יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
עשרה בטבת

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » האור החיים הקדוש
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

האור החיים הקדוש

פורסם בט"ו בתמוז התשס"ו
שלום לרבינו

כשאנחנו לומדים באור החיים הקדוש השפה שלו די קשה וזה קצת מתסכל אותי מה עצתך ללימוד טוב בספר זה ?


התשובה:
שואל נכבד ויקר .

הנני שמח להשיב לך ביום הבהיר הזה יום ט'ו בתמוז בו עם ישראל הוגה במיוחד בספר הקדוש הזה ושפתותיו של רבינו האור החיים הקדוש עליו השלום דובבות בקברו אשר בהר הזיתים למול הקודש והמקדש.
לשונו של רבינו היא מקורית ומיוחדת בסגנון די חדשני ביחס למפרשי התורה שקדמוהו עם שימוש שיטתי בשאלות ודיוקים נפלאים שהם שיטה לימודית מיוחדת .
נכון ששפתו אינה שפה רגילה אבל בהרגל ושינון אף שבתחילה זה קשה לאט לאט הנך מתרגל ללשון רבינו ורואה את האור הנפלא הזורח מכל שיטה ושיטה ומכל תיבה ותיבה .
אל תתיאש חלילה , זהו פירוש מדהים כאשר הרב יכול לשאול שאלה בפשט המקראות ולהשיב עליה בפשט הרמז בסוד ובדרוש גם יחד ויש כמדומני פעמים בודדות בהן רבינו מקשה בפשט והתשובה היא רק בדרך הנסתר .
השיטה שסלל רבינו בפירושו היא למעשה אבן היסוד לכל ספרי החסידות של תלמידי הבעל שם טוב שנפשו קשורה בקשר אמיץ ברבינו ומאז החל רבינו בפירושו התחילו לפרש את התורה בסגנון החסידי שמעיינותיו ממקורות הנגלה והנסתר גם יחד .
בתוך רמזיו וסודותיו מגלה לנו רבינו טפח וטפחיים מכסה מסודות התורה והמה יסודות האמונה הישראלית .
למעשה הדברים הם קילורין לעיניים והמתבונן בהם ובפנימיותם רואה כמה רחבה מצותך ועמוקה היא התורה למעלה מכל מידה .
יש בפירושו של רבינו שיטה מתמטית קבועה שכאשר מתרגלים ללמוד את דבריו כי אז מבינים מהי דרך פרשנותו וקושיותיו והגם שקט שכלנו מלהבין תוכי הדברים לאשורם מכל מקום יש מקום בראש ובשכל להבין קמעה קמעה מדברי אלקים חיים .
ההרגל והשינון ושימת הלב והעין לדברים המה מפתח גדול להבנת דברי רבינו
אבל בנוסף לכך צריך ממש טהרת הלב כי היא הזורמת בנימי ובעורקי הרב וספרו הקדוש.
איני יכול למלל מקצת שבחיו ונפלאותיו אשר נעשו עם הבריות ובכל שנה ושנה אני שומע ספורים חדשים מניסי ניסים הנעשים בזכות קדושת רבינו .
ועיקר שבחיו כפי שהרב הדריך אותנו בכל ספריו הנפלאים זהו עסק לימוד התורה ויגיעתה ממש כפי שרבינו בז לכסף ולזהב ועסק בה בכל רגע ורגע ממש באהבתה דבק והשתוקק לחלות פני א-לקיו במנחת עשיר דבריו הנפלאים.
ממקור קודש הקדשים ינק רבינו את תורתו ואשרינו שזכינו לשולחן גבוה הערוך לפנינו ומים רבים לא יוכלו לכבות את אש האהבה היוקדת בוערת בלבנו למראה שרפי קודש מלאך ה' ממש .

הנה ברשותך קח לך מוסר גדול מדבריו שנקרא השבת פרשת פנחס שלעולם סמוכה היא לפטירתו ומהם מוסר גדול למדות וללימוד תורה בשקידה וביישוב :

" בני יששכר וגו' למה שקדם לנו כי יששכר הוא בן תורה, רמזה התורה בשם זה של יששכר, כי דוקא זה ישנו לשכר, וכל חוץ ממנו מה יתרון לאדם בכל עמלו והוא מה שאמרו בברכות (כח:) בפרק תפלת השחר שצריך לברך ביציאתו מבית המדרש מודה אני לפניך וכו' אני עמל והם עמלים אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר וכו' עד כאן והטעם כי לא יעמוד קנין המדומה, והגם שיעמוד, הבל הוא:
עוד ירמוז, כי כל מה שיש בעולם הוא שכר לו כי כל מה שברא ה' לא בראו אלא בשבילו, כמו שדרשו ז"ל בפרשת בראשית וגו' (ב"ר א, א) בשביל תורה וכו' ברא שמים וארץ:
עוד ירמוז, למה שאמרו ז"ל (סוף עוקצין) עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק שלש מאות ועשר עולמות, והוא אומרו "יש" שכר, ואומרו לתולע וגו', רמז הכתוב תנאי השגת התורה בשמות משפחות יששכר והם מ"ח, כאומרם במשנה (אבות פרק ו) שהתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים:
הנה משמעות תולע, יגיד שני פרטים,:
א' ישים עצמו כעדין זה כאומרם ז"ל (מו"ק טז:) על דוד שנקרא עדינו העצני, ב' שיתעסק בפיו כתולע זה שכוחה בפיה, כי לעמל פה נברא האדם (סנהדרין צט:), ושני דברים אלו, כוללים כל ענפי הענוה, וכל ענפי הלימוד המנויים במ"ח מעלות הנזכרות:

ואומרו לפוה משפחת הפוני - יש להעיר למה הוסיף אות שאינה נבנית מאותיות השם, שהיה לו לומר משפחת הפוי, אלא רמז לשאר מעלות המנויים שם במ"ח שהם מיעוט שיחה, מיעוט שחוק, ושאר הענפים הדומים לאלו, והוא אומרו לפוה משפחת הפוני, פירוש פוה הוא לשון פה, והוסיף לו אות ו' שהוא סוד עץ חיים, שהוא עוסק בה יתר על שאר הפיות:

גם רמז בסמיכות אות הוא"ו לאות ה"א, לומר סוד חיבור המדות באמצעות עסק התורה, ואומרו משפחת הפוני, פירוש שצריך לפנותו ממותרות המורגשות, גם מהשחוק, ומדברים בטלים, כי הם מונעים קיום התורה באדם:

ומצאתי לחסידי ישראל שכתבו כי פה של לומדי תורה דינו ככלי שרת אשר ישרתו בם בקודש, כי אין קדושה כקדושת התורה, ולזה אסור לדבר בו אפילו דברי חול , הגם שאין בהם דברים האסורים:

והוא מה שרמז במאמר לפוה, שהוא פה העמל בתורה, שבו שוכן חצי שמו יתברך, משפחת הפוני פירוש צריך לפנות מפיו כל חוץ מהגות תורה, ובזה נכללים חלק אחד מהמ"ח מעלות, שהם במיעוט שיחה, במיעוט שחוק, במיעוט תענוג, וכדומה להם שבענף המותרות:

ואומרו לישוב - ירמוז שצריך להרבות בישיבה, ולא דרך עראי, גם צריך להתיישב בכל פרט ופרט מהתורה עד שיעמוד על עיקרו כמצטרך בעומק הלכה, כי הוא זה "עיקר התורה" ובזה נכללים חלק אחד מהמ"ח מעלות שהם בישוב, ומתיישב לבו בתלמודו, שואל ומשיב, המכוין את שמועתו וכו', גם מה שמנו שם, שמיעת האוזן, עריכת שפתים, בינת הלב וכו', וכדומה לזה שבענף הבנת השכליות:

ואומרו לשמרון משפחת השמרוני - ירמוז לתוספת השמירה, המתחייב עשות בן תורה יתר על ההמון, כאומרם ז"ל (יומא פו) היכי דמי חילול השם אמר רב כגון אנא אי שקילנא בשרא וכו' ולא יהיבנא דמי לאלתר, עד כאן:

מזה יקיש כמה צריך להשתמר בן תורה בכל פרטי המצות, ואמרו ז"ל כי חסידים הראשונים היו שומרים חמשים שערי היתר לבל יכשלו בשער האיסור, והוא אומרו לשמרון משפחת השמרוני:"

הנה לך רמזים נפלאים בשמות בני יששכר יודעי בינה לעיתים ובהם כלל רבינו את המדות הנצרכות לבני תורה ולחסידי עליון .
אגב הנני משתדל בלי נדר בכל שבוע לשלוח שיעור במייל למעונינים ובו פרק מיוחד מתורת רבינו ודברי תורה עשירים בכמה מקומות .


יהי רצון שבזכות תורתו נגאל במהרה בימינו אמן
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על האור החיים הקדוש
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 


פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines