יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
לצאת עם משתמט?

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » קריאה בספר העומד למכירה
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
   7 נקיים    אבות    אזכרה    אינטרנט    אירוח שבת    אירוסין    אישה    אישות    אישות ומשפחה    אמונה    אתרוג    בגידה    בחורה    בינו לבינה    בית    בית כנסת    בית מדרש    בית ספר    בעל    בר מצווה    ברית מילה    ברכה    ברכות    ברכות הנהנין    ברכות השחר    ברכת החמה    ברכת הלבנה    ברכת המזון    ברכת כהנים    בשר וחלב    בשרי    בת מצווה    גזל    גיור    גירושין    גניזה    גשם    דבר תורה    דברי תורה    דגים    דעות    דתי    הדלקה    הדלקת נרות    הוראה ותלמוד תורה    הורדות    הורדת שירים    החזר מס    היחיד והחברה
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

קריאה בספר העומד למכירה

מתוך: משק וכלכלה » צרכנות ומסחר הוגן פורסם בי"ז באדר התשפ"א
לכבוד הרב הגאון שליט"א

באתי בזאת לשאול את כבודו בענין מה שנסתפקנו לגבי ספרים המונחים בביהכ"נ העומדים למכירה כנהוג בימינו בהרבה בתי כנסת, אם מותר לעיין בהם כאשר אינו מעונין לקנות, או שיש בזה משום גזל ?
[ואמרתי להביא קצת ממה שחשבתי לדון בדבר, אלא שהדברים לא היו לאחר עיון, ופשוט הוא שאין להם סמך כל עיקר והנה, דינא דהנוטל כלי ע"מ לבקרו מצינן (בב"ב פז: ובש"ע סימן ר סעיף יא) דחייב באונסין, והיינו דהו"ל כשומר ע"ז, אך כ"ז אינו אלא כאשר הלוקח מתכון לקנותו, אבל בכה"ג שאין כאן כונה לקנות, אולי דמיא להא דהמוכר קץ ביה, דבכה"ג אין הנאה ללוקח במה שלקחו בידו, עי' בנדרים (לא:), ובב"י שם. אלא דאיתא עוד בגמ' (בב"ב פח.) ת"ר הלוקח ירק מן השוק ובירר והניח אפילו כל היום כולו לא קנה ולא נתחייב במעשר גמר בלבו לקנותו קנה ונתחייב במעשר. להחזירו אי אפשר שכבר נתחייב במעשר ולעשרו א"א שכבר מפחיתן בדמים הא כיצד מעשרו ונותן לו דמי מעשר. אטו משום דגמר בלבו לקנות קנה ונתחייב במעשר, אמר רב הושעיא הכא בירא שמים עסקינן כגון רב ספרא דקיים בנפשיה ודובר אמת בלבבו. ע"כ. ועי' ברשב"ם, ה"נ גבי מעשר כיון דירא שמים הוא כיון שגמר בלבו זכה במקח ונתחייב במכר וכי מחזירו כחוזר ומוכר לו דמי. ע"ש. והיינו דמדת חסידות איכא שלאחר שגמר בלבו לקנות שלא יחזור בו. ומדברי הרשב"ם משמע דהוא משום שקנאו באמת, וצ"ב באיזה מעשה קנין זכה בזה, ובשפיטות הוא משום שקיבל ע"ע להתחייב ותו לא. ויל"ע א"כ אי שייך למימר 'ודובר אמת בלבבו' גם איפכא, דהיינו דכל היכי דלא מתכוון לקנותו, לא ישתמש בזה. ואית לן למידן נמי מליתא דזה וזה לא חסר המבואר בב"ק (כ.-:), אלא דלכאו' הכא מכיון דהויא לה כארעא דקיימא לאגרא, הו"ל זה נהנה וזה חסר. אלא שיש לומר דשאני, דאילו התם הרי לוקח ממנו את ההיא הנאה ומעכב את השכירות לאינשי אחריני, אבל הכא אין בזה לקיחה למקום אחר, אלא הרי הוא קורא בו בההיא דוכתא, ובזה איכא למימר דהדרי' להאי כללא דכופין על מידת סדום (עי' תוס' ב"ב יב:) וזה נהנה וזה לא חסר פטור. וצ"ע.]
אשמח מאד אם כת"ר יוכל לבאר לי פרטי הדינים בזה, ולהורות לנו את הדרך אשר נלך בו ואת המעשה אשר נעשה, ונקיים בזה מאמר הכתוב כי יפלא ממך דבר למשפט בין דין לדין וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו ובאת אל השפט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר יהוה ושמרת לעשות ככל אשר יורוך.

הבחור אליה סודרי


התשובה:
א. אתר זה אינו מקום לפלפולים ודיונים מעין זה.
ב. השאלה היא האם מותר לקרוא בספר העומד למכירה, והתשובה היא אסור ! אא''כ יבקש רשות מהמוכר.
ג. כל קריאה בספר יש מי שמקפיד ובפרט בספר העומד למכירה שלא יהיה מקומט ונראה כמשומש.
ד. אם יש בדעתו לרכוש ספר ואינו יודע איזה, מותר לעיין מעט ככל מי שרוכש מאכל ואינו יודע אם יערב לו.
ה. לא שייך כאן זה נהנה וזה לא חסר, כיון שיכול להיות קלקול. ואפילו בתפילין אם יודע שבעליו מקפיד אסור.
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על קריאה בספר העומד למכירה
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 

פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines