יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
לצאת עם משתמט?

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » קנה המנורה במקדש ישרים או עגולים
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
   7 נקיים    אבות    אזכרה    אינטרנט    אירוח שבת    אירוסין    אישה    אישות    אישות ומשפחה    אמונה    אתרוג    בגידה    בחורה    בינו לבינה    בית    בית כנסת    בית מדרש    בית ספר    בעל    בר מצווה    ברית מילה    ברכה    ברכות    ברכות הנהנין    ברכות השחר    ברכת החמה    ברכת הלבנה    ברכת המזון    ברכת כהנים    בשר וחלב    בשרי    בת מצווה    גזל    גיור    גירושין    גניזה    גשם    דבר תורה    דברי תורה    דגים    דעות    דתי    הדלקה    הדלקת נרות    הוראה ותלמוד תורה    הורדות    הורדת שירים    החזר מס    היחיד והחברה
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

קנה המנורה במקדש ישרים או עגולים

מתוך: שבת ומועד » חנוכה פורסם בט"ו בכסלו התשע"ח
קני המנורה בסמל המדינה ושער טיטוס עגולים ואילו רואים חנוכיות בעיקר של חב"ד שהם באלכסון, כיצד הייתה נראית המנורה במקדש?


התשובה:
סמל המדינה — מנורת המקדש
במרכזו של סמל המדינה עומדת מנורת המקדש עם קנים מעוגלים. סביב נושא זה של צורת קני המנורה ישנן דעות שונות.
לאחר טיהור המקדש בנו החשמונאים מנורה על מנת להדליקה במקדש, כפי שמובא במסכת מנחות שעשו מלכי בית חשמונאי לאחר ההרס במקדש מנורות זמניות עד ש''חזרו והעשירו עשאום של זהב'', אך לא מוזכר כיצד הייתה צורת הקנים.ישנן דעות שונות על מראה המנורה, האם קני המנורה צריכים להיות קנים מעוגלים,כפי שסמל המדינה נראה, או לכאורה קנים ישרים?

קנים ישרים — מקורות
הרמב''ם צייר את קני המנורה בקווים ישרים, באלכסון מקנה מרכזי שעולה באופן ישר כלפי מעלה.
הרב יוסף קאפח זצ''ל כותב שם בהערותיו: ''הדבר השונה בכל כתבי היד של
פירוש המשנה לרמב''ם, ששת הקנים יוצאים מן הקנה באמצע ועולים בקו ישר עד לגובה המנורה ואין בהם שום קשתיות כלל, ולא כפי הציור הנפוץ משער טיטוס, וכבר הוכח שהוא מזויף''.
וכן רבי אברהם בן הרמב''ם מביא שהקנים הם כמו ענפים הנמשכים מגופה של
המנורה לצד ראשה ביושר, ומזכיר שזה כפי שאביו צייר, ולא בעיגול כמו שצייר אותה זולתו.
הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש, כתב בתגובה לדברי הרב קאפח: ''מעולם לא הוכח שהתבליט בשער טיטוס מזויף. יתר על כן גילוף המנורה בשער טיטוס הוא גילוף המקור, תואם את מה שראו עיני הפַּסָּל בונה השער''.
קנים מעוגלים — עדויות
בחפירות ארכיאולוגיות במקומות רבים נמצאו מנורות עם קנים עגולים, לדוגמא במערות קבורה בבית שערים, ויותר מזה, מומחי מתכות טוענים שעמידותם של קנים מעוגלים טובה יותר בפני עומס לאורך שנים.
במטבע של אחרון מלכי החשמונאים, מתתיהו אנטיגנוס, ציור המנורה היה תואם לסברה שהקנים היו מעוגלים. באותה העת ישבה הסנהדרין בירושלים, וקשה להניח שמטבע היוצא מירושלים, שהיא מקום הסנהדרין, אינו תואם את המציאות.בחפירות הרובע היהודי מתקופת אלכסנדר ינאי והורדוס, כמאה שנה לפני החורבן,נמצא ציור מנורה התואם את הגירסה של קנים מעוגלים.
על קבר מימי הבית השני, של משפחה מעשירי ירושלים, קבר הקרוי בפי הארכיאולוגים ''קבר ישון'' על פי כיתוב שהיה במערה, חרותות חמש מנורות עם קנים עגולים.
בחפירות הכותל הדרומי, נמצא שעון שמש אשר בצידו השני הייתה מנורה עם קנים עגולים.
הממצאים הארכיאולוגים האלו מוכיחים קיומה של חנוכייה בעלת קנים עגולים. (נדרש להסביר מה משקלם של ממצאים ארכיאולוגיים בהלכה)

מנורת המקדש ברומא
עדות נוספת, שישית במספר, שבה רואים שקני המנורה מעוגלים, היא במנורת המקדש בשער טיטוס. וכך נאמר בגמרא: ''טיטוס הרשע שחירף וגידף כלפי מעלה ... מה עשה? נטל את הפרוכת ועשאו כמין גרגותני (סל גדול),והביא כל כלים שבמקדש והניחן בהן, והושיבן בספינה לילך להשתבח בעירו''.
הרומאים רצו להנציח את המאורע, אך לא היו בזמנם צילומים, לכן הקימו שער
כבוד וחקקו עליו את מראה התהלוכה. עדות נוספת, השביעית במספר, היא של יוסף בן מתתיהו: ''ובבוא היום ההוא לא נשאר בביתו אף אחד מכל המון יושבי העיר הרבים לאין מספר, ומכל השלל נפלאו ביותר הכלים אשר לקחו מבית המקדש בירושלים,שולחן הזהב והמנורה גם היא עשויה זהב טהור ואמנם שונה הייתה מלאכת המנורה הזאת מכל המנורות אשר בידינו כי מן הבסיס התרומם הגזע (העמוד, הירך) בתווך וממנו נטשו ענפים דקים אשר דמו בצורתם לקלשון שלוש השיניים''. וידוע שצורת הקנים כקילשון שלוש השיניים הם מעוגלים.
לכן אין להעלות על הדעת שבשער טיטוס צויר ציור שונה מהמנורה שהובאה לרומי.
בירור דעת הרמב''ם
הרמב''ם כתב בפירושו במסכת מנחות: ''ראיתי לצייר כאן צורת המנורה בשלמותה, ולפני הציור אומר ... ואני אצייר לך עתה בצורה זו הגביעים תבנית משולש, והכפתורים עגול, והפרח חצי עגול, כל זה כדי להקל על הציור, כיוון שאין המטרה בציור זה שתדע ממנו תבנית הגביע בדקדוק כיוון שכבר בארתי לך אותו, אלא הכוונה בו ידיעת מניין הגביעים והכפתורים והפרחים ומקומותם''.
ישנן סתירות בין הכתוב לבין הציור, לכן מסבירים כי המטרה בציור הסכמטי היא לקבוע מניין הכפתורים, הגביעים, הפרחים והמקומות בהם הם משובצים, ובציור של עשרה ס''מ, על מנת להקל בהבחנת הפרטים, הרמב''ם לא צייר בקווים מעוגלים. ובנוסף,אין ללמוד מציור דהוי אשר המצייר עצמו, הרמב''ם כותב שמשבש את צורתו מדעתו.איסור עשיית מנורה לצורך פרטי
מובא באחרונים שישנו איסור עשיית מנורה כתבנית מנורת המקדש, בין קנים ישרים או עגולים, שהכול כשר למנורת המקדש. וכך מובא בפתחי תשובה: ''בעניין אשר חדשים מקרוב באו עושים כוונים למלאכת מנורת המקדש בשינוי עמידת הקנים, דהיינו שעושים ז' קנים ושישה מהם מעמידים בדמות עיגול או משולש או מרובע אלו נגד אלו וא' באמצע, דיש למחות בידם, שכול דבר שאינו מעכב במנורה אינו מעכב באיסור עשיית תבניתה ולא מצינו שיעכב במנורה סדר עמידת הקנים''.
סיכומו של דבר
הרמב''ם צייר את מנורת המקדש בקווים אלכסוניים ולא עגולים. לדעת בנו רבי אברהם ולדעת הרב קאפח והרבי מלובביץ'. ציורו של הרמב''ם נעשה במדויק ולדעתם כך יש לנהוג להלכה.
לעומת זאת יש בידינו ממצאים וביניהם שער טיטוס בהם הקנים של המנורה מעוגלים,ואין ממצא כפי ציורו של הרמב''ם. עיון ברמב''ם מצביע על אילוצים שהיו בציורו ולכן נוטה המסקנה כי קני מנורת המקדש היו מעוגלים.
כחיזוק לכך, בחפירות ארכיאולוגיות שעורכת רשות העתיקות באתר המיועד לבניית מלון בחוף מגדל באזור הכנרת נחשף לאחרונה מבנה בית כנסת מימי הבית השני ובמרכזו אבן שעליה חרוטה מנורת שבעת קנים העומדת על רגל שבסיסה משולש וקני המנורה - מעוגלים.
אין מניעה מבחינת ההלכה לעשות את מנורת המקדש עם קנים מעוגלים או ישרים,שכן לא מצאנו מי שפוסל את אחת הצורות, ומפוסקים נראה שהצורה אינה מעכבת, וכל צורה כשרה למקדש ואסור לעשות כתבנית מנורת המקדש לשימוש פרטי.
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על קנה המנורה במקדש ישרים או עגולים
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 


פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines