יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
לצאת עם משתמט?

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » וראה בטוב ירושלים
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
   7 נקיים    אבות    אזכרה    אינטרנט    אירוח שבת    אירוסין    אישה    אישות    אישות ומשפחה    אמונה    אתרוג    בגידה    בחורה    בינו לבינה    בית    בית כנסת    בית מדרש    בית ספר    בעל    בר מצווה    ברית מילה    ברכה    ברכות    ברכות הנהנין    ברכות השחר    ברכת החמה    ברכת הלבנה    ברכת המזון    ברכת כהנים    בשר וחלב    בשרי    בת מצווה    גזל    גיור    גירושין    גניזה    גשם    דבר תורה    דברי תורה    דגים    דעות    דתי    הדלקה    הדלקת נרות    הוראה ותלמוד תורה    הורדות    הורדת שירים    החזר מס    היחיד והחברה
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

מדינת ישראל מכונת השמד רוחנית ?

מתוך: חברה » יחסי דתיים-חילוניים פורסם בא' באייר התשע"ו
שלום לרב
קראתי מאמר של ראש ישיבה שטוען שמדינת ישראל גרמה לשמד יהודים הגדול ביותר בעולם יותר מכל אויבי ישראל ולכן הוא אינו אומר הלל ביום העצמאות האמנם כן ?


התשובה: וראה בטוב ירושלים
שואל נכבד.

כיון שאין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות היות ולא קראתי את המאמר לא אוכל להתייחס לדבריו , אך איני יכול שלא להתייחס למה שאתה מצטט ממאמר זה במידה והדברים נכונים ומדוייקים .
ואיני יודע מי אמר את הדברים כאמור ומה אמר אך אתייחס לשורה המזעזעת שאתה מציין בשאלתך.
כל מי שגדל בארץ הזו וראה את מה שעבר עליה בשנות הקמת המדינה - ואני לא נולדתי בהקמתה אך נולדתי כשהיא הייתה בת עשר בלבד - וראה את גלגולי ההסטוריה היהודית בארץ הזאת אינו יכול שלא להבהל ממשמע הדברים הקשים הללו שנאמרו על המדינה .
ראשית ההתיישבות היהודית בארץ במאות השנים האחרונות היתה על ידי גדולי ישראל ולכן האור החיים הקדוש, תלמידי הגאון מוילנא , תלמידי הבעל שם טוב , תלמידי ובניו של רבי יעקב אביחצירא רבי יהודה אלקלעי ועוד רבים רבים היו מראשוני המתיישבים בארץ וההסטוריה המתחילה מתקופת 'העליה הראשונה ' אינה מדוייקת אלא מסולפת כי הם היו העליה הראשונה האמיתית באופן של עשרות משפחות שעלו לארץ , מבלי להתייחס כמובן לגדולי ישראל כמו הרמב'ם שהיה בדרכו לארץ והרמב'ן שעלה לארץ והגאון מוילנא והבעל שם טוב שהיו בדרכם לארץ ועוד ועוד.
מאידך גיסא העליה לארץ באופן ובמימדים גדולים החלה עם עליית אנשי הציונות שחלקם היו דתיים מאוד ויסדו את פתח תקוה ושכונות בירושלים ועוד והיו כאלו ששנו בבית המדרש ופרשו.
עם הקמת מדינת ישראל החלו עליות גדולות מאוד ואכן בני משפחות רבות נעקרו מהוריהם והסיפור של ילדי תימן מבהיל ומזעזע והרבה בני משפחות שעלו מצפון אפריקה מרוקו אלגיר ועוד הגיעו לקיבוצים לא דתיים ועזבו את הדת לדאבון לב.
החלוקה של ילדי העולים והעולים הרכים היתה לפי מפתח מפלגתי גם קודם הקמת המדינה ואנשים שובצו למקומות שונים לפי הכוחות שהעלו אותם.
לצערנו הרבה מאוד אנשים נעקרו מהמורשת היהודית והגיעו למרחק של כפירה נגד מה שספגו בבית , ולצערנו אנשים רבים בהנהגה היו שותפים למהלך הכואב הזה.
לאט לאט הוקמה המדינה הערים התיישבו קמו מעברות ועיירות פיתוח ובעוד שבתקופה ההיא היו רבים שהתביישו ללכת עם כיפה לאט לאט רבים רבים התעוררו ועמדו על משמרתם.
בעיירות הפיתוח המסורת נשמרה יותר ויזכר על טוב הבבא חאקי אחיו של הבבא סאלי הוא רבי יצחק אביחציקרא הרב הראשי לרמלה ולוד חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל שעמל רבות על הקמת החינוך הדתי והקמת מקוואות ובתי כנסת.
וברוך השם אט אט החלה צומחת היהדות והוקמו מפעלים חינוכיים רבים שהעמידו דורות של בני תורה לתנועת בני עקיבא בעיקר בעיירות הפיתוח היה חלק גדול מאוד וזאת אוכל להעיד אישית שחברים שהיו בסניף נשארו בני תורה והרבה שלא הגיעו לסניף לא נשארו בני תורה.
וזאת כאשר עדיין היה הרבה מה לשפר כולל התערובת של בנים ובנות בסניפי התנועה.
כאשר היינו ילדים ונערים היה דלי בבית הכנסת עם כמה לולבים לכל הקהל שהעבירו זה לזה , כמעט ולא היו ספרי השס בבתי הכנסת ובכלל דברי מסורת היה קשה למצוא בכל מיני ענינים.
וברוך השם בסייעתא דשמיא הארץ החלה מתגדלת ומתקדשת .
והנה מרן הגר'ע יוסף זצוק'ל עמד והתבונן האם יש לומר הלל בברכה ביום העצמאות ופלפל בדברי הגמרא והפוסקים וככה כתב אחר דבריו וציטט שם גם מדברי הגאון בעל הישכיל עבדי מדוע אין לומר הלל בברכה שו''ת יביע אומר חלק ו סימן מא ואלו דבריו :
'' ומלבד כל זה יש לומר כי הן אמנם רבים ועצומים מגדולי ישראל רואים בהקמת המדינה אתחלתא דגאולה, וכעין מ''ש בירושלמי (ריש ברכות), ר' חייא ור''ש בן חלפתא הוו מהלכין וראו איילת השחר שהיה בוקע אורה. א''ל ר''ח לר''ש בן חלפתא ברבי כך היא גאולתן של ישראל בתחלה קימעא קימעא כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת, מ''ט, כי אשב בחשך ה' אור לי. ובמגילה (יז:) מלחמה נמי אתחלתא דגאולה היא. והגר''מ כשר שליט''א בספרו התקופה הגדולה (עמודים שעד - שעח) הביא כרוז בשם דעת תורה, שחתומים עליו כמעט כל גדולי הדור, וקוראים את הקמת מדינת ישראל בשם אתחלתא דגאולה, מכל מקום הואיל ועדיין רב הדרך לפנינו כדי להגיע אל המנוחה ואל הנחלה, הן מבחינה מדינית וצבאית, והן מבחינה מוסרית ורוחנית, לפיכך אין לחייב לגמור ההלל בברכה. וכמ''ש בירושלמי (פ''י דפסחים ה''ו), בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה', התנדבו ראשי עם, כשהקב''ה עושה לכם נסים, תהיו אומרים שירה. התיבון והרי גאולת מצרים, (שלא אמרו שירה תיכף כשיצאו ממצרים אלא על הים, קרבן העדה) שנייא היא שהיא תחלת גאולתן. (שהיא היתה רק תחלת גאולתן ולא נגמרה הגאולה עד שיצאו מן הים. קה''ע). ואף כאן הרי מנהיגי צבאות ערב, למרות התבוסות והמפלות שנחלו, עודם מאיימים השכם והערב לצאת למלחמה נגדנו. ומנפנפים בחרבותיהם ובקשתותיהם, חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה, אני שלום וכי אדבר המה למלחמה. וכמה מדינות נאורות שהיו נחשבות כידידותיות לישראל, פנו עורף ולא פנים במלחמות שעברו עלינו, מלחמת הקוממיות, מבצע קדש, מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, והאחרון הכביד מלחמת יום הכפורים, לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבא רוגז. ועודנו תכלינה עינינו אל ישועת ישראל האמתית ע''י צור ישראל וגואלו השם נפשנו בחיים ולא נתן למוט רגלינו, לולא ה' שהיה לנו אזי חיים בלעונו. ומבחינה רוחנית, אשר ירוד ירדנו אלף מעלות אחורנית, ועדים אנו להתדרדרות מוסרית מדהימה, המתירנות גוברת וההתפרקות משתוללת בראש כל חוצות, חוסר צניעות, בגדי פריצות, ספרי פורנוגרפיה, וסרטי קולנוע מבישים, חילולי שבת בפרהסיא, פתיחת איטליזי טריפה בממדים מבהילים, ועוד כהנה וכהנה, ועל הכל שמאות אלפי ישראל, מתחנכים במוסדות חינוך לא - דתיים, ולומדים שם להתנכר לכל קדשי ישראל, ולפנות עורף לצור מחצבתם, ולהיות ככל הגוים בית ישראל, עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים, ונתקיימה נבואת ישעיהו: ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד, וכדרשת חז''ל בחגיגה (יד) ובעקבות משיחא חוצפא ישגא, ועמא דארעא אזלא ומדלדלא, נערים פני זקנים ילבינו וכו' (סוטה מט:), הלזה צפינו וקוינו במשך כאלפיים שנות גלותינו, והרי כ' הרמב''ם (בפ''ט מה' תשובה ה''ב): לא נתאוו ישראל לימות המשיח אלא כדי שינוחו ממלכיות שאינן מניחות להם לעסוק בתורה ובמצות כראוי, ובימי המשיח תרבה האמונה והדעה והחכמה והאמת, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. ומסיבות אלה הרבה משלומי אמוני ישראל אשר רואים שעדיין שכינתא בגלותא, נוהגים שלא לומר הלל בכלל ביום העצמאות, וטעמם ונימוקם עמם לרוב יגונם וצערם על מצבינו הרוחני אשר אנו נתונים בו כיום, ואין לזה כל דמיון לנס חנוכה שכל העם הכירו וידעו בהשגחת השי''ת עליהם, וכולם היו עובדי ה' באמת ובתמים. וכיו''ב ראיתי בשו''ת ישכיל עבדי ח''ו (חאו''ח סי' י אות ז) שג''כ העלה שאין לגמור ההלל בתוך תפלת יום העצמאות אפי' בלא ברכה,'' מפני שעדיין אויבינו קמים עלינו לכלותינו, ואין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו, ועונותינו הטו אלה, כי היצר הצורר בעוכרינו להסית את ישראל מדרכי ה' וכו', ומכיון שאין כאן אלא אתחלתא דגאולה, ואינה גאולה שלמה לכל עם ישראל, לכן אין לתקן לומר הלל גמור בתוך התפלה אפי' בלי ברכה, ורק אפשר לומר מזמורי ההלל לאחר סיום התפלה, בלי ברכה, כי פשוט שאין לנו להכנס בספק ברכה לבטלה. עכ''ד. ''.
הנה הועלו כאן כמה טענות שאין לומר הלל בברכה מכמה טעמים שעדיין יש מלחמות לצערנו וישנה פריקת עול מוסרית ועל דברים אלו הוסיף וכתב שם הגר''ע יוסף את הדברים הבאים :
''ולא אכחד כי באמת עם כל הצללים הנ''ל, ישנם אורות גדולים שאין לנו להתעלם מהם, כי מדינת ישראל כיום היא מרכז התורה בעולם כולו, ורבבות בחורי חמד מטובי בנינו היקרים עוסקים בתורה יומם ולילה בישיבות הקדושות, והתורה מחזרת על אכסניא שלה, שאין לך תורה כתורת ארץ ישראל, ובירושלמי (פ''ו דנדרים סוף ה''ח), אמר הקדוש ברוך הוא, חביבה עלי כת קטנה שעוסקת בתורה בא''י, מסנהדרין גדולה שבחוץ לארץ. ורבבות משלומי אמוני ישראל מחנכים את בניהם ובנותיהם ע''פ תורתינו הקדושה, כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה', וכאמור: כי לא תשכח מפי זרעו. ואף אצל המון העם אנו מוצאים אזן קשבת שוקקה וכמהה לשמוע תורה ודעת מפי גדולי ישראל, כחזונו הנפלא של עמוס: הנה ימים באים נאם ה' והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה'. (וע' שבת קלח:). ואנו תפלה שהשי''ת יערה עלינו רוח ממרום, וידעו תועי רוח ובינה, ונשוב כולנו בתשובה שלמה. ועכ''פ הואיל וכאן נמצא וכאן היה רק התחלה טובה, מש''ה אין חיוב לומר הלל בברכה. ''.

הנה לנו עדות ממי שחי בארץ כמעט מאה שנה היאך החזון הנפלא של נבואת עמוס מתממשת לנגד עיננו והתורה מחזרת אחר אכסניה שלה .
נציין שלדעת הגר'ע יוסף כדאי לומר את ההלל לאחר התפילה ולא באמצעה כנהוג בראש חודש ובלי ברכה , וכדאי לשמוע את ההקלטה של הרב כאשר שומעים אותו מדבר על מעלת יום העצמאות דברים ברורים ומפורשים.
ומרן הגר'ם אליהו זצוק'ל היה משתתף בכל שנה בעצרת יום העצמאות בישיבת מרכז הרב והיה דורש דרשה בבית הכנסת שלו לכבוד היום , ואמנם לדעתו גם ראוי היה שלא לערבב את סדרי התפילה ולומר הלל לאחר התפילה.
והנה ברוך השם כמה וכמה אנשים רבים רבים בעלי תשובה הן בישיבות כמו מכון מאיר ובישיבת אור החיים הקדוש וישיבות רבות לבעלי תשובה שהעמידו דורות של בעלי תשובה.
ואספר עוד דבר נפלא בהשגחת הבורא יתברך ויתעלה שמו בהרבה קיבוצים לצערנו לא היה בית כנסת ובוודאי לא מקוה ובחלקם היה בית כנסת רק ביום הכפורים והחלה תנועה מדהימה של תפילות רבים בקיבוצי השומר הצעיר בימים נוראים מזה עשרות שנים ומשנה לשנה יש יותר קבוצים עם תפילות.
ובשנים האחרונות היתה הרחבה של שטחי מגורים בכל הקיבוצים ורבים מבני הערים והעיירות סביב הקבוצים קנו אדמות ובנו בתים והם החלו בבניית בתי כנסת ומקוואות וברוך השם פלא פלאים.
מדינת ישראל חלילה וחלילה וחס אינה ולא היתה מכונת שמד אדרבה עולם התורה החל משגשג בה ואורות עליונים מאירים בה כדברי הגרע יוסף שכתב את תשובתו בשנת התשל'ו ועל אחת כמה וכמה שבשלושת עשרוני השנים שחלפו מאז נכתבה תשובה זו רבו רבו בתי הספר התורניים תלמודי התורה האולפנאות והסמינרים ובתי מדרש וישיבות לאלפים.
עולם התורה הגדול ביותר של העם היהודי הוא במדינת ישראל , נכון שהיו צללים כפי שקרא להם הגר'ע ועדיין יש צללים ולצערנו יש גם בני תורה שהתרחקו והם קרויים דתלשי'ם דתיים לשעבר ואני אומר לקרוא להם דתיים לשעתיד. אבל עולם התורה מתרונן בארץ.
ואין מה לומר לאחר חורבן בתי המדרש באסון השואה באירופה איך קמה התורה בארץ הקודש וראה כמה עשרות ומאות אלפי איש קובעים היום שעורי תורה בדף היומי וכמה וכמה מאות אלפים באים בפנימיות התורה ובשערי הזוהר הקדוש.
אל נא נטיל מום ודופי באחינו בית ישראל והגם שהיו שעמלנו לבטל את התורה הנה קויים בהם ההפך הגמור והתורה מתרוננת וכלשון אבי מורי עליו השלום שכתב לפני כשישים שנה במעברה בדימונה בלשונו התנכי'ת '' ארצנו מתגדלת ומתרוממת '' .
הנני מקווה שלא דייקת בדבריך ואם שגית תבקש סליחה מראש הישיבה שאמרת דברים אלו בשמו , ונתאמץ ונשתדל לדבר טוב על ישראל כפי שהורונו חכמי ישראל שבכל הדורות ומסורת בידינו מרבינו ישראל בעל שם טוב שנראה מעלות וטוב חברינו וראה בטוב ירושלים.
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על מדינת ישראל מכונת השמד רוחנית ?
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 

פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines