורה כזאת ואין שום משנה סדורה, הדברים ניתנו ישירות לפונים ולא כשיטה או דרך חיים
היא לא תמכה לא בברסלב ולא בחב``ד כפי שחלק מהתלמידים טוענים. אם כבר אז היא שלחה לרב כדורי או לאדמור מסדיגורא.
היא אכן היתה בקיאה מאד בחכמת הנפש ומדעי המח מלימודיה בצרפת. והיא עצמה עברה תהליך של חזרה בתשובה תוך כדי המפגשים שהיא העבירה. לעניות דעתי היא היתה בסך הכל שליחה במודע או שלא במודע להחזיר אנשים בתשובה באופן מיוחד שרק הוא הצליח לחדור לסוג מסוים של אנשים. אך לאחר מותה הפתאומי הדברים יצאו מפרופורציה ושליטה וחבל. כי זה מקלקל את הכרת הטוב שרוצים לנכס את הדברים.
ברגע שתלמידים שלה יצאו לישיבות הם כבר הפסיקו ללמוד וגם ידוע לי שהיא הסכימה עם רובם שאין להם עוד צורך בזה מאחר שהם התחילו ללמוד תורה.
לכן הרב כאן צודק בתשובתו לגבי לימודי ימימה כפי שהם באים לידי ביטוי היום אך לא כלפיה זצ``ל.

ואם כבר הזכירו את ראשוני החסידות אז הם הרבה יותר בעייתים ולא סתם יצא נגדם הגר``א בדיוק על נושאים אלו

תודה רבה ויישר כחך על העמדת דברים על דיוקם.
הלכה ונבואה - יוסף סילברברג, 18/03/2007 paam_@hotmail.co.il
אנוכי הקטן אינני מבין את הקשר בין ``לא בשמיים היא`` לנושא המדובר.
אני מרגיש שיש פער בין העולם הלכתי לעולם הרוחני-פנימי. לא שיש הפרדה בינהם חס וחלילה אלא שהפסיקה בהם באמת נובעת ממקומות אחרים.
הכרתי הדלה עם כתבי הרב קוק מעידה על נביעה אצל הכותב ולא רק על ישיבה מול הש``ס השולחן ערוך וספר הזוהר. כל המטען הפנימי שמחבר ויוצר נובע החוצה יצירה חדשה.
מלימודי המעטים ``בימימה`` אצל אדם ירא שמים מאוד לא הרגשתי שום כפיה של השיטה אלא הצעה, הזמנה, בוא תיקח, תנסה, תראה איפה זה מתחבר לך, איך זה יכול לסדר לך את הכלים ולתת לחיים שלך לזרום יותר בטבעיות.
ועוד דבר- שוב, הכרתי את עולם החסידות והפנימיות הוא מאוד מוגבל אבל הרגשתי שכל מה שלמדתי נובע משם, מר` נחמן והבעל שם טוב, הרב קוק ועוד ועם שילוב בפסיכולוגיה פשוט בשיטה יותר חלקה ובצורה מסודרת.
ולגבי הנבואה. יש אנשים שיש להם רוח הקודש. אינני מבין מה התמיהה. (לא שאני משווה אבל לרבי מלובביץ` ולרב קוק אני בטוח שהיה) במיוחד עם אנחנו בעקבתא דמשיחא.

שלום
הנביעה הנשמתית שהינך מזכיר הן אצל הקדושים בעש``ט ונכדו רבי נחמן ומרן הרב קוק-כולם לחיי העוה``ב,נבעה מגדלות אדירה בש``ס ובפוסקים.רק לאחר הבנייה של קומת היסוד ניתן ליצוק את השלב הרזי-נבואי.
כל טוב
חזק וברוך רבנו - נעם, 02/03/2007
ישר כח רבנו וברוך תהיה, תשובה נפלאה מתוקה מדבש ונופת צופים.
בקוראי את התשובה התעררו אצלי מס` שאלות:
א. אם הדברים המיוסחים שאמרת אמתיים האם יש לה דין נביאת שקר ותהיה חייבת סקילה?
ב. אם המעשים המיוחסים אמתיים האם יש לנדות\לנתק קשר עם כל מי שעוסק בדברים אלו כדי שלא חלילה יהיו ``סוס טרויאני``?
תודה וברכה.

שלום
1.נביא שקר שמיתתו בחנק, הוא מי שבא להכחיש נבואת משה רע``ה או דין מדיני התורה,כמבואר ברמב``ם[יסו``ת פ``ט]ובעלת השיטה היתה בעלת יר``ש ולא באה להכחיש את התורה כי אם לסלול דרך לא ברורה בעבודת ה`.
2.יש להאיר את הדרך לנבוכים המחפשים קרבת ה`, לקרב ולא לרחק.
כל טוב
הייתי שם - יוסי, 15/02/2007
זכיתי ללמוד אצל ימימה ואף לשוחח עימה שיחות רבות ביחידות, ורציתי להציג בפני הרב שתי תופעות.
ראשית, היא מעולם לא דיברה על קיום מצוות, יחד עם זאת רוב תלמידיה (אינני רוצה לנקוט במספרים, אבל מדובר על מאות) חזרו בתשובה!
שנית, ימימה דיברה תמיד על כך שהיא הולכת להיבדק אצל רבנים, וכוונתה הייתה: שמאחר שהיא מדברת לא מתוך תורות פסיכולוגיות שלמדה אלא מתוך דברים שקיבלה מ``למעלה`` (ואינני מבין מה כוונתה, ואיש איש יבין כרצונו), עליה לבדוק שמקורם של דברים הוא בקדושה ולא בטומאה חלילה.
אגב, מתוך אותה סיבה, כשנשאלה ``מה אמרת?`` היא הייתה עונה שאין באפשרותה לחזור על הדברים כי אינה יודעת!
סיכומם של דברים: הדברים נשמעים מופקעים, הזויים ומיסטיים, אך הייתי שם והיא קידמה אותי כמו רבים מחברי בעבודת ה` שלנו.
מן הראוי אם כן, לתת את הבמה לתלמידיה שמכירים את האמת ממקור ראשון.

תודה על השיתוף המחדד יותר את אשר נכתב.
כל טוב
תורות חדשות - משה, 15/02/2007
משום מה נראה לי שלשיטת הרב גם את הבעש``ט וגם את הראי``ה אין לקבל... וירמיהו הנביא מצווח ואומר ``הנה ימים באים נאום ה` וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה... ננתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה`` (ל``א)

עיין שוב במה שכתבתי על ההבדל בין תורה המקובלת ששורשיה בסיני ובכללם הבעש``ט מרן הרב קוק ועוד רבים וגדולים לבין מה שאין לו מסורת מקובלת.
כל טוב
שיטות ריפוי אחרות - רחל, 15/02/2007
האם יואיל הרב להתייחס גם לשיטות טיפול אחרות, כגון שיטתה של בלהה שפר, אשר מקובלת מאוד במקומותנו ופעמים רבות אנשים פונים אליה במקום לפנות לעזרה מקצועית רפואית.

אי``ה אתייחס לכך בזמן הקרוב.
כל טוב
משהו על הביטוי `חלקים` אצל ימימה - עמית, 14/02/2007
ימימה איננה מכנה בשם `חלק` רק תורות מוגדרות שהיא קיבלה, אלא כל איתות או או רגש שאדם נתקל בו, נתפס כחלק שהוא מקבל. יסודה של התפיסה בהבנה שהכל מתקבל משמים וכל אירוע בחייו של אדם יכול ללמד אותו.

מ``מ אין סתירה למה שנכתב.
אם כך ניתן מה יחס היהדות לרפואה אלטרנטיבית - יהודה, 14/02/2007 udigarga@walla.co.il
ישנן שיטות ריפוי אלטרנטיביות לשלל בעיות,האם ישנה דרך לדעת מה``כשר`` ומה מתבסס על עקרונות היהדות,הרבה בעלי מקצוע זה עוברים לטפל ע``פ היהדות לדברם,כיצד נוכל לבדוק זאת?ידוע שהתורה היא המרפא לכל ושמעתי שאפילו החש בראשו יעסוק התורה אך האם יש שיטת ריפוי אלטרנטיבי יהודית נטו אשר נותנת מענה מהיר יחסית לעומת לימוד התורה שהשפעתו ניכרת לאורך זמן?

הרפואה הינה כלי לתיקון פגמים בגוף האדם ואינה צריכה להיות לפי התורה.
הבעיתיות היא ברפואה האלטרנטבית המבקשת לרפא את נפש האדם וכך את הגוף וכיון שכך,
נדרש לבחון כל שיטה בפני עצמה,על מה היא מתבססת ומה הן עקרונותיה.

פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines