יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
בעל תפילה בימים נוראים

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » תוספת שבת בנר'ן
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

קבלת שבת בשלושה עולמות

פורסם בה' בכסלו התשס"ה
שלום לרבינו
מתי בשבת מתכוונים לתוספת נפש רוח ונשמה
מה ההבדל בין היום ללילה
ומה זה בכלל הנושא של תוספת ?
תודה רבה .


התשובה: תוספת שבת בנר'ן
שלום לשואל הנכבד .

הנשמה היתירה הנתנת לאדם הוזכרה על הפסוק "שבת וינפש"
מסתבר שאדם צריך להתכונן ולהערך לקבלת הנשמה היתירה שהיא כוללת תוספת של נפש רוח ונשמה - נר'ן .
בענינה של שבת קודש נאמר : "וְשָׁמְרוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשַּׁבָּת לַעֲשׂוֹת אֶת הַשַּׁבָּת לְדֹרֹתָם".
האור החיים הקדוש הסביר כמה הסברים מהו לעשות את השבת ובכללם הסביר שאדם צריך לשמר בקרבו את הנשמה היתירה הנתנת בו והנה דבריו :

" עוד יתבאר על פי דבריהם ז"ל (ביצה טז.) שאמרו שביום שבת באה נשמה יתירה לישראל, כרמוז באומרו שבת וינפש, והוא סוד הנעלם שלא גלהו ה' לאומות כאומרם ז"ל (שם) נשמה יתירה לא אודעינהו...
וענין נשמה זו היתירה רמזו מקומה רבותינו באומרם (שם) מתנה טובה בבית גנזי, וידוע הוא מקום הנקרא גנזי המלך, שהוא בחינת עולם עליון, ונשמה זו מחצבה שם היא, ולזה תקרא שבת כאומרם ושבת שמה, כשם העולם שממנו היא שנקרא עולם שכולו שבת (ר"ה לא) ועולם זה אין בו עצבון, ועליו לא בא כדבריהם בו אלא עונג ושמחה, ולזה צוה ה' להרחיק ביום שבת כל אותם בחינות החול המלאכה והעינוי כי באחת מהנה תגעל הנשמה משבת בקרב איש:

ולזה תמצא שעיקר איסור אזהרת מלאכות שבת ביאר ה' שהם במחשבה כאומרם (ביצה יג:) מלאכת מחשבת אסרה תורה, ואפילו דבור של חול אסור דכתיב (ישעיה נח יג) ממצוא חפצך ודבר דבר (שבת קיג:) והכל לצד תוספת נשמה העליונה לעשות לפניה כסדר עולם שבאת ממנו
והוא מה שצוה ה' באומרו ושמרו בני ישראל את השבת, פירוש נשמה הנקראת שבת, ותכלית שמירה זו היא השגת עולם ששמו שבת, והוא אומרו לעשות את השבת.
ותדע כי מן הנמנע החלטי שישיג אדם עלות לעולם עליון זולת באמצעות השגת ענף ממנו בהיותו בעולם הזה, ולזה אם לא ישיגו ישראל בחינת נשמה זו, אין בהם יכולת לעמוד בגדר עליון, והוא אומרו לעשות את השבת, פירוש שבאמצעותו תעשו לכם את השבת שתוכלו השג עמוד שם ולהתענג נפשם בגנזי עליון, ואומר לדורותם כי שם יתקבצו כל דורות בני ישראל שהיא בחינת עולם הבא:"

וענין התוספת התבאר בעשר הכוונות ואסביר מעט ממה שכתב הבן איש חי בשלושה מקומות.
א. יש כוונת קבלת תוספת כבר מיום רביעי יכוין לקבלת תוספת הנפש , בחמישי יכוין לתוספת הרוח ובשישי יכוין לתוספת הנשמה
ובמקביל כדברי הבן איש חי - הלכות שנה שניה - פרשת לך לך :

"ביום ראשון בשבוע יכוין שהוא מוכן להשארת בחי' תוספת נשמה משבת שעבר
ותוספת הרוח נשאר עד סוף יום ב' וצריך לכוין ביום ב' להיות מוכן לקבל השארת חלק תוספת הרוח ותוספת הנפש נשארת עד סוף יום ג' ואח"כ תסתלק ולכן ביום ג' יכיון להיות מוכן לקבל השארת חלק תוספת הנפש"

ב. יש קבלת התוספות בערב שבת
כדברי הבן איש חי - הלכות שנה שניה - בפרשת וירא:
" בליל שבת יש לאדם שלשה מיני תוספת שבת הא' תוספת נפש וזה נעשה בעת קבלת שבת באומרו באי כלה והב' תוספת הרוח וזה נעשה בעת שאומרים ברכו קודם ערבית והג' תוספת הנשמה וזה נעשה בעת שאורים ופרוס עלינו ועל ירושלים עירך סוכת רחמים ושלום ואלו הם בחינת הלילה של שבת ".

ג. יש קבלת התוספות ביום שבת.

כפי שכתב הבןן איש חי - הלכות שנה שניה - פרשת תולדות:
"התוספת של נר"ן דבחי' לילה כבר ביארנו מקום קבלתם ועתה נבאר מקום תוספת נר"ן של היום שהם מעולים וגדולים מן הלילה והוא באמירת נשמת כל חי תכוין להכין עצמך לקבל עתה תוספה נפש של היום "
וכן : " כשעומד להתפלל שחרית אחר שאומר פסוק א-ד-ני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתיך יכוין לקבל תוספת הרוח של בחינת היום ויכוין לקבל זה קודם שיתחיל בברכת אבות וכמ"ש בשער הכונות וכתבתי בסה"ק מקבציאל שאם שכח לכוין כונה הנז' של קבלת תוספת הרוח יש לו תקנה לכוין אותה בתחילת תפילת מוסף אחר שיאמר פסוק א' שפתי תפתח וכו':"

והשלישי " בחזרה בציבור יאמר קדושת כתר וכשאומר החזן תיבת איה יאריך בה הרבה כדי שכל אדם יכוין אותה שעה לקבלת תוספת נשמה של בחינת היום וקבלה זו צריכה להיות בתיבת איה דוקא לכן צרי הש"ץ להאריך בה בניגון ואם האדם עודנו בעמידה בלחש ושמע שש"ץ אומר קדושה ישתוק וישמע וכיוין בהרהור הלב בקבלת תוספת נשמה בתיבת איה וכשיאמר פסוק שמע ישראל בקדושת מוסף יכוין לקבל עליו למסור עצמו על קדוש השם ואשרי הזוכה לעשות קבלה זו באמת ובתמים ועליו תבא ברכת טוב:"

הנה לך סדר כוונת התוספות .
ומה ענינם ?
הסביר הבן איש חי כך :
" וכמ"ש שאין לך דבר שאין בו חיצוניות ופנימיות כן כל מצוה ומצוה יש בה חיצוניות ופנימיות וכן הוא במצת עונג שבת הנגלה שהגוף מתענג ביום זה באכילה ושתיה וכסות ועונה בתוספת מרובה על ימי החול וכן מתענג במנוחה שהוא שובת מכל מלאכה ועסק גשמי וכל זה הוא נגלה
והפנימית שבה הוא עונג הנפש בתוספת נר"ן של קדושת שבת והארת עילוי העולמות וזווגי המדות הנעשה למעלה וכל זה הוא נסתר "
הוי אומר כשם שבשבת אדם מוסיף מאכלות מגדנות ולובש מלבושי שבת דווקא מכובדים כך יש תוספת רוחנית פנימית בכוחותיו הרוחניים של האדם הניתנים לו ביום השבת .
אדם מישראל מתחדש ביום נזר הבריאה ומתקדש ונתווספת בו נשמה יתירה והוא צריך להערך לקראת ולקבלנה בלב שלם ונפש חפצה
והוא צריך להכין עצמו להיות מדור להשראת השכינה עליו ממש בבחינת 'והנה ה' נצב עליו ' בכל יום ועל אחת כמה וכמה בשבת .
לנשמה היתירה יש בחינת נפש שהיא חיות האדם בבחינת כי הדם הוא הנפש , ויש בחינת הרוח המחברת ולמעלה ממנה הנשמה .

אשרי העם שככה לו , ולא די בתוספות אלו אלא יוסיף האדם בהם ועל ידם תוספת הארה בלימוד תורה במאור פנים ובשולחן טהור כמזבח בהכנסת אורחים ובאהבת ישראל .
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על קבלת שבת בשלושה עולמות
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 

פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines