יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
לצאת עם משתמט?

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » בר יוחאי נמשחת אשריך - סוד האהבה לרשב''י
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
   7 נקיים    אבות    אזכרה    אינטרנט    אירוח שבת    אירוסין    אישה    אישות    אישות ומשפחה    אמונה    אתרוג    בגידה    בחורה    בינו לבינה    בית    בית כנסת    בית מדרש    בית ספר    בעל    בר מצווה    ברית מילה    ברכה    ברכות    ברכות הנהנין    ברכות השחר    ברכת החמה    ברכת הלבנה    ברכת המזון    ברכת כהנים    בשר וחלב    בשרי    בת מצווה    גזל    גיור    גירושין    גניזה    גשם    דבר תורה    דברי תורה    דגים    דעות    דתי    הדלקה    הדלקת נרות    הוראה ותלמוד תורה    הורדות    הורדת שירים    החזר מס    היחיד והחברה
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

בר יוחאי נמשחת אשריך - סוד האהבה לרשב''י

מתוך: אישים » אישים פורסם בכ"ט בסיוון התשע"ז
מדוע עם ישראל כל כך מעריץ את רשב"י , היו עוד תלמידים לרבי עקיבא?


התשובה:
בר יוחאי נמשחת אשריך
רבי שמעון בר יוחאי היה מתלמידי רבי עקיבא ולמד ממנו תורה במשך שלוש עשרה שנים.רבים התלמידים שהיו לרבי עקיבא. מהו אם כן ייחודו של רבי שמעון בר יוחאי,שיש אליו הערצה כזו גדולה ועולים לקברו רבבות אנשים, נשים וטף ביום פטירתו שחל בל''ג בעומר?
לרבי שמעון היו שלוש אהבות: לתורה, לעם ולארץ. ביטוייו בקשר לכך רבים במקורות חז''ל. נביא כמה מהם.
אהבת ישראל
''כל ישראל הם בני מלכים''
''כל העוזר לישראל כאילו הוא עוזר לשכינה''.
'' מדד הקדוש ברוך הוא כל האומות ולא מצא אומה שהייתה ... ראויה לקבל את התורה אלא ישראל ... מדד הקדוש ברוך הוא כל הארצות ולא מצא ארץ שראויה לינתן לישראל אלא ארץ ישראל''.
אהבת התורה
''שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי ייסורים.אלו הן: תורה, ארץ ישראל, והעולם הבא''
וזהו המקור לביטוי ''ארץ ישראל נקנית בייסורים''. איזו מתנה זו אם היא נקנית
בייסורים ? כך שאל הרב יעקב משה חרל''פ זצ''ל ראש ישיבת מרכז הרב ורב שכונת שערי חסד בירושלים הרי מתנה נותנים בחינם, ללא שום תמורה!
והסביר כי תורה וארץ ישראל הינן מתנות כל כך גדולות, שעם כל הייסורים
הכרוכים בנתינתן הן עדיין נחשבות בגדר מתנה.
אהבת הארץ
עוד מדברי רבי שמעון בר יוחאי על ארץ ישראל:
''תבל זו ארץ ישראל ולמה נקראת שמה תבל, שכל הארצות יש בזו מה שאין בזו, ויש בזו מה שאין בזו, אבל ארץ ישראל אינה חסרה כלום שנאמר: ''אֶרֶץ אֲשֶׁר לֹא בְמִסְכֵּנֻת תֹּאכַל בָּהּ לֶחֶם לֹא תֶחְסַר כֹּל בָּהּ''.
ולכן היה יחסו חמור כנגד מדכאי עמו וארצו. וכך מסופר עליו:
ישבו רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון יחד, וישב יהודה בן גרים אצלם. פתח רבי
יהודה ואמר: כמה נאים מעשיהם של הרומאים, פיתחו את הארץ, בנו מרחצאות, בנו שווקים, הקימו גשרים.רבי יוסי שתק.רבי שמעון בר יוחאי אמר: כל מה שעשו, עשו לטובתם בלבד ולא לטובתנו. גשרים על מנת ליטול מכס, מרחצאות על מנת להתפנק בהם.הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם לרומאים.
אמרו הרומאים: רבי יהודה שאמר דברי שבח עלינו, יתעלה ויקודם. רבי יוסי ששתק יקבל עונש גלות לציפורי. רבי שמעון שהטיל ביקורת וגינוי נגדנו ייהרג.
רבי שמעון בר יוחאי היה איש אמת, ולכן הביט לא רק על מעשה הרומאים אלא גם על כוונותיהם, ואילו רבי יהודה הסתכל על מעשיהם בפועל. מחשש מפני הרומאים ברח רבי שמעון למערה עם בנו רבי אלעזר, ולא היה להם מה
לאכול . הסיפור עליהם ממש מופלא מובא בארמית מתורגם לעברית:
הלכו רבי שמעון ובנו והתחבאו בבית המדרש. כל יום הייתה מביאה להם אשתו לחם ומים. כאשר התחזקה הגזירה, אמר רבי שמעון לבנו, שמא ייסרו את אמך והיא תגלה היכן אנחנו. הלכו התחבאו במערה, התרחש להם נס ונברא עץ חרוב ומעיין מים,והיו פושטים את בגדיהם ויושבים עד הצוואר בחול. כל היום היו לומדים תורה, ובזמן התפילה התלבשו והתפללו ושוב פשטו בגדיהם, על מנת שבגדיהם לא יתבלו. ישבו שתים–עשרה שנים במערה, בא אליהו הנביא ונעמד על פתח המערה ואמר, מי יודיע לבר יוחאי שמת הקיסר ובטלה הגזירה. יצאו מהמערה, ראו אנשים שחורשים וזורעים.
אמר, מניחים את התורה שהיא חיי עולם ועוסקים בחיי שעה?! כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף. יצאה בת–קול ואמרה להם, להחריב עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם!
חזרו למערה וישבו שנים– עשר חודשים. אמרו משפט רשעים בגיהנום שנים –עשר חודשים. יצאה בת–קול ואמרה, צאו ממערתכם. יצאו. כל מקום שהיה שורף רבי אלעזר בנו, היה מרפא רבי שמעון. אמר לו רבי שמעון, בני, די לעולם אני ואתה. בערב שבת ראו אותו זקן שהחזיק שני בדי הדס ורץ בין השמשות. אמרו לו, אלו ההדסים למה לך? אמר להם, לכבוד שבת. שאלוהו, ומדוע לא מספיק לך בד אחד של הדס? אמר להם,אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. אמר לו רבי שמעון לבנו, ראה כמה חביבות המצוות על ישראל! והתיישבה דעתם – עד כאן תרגום.
מסירותו של רבי שמעון בר יוחאי ללימוד תורה הייתה לשם דבר בעם ישראל. רבי שמעון בר יוחאי היה מגדל–אור של אהבת התורה.
מה עדיף, תורה ועבודה או רק תורה?
בשאלה זו נחלקו רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל.
רבי ישמעאל סבר כי אדם צריך להנהיג את אורחות חייו לפי הצורך, לחרוש ולזרוע,ולשלבם עם לימוד בתורה.רבי שמעון בר יוחאי העלה חשש מדרך זו: ''אפשר שאדם חורש בשעת חרישה זורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, תורה מה תהא עליה''? מתי ילמדו תורה? אלא האידיאל לדעת רבי שמעון בר יוחאי אינו שילוב בין תורה ועבודה, אלא עיסוק בתורה בלבד.ומכריע התלמוד הלכה כרבי ישמעאל, שהרבה עשו כמותו, הלכו בדרכו והצליחו ללמוד תורה ולהתפרנס, ואילו דרכו של רבי שמעון בר יוחאי דרך ייחודית לבודדים
ביותר. ויש שניסו ללכת בדרכו של רבי שמעון בר יוחאי ולא הגיעו להישגים.
ואמר רשב''י שלושה כתרים הם: כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות, ראשי תיבות ''כת''ם טהור פז'' מעל הכול מתנוסס כתר של שם טוב.
יום ל''ג בעומר הוא יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי ובו גילה לתלמידיו חלק
מהזוהר הנקרא ''אידרא זוטא'' ולמרות שיום פטירת הצדיקים צער הוא, יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי נהיה שמחה והודיה, בגלל גילוי חלקי התורה האלה. ולכן זכה רבי שמעון בר יוחאי להיות דמות נערצת בעמו לדורי דורות.

 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על בר יוחאי נמשחת אשריך - סוד האהבה לרשב''י
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 


פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines