יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
לצאת עם משתמט?

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » טהרת המשפחה
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
   7 נקיים    אבות    אזכרה    אינטרנט    אירוח שבת    אירוסין    אישה    אישות    אישות ומשפחה    אמונה    אתרוג    בגידה    בחורה    בינו לבינה    בית    בית כנסת    בית מדרש    בית ספר    בעל    בר מצווה    ברית מילה    ברכה    ברכות    ברכות הנהנין    ברכות השחר    ברכת החמה    ברכת הלבנה    ברכת המזון    ברכת כהנים    בשר וחלב    בשרי    בת מצווה    גזל    גיור    גירושין    גניזה    גשם    דבר תורה    דברי תורה    דגים    דעות    דתי    הדלקה    הדלקת נרות    הוראה ותלמוד תורה    הורדות    הורדת שירים    החזר מס    היחיד והחברה
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

טהרת המשפחה

מתוך: אישות ומשפחה » צניעות, בינו לבינה פורסם בכ"ב בשבט התשפ"ב
בס"ד

לכבוד הרב שלום רב,
יצא לי להכיר אדם שבא מרקע שאינו דתי וגם מבחינת סגנון החיים שלו הוא מגיע ממקום לא כ"כ חיובי ועשה גם מעשים לא כ"כ טובים (מבחינת החוק).הבנתי ממנו שהוא משתדל לשמור שבת וכד'. עוד מעט הוא מתחתן. חשבתי ללמוד אתו טהרת המשפחה מאחד מספרי הקיצורים בדרכו של הרב זצ"ל. אני בחור (ישיבה) והאמת היא שיצא לי עד עתה ללמוד כחצי מהסימנים על הלכות נדה טור ב"י ש"ע נו"כ (בשילוב טהרת הבית שבט הלוי). ב"ה אני מבין. שאלתי האם יש מניעה ללמוד אתו ? ברור שהיה עדיף שילך להדרכת חתנים וכו'. אבל נראה לי שזה לא מעשי. לעומת זאת אם אציע לו שילמד איתי יתכן מאד שהוא יענה לקריאתי.
נ.ב. למרות שלא זכיתי עדיין בעצמי יצא לי לעבור על עוד ספרים אם זה איגרת הקודש לרמב"ן ראשית חכמה וכד'. כלומר גם מבחינה רעייונית על עצם החיבור קדושה וטהרה וכד' יש לי מה לומר ולהסביר. (כמובן באופן מונגש לאדם במקום כנ"ל).

תודה לכבוד הרב.


התשובה:
מי התיר לך ? ערבייך ערבא צריך. לא לומדים הלכות אלו אלא רק לאחר הנישואין, ולפחות לאחר אירוסין.
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על טהרת המשפחה
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 
רשימת התגובות  
טהרת המשפחה - שואל הדל, 26/01/2022
בס``ד

לכבוד הרב שליט``א מה אומר ומה אדבר לפני כתר``ה שהוא הרב ומימיו אנו שותים. וגערתו כואבת לי שנשמע שעשיתי כמעשה הפושעים.
אני לא בחור ישיבה בן 16 אני למעלה מגיל עשרים ושש. ומה אעשה שלא זכיתי וזה כשלעצמו צר לי.
חז``ל פרשו לפנינו הרבה דברים ולא נמנעו: נדרים כ כל ענין המלאכים ששחו אותם דברים ומעשה באימא שלום.
שבת יג א עולא כי הוי אתי מבי רב הוה מנשק אבי חדייהו וכו`.
רב כהנא שגנא תותיה פוריא דרב- ברכות סב.
בנתיה דרב חסדא שבת קמ ובפרש``י.
ובסנהדרין גבי ההוא שעלה טינא בלבו אמר ימות וכו`
ובריש מגילה שומרת יום כנגד יום הלכה למשה מסיני וכו` אחד עשר יום שבין נדה לנדה.
ושם בדף יד מעשה אביגיל ודוד ויורדת בסתר ההר וכו` דם הבא מן הסתרים.
המשמשת וראתה נדה ברכות כו
ובברכות יא- חתן פטור מק``ש וכו` דטריד בטרדא דמצוה.
ובב``מ פד. אמרה להו ההיא מטרוניתא בניכם אינם שלכם אמרו לה שלהן גדול משלנו כל שכן איכא דאמרי הכי אמרו לה כי כאיש גבורתו איכא דאמרי הכי אמרו לה אהבה דוחקת את הבשר הולמה להו לאהדורי לה והא כתיב אל תען כסיל כאולתו שלא להוציא לעז על בניהם וא``ר יוחנן איבריה דר` ישמעאל [בר` יוסי] כחמת בת תשע קבין אמר רב פפא איבריה דרבי יוחנן כחמת בת חמשת קבין ואמרי לה בת שלשת קבין דרב פפא גופיה. וכמובן שהדברים עמוקים והשוטים יבינום כפשטם.
ואין כתר``ה צריך לזה כי הוא יודע הרבה יותר טוב ממנו וזה מעט מזעיר מכל מה שהש``ס מלא בדברים אלו ולא חסכו ואמרו לדלג עד שישא אשה והרי דברים אלו לכאורה יכולים לעלות באדם גם כל מיני דברי רעים. ומה נאמר על כל סדר טהרות.
ותורה שבכתב גם בפרשתינו דידן וכי יפתה איש וכו` וכל כיו``ב.
ובפרשת אחרי מות הנקראת במנחה ביום המקודש ביותר שאנו כמלאכי השרת קוראים על איסורי ביאה.
ושיר השירים הנאמר אצל הספרדים בכל ערב שבת שמלא בדברים שהטיפשים בעלי עינים טרוטות פוחזים וריקים יפרשהו לעגובות ואנו יודעים שהוא קודש קודשים ולא ראיתי מקום שנמנעו לאומרו.
ותחילת התורה ולא יתבוששו.
ומעשה יהודה ותמר נקרא ומתרגם
וספר ויקרא בפרשת תזריע הדברים מפורשים.
חדל להיות לשרה אורח כנשים
כי דרך נשים לי שאמרה רחל ללבן.
ובדברי ההלכה באו``ח סי` רמ ועוד לפני כן בעניני תפילין עבר ושימש עם תפילין ראה קרי עם תפילין רח``ל ועל היכן מותר לאחוז וכו` וכו` הכל מלא
וגם בהלכות שבת בדין מחיצה המתרת (שטו) לשמש מטתו.
ושם בסי` רפ - תשמיש המטה מעונג שבת ועוד ועוד ומה אומר לפני כת``ר שהוא מכיר היטב הדברים ואין צריך לדברי.
וכלל הדברי הללו לכאורה יכול האדם להגיע לדברים לא טובים וכי נאמר לו שידלג עליהם כל זמן שלא נשא אשה.
וראיתי באחד מת``ח שבדורנו שכתב שבוולוז`ין לא היו מדלגים על מסכת נדה אפילו לרווקים.
ותנן באבות ג,יח: קינין ופתחי נדה הן הן גופי הלכה פרש הרע``ב עיקר תורה שבע``פ שמקבלין עליה שכר.
ור``י ד``ה ופתחי נדה. שלש מקומות הן. בית ועליה ופרזדור. וגם כמה מראות דם שיש בדמי נדה. והרי פירש אלו הדברים גם לדרדקי ולא חשש.
ובתפארת לישראל על המשנה הנ``ל ז``ל: אף שקינין נראה ערכו מועט, ונוהגין רק בזמן שביהמ``ק קיים. ופתחי נדה נמי עכ``פ נראין מאוס ומגונה, ושניהן רק חשבונא בעלמא הן... אפ``ה הן הן גופי הלכות התורה, שרשאי לעשות עיקר לימודו בהן.
ומדוייק בדבריו שהוא מאוס ומגונה שאין האדם מתאווה לדברים אלו.
ובפירוש הגר``א כתב: פי` אף שלכאורה דיני הקינין והנדה כל פרטיהם היא לפי כללי החשבון וכו` וכן בנדה ימי הזיבות והנדות והטועות, וה״א שלא הוצרך להם בתחילה רק הכללים וכל הפרטים נעשו ע״י כללי החשבון לזה אמר קינין וכו`. ומדבריו משמע שרוב העיסוק בהלכות אלו הם בחישובים וכד`.
ועוד לכל זאת כשהייתי בשיעור א` למדנו מסכת כתובות ופתיחת המסכת עוסקת בדברי צניעות וכל סוגיית פתח פתוח ודם מפקד פקיד וכו` ובדברי הראשונים והאחרונים ושמבארים ומסבירים ובברכת צג אגוז המובא בראשונים בסוגיות אלו. הרי לכאורה הדברים קשים וכי נאמר שלא לעיין בדברים אלו במפרשים ובפוסקים כשלומדים.
ובכל הישיבות עוסקים בסדר נשים.
ועוד שמרן זצוק``ל עצמו ביחו``ד בח``א יו``ד סימן יד טו מביא ענייני נדה ובעילת מצוה וכי מי שלומד ח``א ידלג על סימנים אלו?
נוסף על זאת כל רואי וגם ת``ח לא תמהו עלי ולא גערו בי ואני מוכן לקבל תוכחה וגם ראש כולל אחד הדריך אותי שכדאי לעיין בנו``כ מסויימים שהם יסודיים בנושא זה.
ובפרט אני שואל שמי שמתכוון לישא אשה ומשתדל בכך ועדיין לא עלתה בידו למה לא ילמד כדי שיוכל לקיים תורה וללמוד צריך.
וכתב הנצי``ב בהעמק דבר ויקרא טו ב, ואמרתם אלהם. כבר נתבאר בריש הספר לשון ואמרת אליהם שהוא הלכות המקובלות בפ׳. והנה לא מצינו בכל פרשיות שבתורה זה הלשון ואמרתם אליהם. רק דברו אל ב״י לאמר. שביאורו שגם אהרן ידבר אותו הפ׳ בע״פ בזה הלשון שאמר משה. אבל ואמרתם אליהם שהוא הלכות ומשניות אינו מן הצורך לכתוב שילמוד אהרן עם ישראל שהרי כל המשניות ותורה שבע״פ חובה על כל רב ללמוד עם תלמידיו. אלא כלפי שקשה לדבר בעניני זיבה וקרי שהוא באברי הזרע שמתפעלים במחשבה והיינו סבורים שיותר טוב למעט הדבור והלמוד בהם. ורק משה הוא מוכרח ללמד לישראל הקבלות שיש לו בע״פ. שלא יאבדו מישראל. אבל אחר שכבר למדם שוב אין המצוה להגות בהם כמצות ת״ת שהמה למצוה אפילו בלי תועלת למעשה ולזכירה מש״ה כתיב בפ׳ זו ואמרתם אליהם. שגם אהרן ילמוד עם ישראל אחר שכבר למד משה בסדר המשנה כמנהגו. וה״ה כל רב לתלמידיו ומשום שבאמת בלמוד התורה אין יוצא רע והיא אילת אהבים ויעלת חן.עכ``ל.
וכמובן שהדברים מסוייגים שבכל דבר שאדם לומד אם יש לו מזה הרהור רע חלילה או כל דבר שיהיה אפילו שאין בו שום דבר ערוה וכד` אסור לו להתעסק איתו. אבל מדברי הנצי``ב עולה שאין כל דבר רע יוצא מעסק התורה. ובספרי המוסר הלא הוא הספר פלא יועץ שם כותב בהרבה עניינים וכי הלומד ידלג? ושם בערך זווג כתב: הנה כי כן יזהר כל איש ויזהיר את אשתו ואת בניו ובנותיו ואת כל הסרים למשמעתו באזהרה גדולה, וירים כשופר קולו לפני חילו, אל יבוש ואל יכלם מלדבר בדברים שבין איש לאשתו לכבוד אל וקדשתו ויצוח כי כרוכיא באמר חוסו על קונכם ועליכם ועל נפשות יוצאי חלציכם והזהרו מאד, חזקו ואמצו להתקדש בשעת תשמיש:
וגם זה הוא דבר קשה לכאורה איך יאמר לבני ביתו בפרהסיא דבר כזה.
ובפרט שמי שמתכוון לישא אשה ומשתדל בכך ועדיין לא עלתה בידו למה לא ילמד כדי שיוכל לקיים תורה וללמוד צריך. ועם כל זאת כבר כתבתי שהכל לפי מה שהוא אדם.
ואני יודע שיש חסידויות שמדלגים אפילו על פסוק`.
כה דברי דל עני בדעת המקווה לישועת ה` ולעשות רצונו.
כוונתי היתה לש``ש גם במה שלמדתי. והלימוד הזה הוא מעייף מאד ומתיש בכל פרטי הפרטים שיש בו.
טהרת המשפחה
הארכת ! ויש מה להשיב על החלק שנוגע לענין, ולא אשיב.
בע``ה לאחר שתזכה להקים בית נאמן בישראל אוכל לדבר.

פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines