יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
בעל תפילה בימים נוראים

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » ביטחון והשתדלות וגדריהם
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
   7 נקיים    אבות    אזכרה    אינטרנט    אירוח שבת    אירוסין    אישה    אישות    אישות ומשפחה    אמונה    אתרוג    בגידה    בחורה    בינו לבינה    בית    בית כנסת    בית מדרש    בית ספר    בעל    בר מצווה    ברית מילה    ברכה    ברכות    ברכות הנהנין    ברכות השחר    ברכת החמה    ברכת הלבנה    ברכת המזון    ברכת כהנים    בשר וחלב    בשרי    בת מצווה    גזל    גיור    גירושין    גניזה    גשם    דבר תורה    דברי תורה    דגים    דעות    דתי    הדלקה    הדלקת נרות    הוראה ותלמוד תורה    הורדות    הורדת שירים    החזר מס    היחיד והחברה
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

ביטחון והשתדלות וגדריהם

מתוך: מחשבת היהדות » עיקרי האמונה פורסם בא' בתמוז התשע"ח
מהי מידת ההשתדלות בענייני פרנסה ורפואה, ומהי רמת הביטחון הראויה בתחומים אלו.


התשובה:

ביטחון והשתדלות
א. מובא בשערי תשובה – המקור לחיזוק האמונה בה'
''כִּי תֹאמַר בִּלְבָבְךָ רַבִּים הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה מִמֶּנִּי אֵיכָה אוּכַל לְהוֹרִישָׁם, לֹא תִירָא מֵהֶם'', ''כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶךָ וְרָאִיתָ סוּס וָרֶכֶב עַם רַב מִמְּךָ לֹא תִירָא מֵהֶם'' - שאם יראה האדם כי צרה קרובה, תהיה ישועת ה' בלבו ויבטח עליה.
ב. מובא במשך חוכמה –
האדם צריך לדמיין שהוא מחובר להשגחה העליונה, והשם יתברך ''רוצה בהצלחת האדם יותר ממה שחפץ לבב האדם בעצמו. אז האדם בטוח ואינו דואג מאומה לענייניו, כי מה יועיל יכולתו נגד יכולת הבורא הדבוק עמו ומרגיש בדברים החסרים לו''
ג. הסביר ה'חזון איש' בספרו אמונה וביטחון
יש החושבים הביטחון בה' הוא שיהיה בוודאי טוב, ואם מסתפק וחושש שיהיה ההיפך מהטוב, הוא מחוסר בטחון. ואין הוראה זו בביטחון נכונה אבל ענין הביטחון הוא האֶמון שאין מקרה בעולם וכל הנעשה תחת השמש הכל בהכרזה מעתו יתברך.
ד. מובא במדרש תהלים מזמור כג' – הגדרה למידת האמונה בה'
'ה' רועי לא אחסר'. זהו שאמר הכתוב: 'כי ה' אלוקיך ברכך בכל מעשה ידך' (דברים ב ז), ר' יעקב אומר יכול אפילו יושב ובטל, תלמוד לומר: 'בכל מעשה ידך', אם עשה אדם - הרי הוא מתברך, ואם לאו אינו מתברך.
השתדלות בנושא פרנסה
ה. מובא ספר מסילת ישרים
האדם צריך להשליך יהבו על הקב''ה לגמרי, והאדם היה יכול לשבת בטל וה' היה נותן לו די מחסורו אלא ''שקדם הקנס לכל בני אדם, 'בזעת אפך תאכל לחם', אשר על כן חייב אדם להשתדל איזה השתדלות לצורך פרנסתו, שכן גזר המלך העליון, והרי זה כמס שפורע כל המין האנושי אשר אין להימלט ממנו. ....אך לא שההשתדלות הוא המועיל, אלא שהשתדלות מוכרח''
ו. מובא בספר 'אבן ישראל' דרוש ג'
שהאמונה בה' נדרשת בהתאם למדרגת האדם כמו שמובא אצל יוסף
''אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר אֲשֶׁר שָׂם ה' מִבְטַחוֹ - זה יוסף, וְלֹא פָנָה אֶל רְהָבִים וְשָׂטֵי כָזָב - זה יוסף שלא בטח בהקב''ה'', ותירץ - כי יוסף חשב שצריך לפנות לשר המשקים מחובת ההשתדלות שלא סמך על הנס, ונמצא שהיה בוטח בה'. אך לפום דרגתו, נתבע כי לאיש גדול כמוהו היה ראוי לבטוח בה' ללא כל השתדלות.
ז. הרב אביגדור נבנצל
כי בנושא הביטחון וההשתדלות אין הכרעה ברורה, ואינו כמולד הלבנה, וממילא אין אפשרות לומר לאדם שעליו לעבוד שש שעות ארבע דקות ושני חלקים....
ביטחון והשתדלות - בענייני רפואה

ח. כיצד אדם הולך להתרפאות אצל הרופא הרי הקב''ה גרם לחוליו כיצד הוא פועל כנגד זה? שאלה זו שאלה הגמרא ואמרה: 'ורפא ירפא' מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות. וכך היא דרכו של עולם וציווי ה' שיתרפאו בני האדם ממחלתם בסיוע רופאים.
ט. מסביר הרמב''ם בפירוש המשנה על מעשה חזקיהו מלך יהודה שגנז ספר רפואות והודו לו חכמים על מעשה זה. וכתב:
וגם פירשו לי ששלמה חבר ספר רפואות שאם חלה אדם באיזו מחלה שהיא פנה אליו ועשה כמו שהוא אומר ומתרפא, וראה חזקיה שלא היו בני אדם בוטחים בה' במחלותיהם אלא על ספר הרפואות, עמד וגנזו. ומלבד אפסות דבר זה ומה שיש בו מן ההזיות, הנה ייחסו לחזקיה ולסיעתו שהודו לו סכלות שאין ליחס דוגמתה אלא לגרועים שבהמון. ולפי דמיונם המשובש והמטופש אם רעב אדם ופנה אל הלחם ואכלו שמתרפא מאותו הצער הגדול בלי ספק, האם נאמר שהסיר בטחונו מה', והוי שוטים יאמר להם, כי כמו שאני מודה לה' בעת האוכל שהמציא לי דבר להסיר רעבוני ולהחיותני ולקיימני, כך נודה לו על שהמציא רפואה המרפאה את מחלתי כשאשתמש בה.
י. שו''ת יחוה דעת ג, פה – פוליסת ביטוח חיים
שאלה: האם רשאי אדם מצד ההלכה לבטח את עצמו ביטוח חיים, או שמא יש לאסור, משום שנראה כאילו אין לו ביטחון בהקדוש ברוך הוא, שביכולתו להעשירו ולהשאיר אחריו ממון רב לפרנסת יורשיו ולרווחתם, כי אין מעצור לה' להושיע ברב או במעט?
בסיכום: מותר לאדם לבטח את עצמו ביטוח חיים, ואין בזה משום חוסר בטחון בהקדוש ברוך הוא. ובלבד שהכל ייעשה על פי ההלכה על יסוד תורתינו הקדושה, אשר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.
יא. שו''ת מנחת אשר א, קכ – טיפול אלטרנטיבי
שאלה – חולה מסוכן במחלה קשה שרוצה לקבל טיפול אלטרנטיבי ולהימנע מלטפל ברפואה המקובלת והבדוקה, האם רשאי לעשות כן, אף שרופאיו אומרים שיש סיכוי לרפאתו ברפואה המקובלת
תשובה - ...ורבים טועים ומטעים ברפואה זו והמוני העם תולים תקוותם בדברים שאין בהם ממש אלא הבל ורעות רוח, אף שבוודאי יש ברפואה החילופית יסודות נכונים ומועילים וגם מרפאים רבים שהם מומחים וישרי דרך... ובוודאי שאין רפואה זו בדוקה על ידי הדעת והניסיון כרפואה המקובלת.
ומשום כך נראה שחייב להשתדל בכל עוז ברפואה המקובלת והבדוקה ורק כשאין לו מזור ותקווה לפי רפואה זו מותר לו לפנות באופן בלעדי לדרכי הרפואה החילופיים.
יב. חולה שפנה לצדיק במקום לשמוע להוראת הרופא לנסוע לבית חולים
שאלה – מעשה בחולה שבשבת קודש סבל משלשולים חזקים, ונחלש. רופא שבדקו קבע שהוא בסכנה, וצריך לפנותו בדחיפות לבית חולים. החולה סירב לכך, וביקש להתייעץ עם רבו, הצדיק אמר שאין צורך לנסוע החולים ושייתנו לו מֵי אורז וגלולות המונעות שלשול, ודי בזה. האם החולה רשאי לסמוך על דברי הצדיק, ולא לחוש לדברי הרופא?
תשובה – צריך להישמע להוראות הרופא,

יג. בדיקת אולטרא סאונד וסקירת מערכות
שאלה –נשים שנאמר להם בהמלצת רב לא לבצע מעקב אולטרא סאונד כפי שהרופאים ממליצים לבדיקת אולטרא סאונד וסקירת מערכות בעת הריון, כפי שאומרים רופאי ילודים שיש לבדיקות אלו חשיבות מרובה?
תשובה – הבדיקות הרגילות המומלצות לעשות יש לקיימם תוספת בדיקות פרטיות אין לעשות כשאין חשש.
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על ביטחון והשתדלות וגדריהם
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 


פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines