יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
לצאת עם משתמט?

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » אור החיים הקדוש ואודיע למתבונן .
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

אור החיים הקדוש ואודיע למתבונן .

מתוך: ספרים » תנ``ך ומפרשיו פורסם בח' באייר התשס"ו
שלום כבוד הרב!
האם תוכל לסכם לי בבקשה ולהסביר לי את דברי אור החיים הקדוש בהקדמתו לפ' אחרי מות-
"ואודיע למתבונן בפנימיות השכלת המושכל שהשכלת ההשכל תשכיל ההשכלות ובהשכל בהשכלתו ישכיל שמושכל משולל ההשכל וכשישכיל בהערת עצמו ולא עצמו ישכיל שהמושכל מושכל ממושכל בלתי מושכל מהשכל והשכילו למשכילים ביחוד השכלתו בסוד נשמה לנשמתו"

אודה לך מאוד! חזק ואמץ.


התשובה:
שואל נכבד .


שאלה זו שאלתני זה מכבר ושכחתיה והשבוע כשהכינותי את השיעור השבועי בפרשה נזכרתי בך
הנני מתנצל על העיכוב והנה דברי ובהם התשובה לשאלה זו .
אקדים ואומר שזהו אחד המשפטים המורכבים והיפים שראיתי מעודי וחקקתיו על לוח לבי אקווה שהבנתי את דבריו או את חלקם ומה שהבנתי הנה הם לפניך .

פְנִמִיוּת הַשְכַלַת הַמוּשְכָל.

כתב רבינו דבר חידה ופלא בפרשתנו בענין מעלתם המיוחדת של שני בני אהרון הכהנים אשר זכו למעלה מיוחדת של 'דביקות נעימות עריבות ידידות חביבות חשיקות מתיקות עד כלות נפשותם מהם'
בבחינת תוסף רוחם – יגוועון .
נזכור את דברי חז'ל שהובאו ברש'י פרשת שמיני :

" הוא אשר דבר וגו' - (זבחים קטו) היכן דבר ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי (שמות כט) א"ת בכבודי אלא במכובדי א"ל משה לאהרן אהרן אחי יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום והייתי סבור או בי או בך עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך (ת"כ וי"ר) ".

הרי לשיטה זו הסתלקותם מעידה על קדושה יתירה שהיתה בהם וכך מסביר רבינו את ערכם :

" או יאמר על זה הדרך אחרי מות וגו', דיבר ה' למשה דרך מיתתן שהיתה על זה הדרך בקרבתם לפני ה', פירוש שנתקרבו לפני אור העליון בחיבת הקודש ובזה מתו, והוא סוד הנשיקה, שבה מתים הצדיקים, והנה הם שוים למיתת כל הצדיקים, אלא שההפרש הוא שהצדיקים הנשיקה מתקרבת להם ואלו הם נתקרבו לה, והוא אומרו בקרבתם לפני ה', ואומרו וימותו בתוספות וא"ו, רמז הכתוב הפלאת חיבת הצדיקים שהגם שהיו מרגישים במיתתם, לא נמנעו מקרוב לדביקות נעימות עריבות ידידות חביבות חשיקות מתיקות עד כלות נפשותם מהם, והבן "


להכיר מעלה זו ולדעת מהי אי אפשר בהשכלה אנושית כי זו דרגה רוחנית גבוהה מאוד , ובהתגבר הכרה זו באדם שזוכה לה , הנפש מואסת בבשר ועותה הנשמה למעלה , ומבחינה זו בני אהרון שהרגישו בקרבתם אל ה' במעלה זו מסרו נפשם :


" ובחינה זו אין מכיר איכותה והיא מושללת ההכרה, לא מפי מין האנושי ולא מפי כתבו, ולא תושג בהשערות מושכל הגשם, ולמשיג חלק מהשגה זו תבדיל ממנו המונע אותו מהתקבל, ותכירהו על ידי סימניה כי הוא זה הפכה מנגדת שונאיה, ותפעול בו פעולה רשומה לשלול ממנו כח המונעו והמקיימו, ולפעמים תמאסהו הנפש, ותריבהו מריבה גדולה, והוא סוד הוללות הנביאים (ש"א יט כד), ולכשתתרבה בחינה זו בפנימיותו תגעל הנפש את הבשר, ויצתה מעמה ושבה אל בית אביה".

והוסיף רבינו וכתב בחכמת רוח קדשו :


" ואודיע למתבונן בפנימיות השכלת המושכל :

שהשכלת ההשכל - תשכיל ההשכלות,

ובהשכל בהשכלתו ישכיל, שמושכל מושלל ההשכל, .

וכשישכיל בהערת עצמו, ולא עצמו, ישכיל,- שהמוכשל מושכל ממושכל, בלתי

מושכל מהשכל, והשכילו למשכילים ביחוד השכלתו בסוד נשמה לנשמתו,

ואז מותריו יהיו עטרי מלכים וכסאם, וכי יש חיים לחיים, שעליהם אמר משה

(דברים ל יט) ובחרת בחיים בי"ת המודעת, ושוללת חיים הנשתוים בהרגש הכללי,

ויברך ברוך א-לקים חיים אשר סגל סגולה זו לסגולתו:"

והנה דבריו מופלאים ממש ורבים ממפרשיו עמלו להבין סוד אמריו כי נעמו .
פותח רבינו ואומר " ואודיע - למי שבא אל שערי הסוד ומבקש- להתבונן בפנימיות השכלת המושכל היא ההכרה הרוחנית הזכה שרמי המעלה זכי החומר והגוף זכו לה ידע כי השכלת ההשכל , הבנת ולימוד ההשכלה באימוץ השכל ובלימוד עיוני עמוק – היא תשכיל ההשכלות , היא זו שתעניק לאדם הנכנס פנימה אל הקודש להבין את עמקי ההשכלה היא הידיעה הרוחנית העליונה .

וכאשר האדם יתעצם וילמד ויתבונן בחכמה בינה ודעת ובהשכל בשכלתו ויבין עמקי ידיעות שכליות רוחניות אזי ישכיל – כי המושכל הוא הידיעה וההבנה העמוקה האוצרת בקרבה ידע על פנימיות וסוד העולם הוא בעצם מושלל ההשכל , אינו בגדר של שכל כלל ועיקר כי הוא גבוה מעל גבוה עמוק עמוק למעלה מן השכל האנושי .

וכאשר יתעלה האדם בחכמתו באמת וישכיל בהערת עצמו אך רק בהערה ולא בשכל העמוק עצמו , כי אז ישכיל שאותו השכל העליון שאיננו שכל כי הוא למעלה מן השכל , הוא מושכל ממושכל נלמד מלימוד ומידיעות שהן עמוקות למעלה מהשגת אנוש בלתי מושכל מהשכל אלא מתנת שמים הוא ידיעה רוחנית עליונה וזכה כידיעת מלאכי השרת בנבואתם הזכה והטהורה .

ואין משלים היכולים להסביר את הענין השכלי העמוק שהוא נשגב גם ממשל ומליצה .
והשכילו למשכילים היא ממקום טהור שאין יד השכל נוגעת בו ביחוד השכלתו שהיא כסוד הנשמה לנשמתו ומה הנשמה עלומה ואינה נראית כך השכל העליון הפנימי דק ועמוק הוא והוא עטרה כנשמה המאירה את נשמת האדם כן השכל העליון הרוחני שמאיר ומזריח את השכל של האדם בהשכלה רוחנית.

ומי שנתעצם באיבוד תאוות החומר והיצר והקנאה וזכה להיות משלמי הדעת הנה הוא זוכה ומותריו הגיגי רוחו ונשמתו בדברי חכמה אף הפשוטים שבהם הם יהיו עטרה לכסאות מלכים וכי יש חיים לחיים אלו חיי הנצח המאירים על חיי העולם הזה .

החיים המיוחדים בבי'ת הידיעה – הנודעת חיות השוללת חיות של הרגשי החומר ושוללת חיים הנשתוים בהרגש הכללי מואסת בחיי החומר העכור ומתאוה לשוב אל יוצרה – היא מעלת בני אהרון הנזכרת בקרבתם אל ה' אשר מעצמם מסרו נפשם במאיסת העולם הזה ואהבת חיי הנצח חיי הנשמות בהשכלת השכל והרצון העליון .

ויברך מי שזכה להארה רוחנית עליונה זו ברכה ברוך א-לקים חיים אשר סיגל סגולה זו לסגולתו אשר העניק ליחידי סגולה מעם סגולתו את המתנה המופלאה והמיוחדת הזאת של תאוות חיי הנצח והתדבקות בהשם א-לקים חיים זו מעלתם של האמור בהם בקרובי ממש אקדש כאשר נתעלו והיו ממש בקרובי
ואשרי אומה זו אומה של סגולה שזכתה לעטרה מיוחדת ונפלאה זו של עם ישראל .
מכמה וכמה מקומות בהם בחר רבינו לסיים אמריו בשם חיים ניכר שיש לרבינו הרגשה מיוחדת בנשמתו ביחס לאותם המקומות .
רבינו זכה בעצמו להתעצמות ולזיכוך חומרו והשכלת פנימיות המושכלות היתה נר לרגלו .

בענין הפנימיות של ההשכלה אפשר להוסיף ולהסביר שכעין החסידות למול המצצות שהחסידות היא נשמת המצוות ככה היא הפנימיות של ההשכלה אצל ההשכלה עצמה .

ולתוספת הבנה הנה שני מקומות של רבינו שיוסיפו לנו השגה בהשכלה זו .
על תיעוב עניני החומר כתב רבינו ברמז בדברים פרק כ פסוק י :
"ואומרו והבהמה היא תאות החומר שיקרא בהמה, וכל אשר יהיה בעיר וגו' תבוז לך, שהכל יהיה לתועלת הנשמה לתקן הצריך, לתקן להשגת המושכלות, כי גם תאות הבהמי תסגל סגל הטוב, במה שנוגע לה:".

ובפירושי רבינו ל'אם בחוקותי' כתב שני דברים הנוגעים לתאוות הרוחניות ואלו דברי רבינו :

"כ) עוד ירצה על דרך אומרם ז"ל (עי' ילקוט תהלים סוף רמז תתלא) כי כשברא ה' אדם הראשון בעולם הזה לא בראו לשבת בעולם הזה לעולמי עד, כשלא יחטא, שאם כן אדרבה ירידה היא לו, ושפלות היא, כי תכלית המקווה הוא בעולם העליון, ששמה יקצור אשר זרע, אלא היתה הכוונה כי עלה יעלה לשמים ולאוצרות החיים בעת אשר יחפוץ, ויהיה כמי שדר בבית ועליה על גבה, וכשירצה לעלות ולהשתעשע יעלה, כמו שמצינו שעלה אליהו בסערה השמימה (מ"ב ב יא), ועל ידי החטא הוצרך להפשיט עורו מעליו ויניח הגוף בעולם הזה:
והודיע הכתוב כאן כי בהתעצמות האדם בעסק התורה, יכול להשיג באמצעותה שלא ירגיש במות אלא כאדם ההולך ממקום למקום ותמצא (זוה"ק ח"ב קעד) שהצדיקים אינם מרגישים בצער הפרידה על דרך אומרו (קהלת ה יא) מתוקה שנת העובד, כי מי שהוא עובד ה' שינתו שהיא המיתה מתוקה ועריבה עליו, ואם יתעצם יותר הנה לך אליהו שעל ידי התעצמות תורתו לא מת:
כא) עוד ירצה על דרך מה שאמרו במשנת חסידים (אבות פ"ד משנה כט) ועל כרחך אתה מת ועל כרחך אתה חי, שאין אדם מת ברצונו אם יחפוץ למות, ואמרו במסכת נדה (דף לו:) וז"ל כי קא נח נפשיה דרב א"ל לרב אסי זיל צנעיה ואי לא ציית גרייה, הוא סבר גדייה אמר ליה, בתר דנח נפשיה דרב אמר ליה הדור בך דהדר ביה רב וכו', גדייה וכו', נח נפשיה דרב אסי, אזל שילא אמר ליה לדביתהו צבית לי זוודתא וכו' צביתיה ליה זוודתא ונח נפשיה דשילא עד כאן:
הרי שבערך בעלי התורה יכולין ללכת לעולם העליון, כשהם חפצים ורוצים ללכת, הגם שעדיין לא הגיע זמנם, ולא שלח המלך אחריהם והוא מאמר אם בחקתי, בסיבת "חקתי" שאתם עמלים בהם, אתם ברשות עצמיכם, אם תרצו ללכת, תלכו ".

יש קדושי עליון אומר רבינו שיכולים לעלות קודם זמנם מרוב דבקותם ועריבות ידידות נפשם בבחינת נכספה נפשי וגם כלתה לחצרות עולם העליון והרשות בידם.
מענין והוא פלאי וסוד עמוק כי רבינו האור החיים הקדוש שעלה במבחר שנותיו והוא רק בן ארבעים ושבע היה מחסידי עליון שנפשם ונשמתם שאפה לעלות מעלה בשלמות הצורה בהשתוקקות נפלאה לזיו הרוחני העליון אשר היו דבקים בו בחיותם בעולם הזה והמשיכו בדבקות נפלאה ביוצרם .
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על אור החיים הקדוש ואודיע למתבונן .
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 


פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines