יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
לצאת עם משתמט?

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » כיצד מתמודדים עם אובדן
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
   7 נקיים    אבות    אזכרה    אינטרנט    אירוח שבת    אירוסין    אישה    אישות    אישות ומשפחה    אמונה    אתרוג    בגידה    בחורה    בינו לבינה    בית    בית כנסת    בית מדרש    בית ספר    בעל    בר מצווה    ברית מילה    ברכה    ברכות    ברכות הנהנין    ברכות השחר    ברכת החמה    ברכת הלבנה    ברכת המזון    ברכת כהנים    בשר וחלב    בשרי    בת מצווה    גזל    גיור    גירושין    גניזה    גשם    דבר תורה    דברי תורה    דגים    דעות    דתי    הדלקה    הדלקת נרות    הוראה ותלמוד תורה    הורדות    הורדת שירים    החזר מס    היחיד והחברה
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

כיצד מתמודדים עם אובדן

מתוך: מצוות וקיומן » אבלות וקבורה פורסם בכ"ז בניסן התשע"ו
לרב שלום ,
אני תלמידת כיתה י'ולפני מספר חודשים חוויתי אובדן כאשר דודתי היקרה נפטרה לאחר מאבק במחלה קשה . בתקופה שלאחר פטירתה ניחמו אותנו הרבה במשפט :"הקב"ה לוקח רק את הטובים " המשפט הזה קשה לי מאחר ולא ברור לי מדוע רצה הקבה לקחת את דודתי אם היתה כ"כ טובה ?במידה והעולם שלנו אינו התכלית ודודתי עברה לעולם האמיתי אז מה מטרתו של העולם הזה ?


בתודה מראש על תשובתך , . ה.


התשובה:
שלום לך .

הרשיני להביע את הצער על הכאב שלך עם האובדן הקשה של הדודה שנפטרה כנראה בצעירות ימיה . בלשון חכמים לא מוכר לי ביטוי הנחמה הנפוץ שאמרת שהקדוש ברוך הוא לוקח רק את הטובים אלא זו מליצה עממית או לשון הצחקה שמטרתה לעודד אדם שאין סיכוי כי השם לוקח רק את הטובים והוא בוודאי לא יהיה מאלו.....
ואינני חושב שזו לשון נכונה כי רבו ועצמו מחשבותיו יתברך הוא הגוזר וקוצב את שנות חיי האדם בידו נפש כל חי ואין אתנו יודע למה ועל מה נסתלק אדם זה ואחר בזמנו. לכל אדם יש שליחות ומטרה בחייו בעולם ואותה בת קול היוצאת ארבעים יום לפני הלידה ומכריזה בת פלוני לפלוני היא המכריזה בית פלוני לפלוני ושדה פלונית לפלוני כאשר למדונו חז'ל בגמרא סוטה ב. ואולם בעוד שידוע מתי אדם נולד איננו יודעים מתי ילך לבית עולמו.
והיו הרבה אנשים צדיקים יותר וצדיקים פחות שנפטרו לכאורה קודם זמנם ולא אנחנו יכולים לקבוע האם פלוני נפטר מוקדם כי היה צדיק והגן על הדור בייסוריו או חלילה להיפך , יש אמנם סיפור מרעיש עולמות בגמרא במסכת שבת י'ג. 'מעשה באדם אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ומת בחצי ימיו ' ומסופר שאשתו לא היתה רגועה והסתובבה בבתי מדרשות ושאלה לחכמים מפני מה בעלה שהיה צדיק ושנה הרבה וקרא הרבה מת בחצי ימיו ולא היה מי שידע לתת לה תשובה , ואם האמוראים הקדושים בזמן חז'ל שחכמתם היתה עד לשמים לא ידעו לתת תשובה לאותה אשה מישהו בימינו יוכל לומר מפני מה מת פלוני בחצי ימיו???.
ושם בגמרא מסופר שאת הסיפור הזה סיפר אליהו הנביא בעצמו והוא בנבואה אמר לה שבעלה נפטר בגלל מה שסופר שם בגמרא אזי בודאי שדיבורי האנשים שרק צדיקים הולכים אינם נכונים כלל ועיקר ובוודאי זו אינה נחמה.
אמנם בירושלמי ברכות כ. דרשו רבותינו את הפסוק בשיר השירים 'דודי ירד לגנו - זה הקדוש ברוך הוא לרעות בגנים וללקוט שושנים - אלו הצדיקים שמסלקן מביניהן ' ומשמע שסילוק הצדיקים הוא לכפרה על הדור כפי שדרשו חז'ל על מיתת מרים הצדקת שנסמכה לפרשת פרה אדומה ללמדך שכשם שהפרה האדומה מטהרת כך מיתת הצדיקים מכפרת על הדור. אך הקדוש ברוך הוא הוא היודע איזה אדם נסתלק בשביל כפרה על הדור, ויש גם באור החיים הקדוש בתחילת פרשת כי תשא מענין סילוקן של הצדיקים.
והנה אותה הגמרא שם בירושלמי מספרת בהמשך את הסיפור הבא : ''כד דמך ר' בון בר ר' חייא על ר' זעירא ואפטר עילוי מתוקה שנת העובד. ישן אין כתיב כאן אלא אם מעט אם הרבה יאכל. למה היה רבי בון בר' חייא דומה למלך ששכר פועלים הרבה והיה שם פועל אחד והיה משתכר במלאכתו יותר מדאי מה עשה המלך נטלו והיה מטייל עמו ארוכות וקצרות. לעיתותי ערב באו אותם פועלים ליטול שכרן ונתן לו שכרו עמהן משלם. והיו הפועלים מתרעמין ואומרים אנו יגענו כל היום וזה לא יגע אלא שתי שעות ונתן לו שכרו עמנו משלם. אמר להן המלך יגע זה לשתי שעות יותר ממה שלא יגעתם אתם כל היום כולו. כך יגע רבי בון בתורה לעשרים ושמונה שנה מה שאין תלמיד וותיק יכול ללמוד למאה שנה.''. רבי בון ברבי חייא נפטר בגיל עשרים ושמונה - ואולי ועוד שלוש שנים משהתחיל ללמוד תורה - ורבי זעירא אמר עליו שמתוקה שנת העובד שאלו אותו והלא נפטר בגיל צעיר מאוד והוא ענה להם במשל שיש פועל שמספיק בשעתיים לעשות מה שפועל אחר עושה בעשר שעות. ורבי בון למד במשך עשרים ושמונה שנה מה שאדם אחר לא יכול ללמוד במאה שנה ואפילו אם הוא תלמיד מצויין חכם וותיק.
כלומר הגמרא הזו שלפני כמה שורות כתבה שהקדוש ברוך הוא לוקט את השושנים בגלל הדור מוצאה נחמה בפטירת רבי בון בהיותו כל כך צעיר כי הספיק למלא את שליחותו ולא אמרה כי הוא צדיק ומת בשביל הדור.
סימן הוא שישנן הרבה סיבות לפטירתו של אדם אפשר בגלל שהיה צדיק וכפר על הדור וגם אפשר שהספיק למלא את יעודו בזמן קצר.
אני נזכר עכשיו במשהו שמצמרר אותי מאוד , לפני כשלושים שנה התארח אצלנו במושב גדיד שיבנה במהרה הגאון רבי מרדכי אליהו שהזמנתי אותו לנוח כמה ימים ולהנות מהאזור הנפלא והים המדהים.
כעבור חצי יממה הרב אמר לי שהוא חוזר לירושלים שאלתיו למה הרב ממהר ענה לי מי שעובד מהר מתעייף מהר אבל גם נח מהר ואינו צריך מנוחה גדולה , והוסיף ואמר לי מי שיש לו זמן יש לו זמן לכל ומי שאין לו זמן אין לו זמן לשום דבר.
ועכשיו אני חושב שהרב עבד מהר בעולם הזה ועלה מהר מדאי ממה שחשבנו כי הוא הספיק לעשות מה שהיה צריך לעשות וגם אמר לאשתו הרבנית שתחיה שהוא הולך כפרה על הדור.
נחזור לסיפור של הירושלמי אפשר לכאורה היה לשאול על רבי זעירא שאלה גדולה אם רבי בון למד בעשרים ושמונה שנים מה שתלמיד וותיק לא היה יכול ללמוד מאה שנה למה לא חי רבי בון עוד עשרים ושמונה שנים והיה לו לימוד תורה עצום ומופלג ששווה בערכו יותר ממאתיים שנות לימוד של תלמיד וותיק ???
על זה אפשר לתת את התשובה הקודמת באותה גמרא שהקדוש ברוך הוא לוקט את השושנים הצדיקים בשביל הדור ואפשר שאותו אדם אכן השלים את יעודו והיה יכול להשאר ולעשות עוד הרבצת תורה ושיקדה עצומה ועדיין הוא נתבקש לישיבה של מעלה ואיש לא יודע למה היה כך הדבר אלא רבונו של עולם הגוזר וקוצב את שנות חיי האדם בכל דור ודור.
לכן השאלה שאת שואלת היא אחת מפלאי העולם ומסתרי הסודות אבל ראוי להוסיף ענין אמוני חשוב מאוד , הרמב'ם נשאל באגרותיו האם הפטירה של אדם בידי שמים גם כאשר האדם מזיק לעצמו.
כלומר אם חלילה אדם נהג בכביש באופן מסוכן וחלילה וחס נהרג האם גם זו מיתה בידי שמים בזמן שהוקצב לו מראש וגם אם היה נוהג נכון ובזהירות ולא היה נהרג בתאונת דרכים היה מת באותו הרגע למשל חלילה מהתקף לב.
הרמב'ם הסביר שיש אנשים שחושבים כך אך הוא שלל מאוד את המחשבה הזאת וטען שאם זה היה נכון מדוע התורה מצוה אותנו ונשמרתם מאוד לנפשותיכם ומדוע יש מצוות מעקה 'ולא תשים דמים בביתך' ומדוע יש פסוקים של 'למען ירבו ימיכם' ואומר שאכן חיי האדם קצובים בידי שמים אך חלילה וחס אם הוא ינהג שלא בזהירות ויקפח את חייו זו לא מיתה בזמנה אלא קודם זמנה.
הנה קצת הארכתי בדברי להראותך שעניני חיי האדם אינם בידיעתנו אבל מחובתנו למלא את היעוד שלנו בעולם הזה שהוא מבוא והכנה לעולם הבא , כל היהודים קוראים לבית הקברות בשני שמות נוספים ועיקריים או בית החיים - ששם מתחילים חיי הנצח או בית עלמין - הבית שבו מתמזגים שני העולמות נגמר העולם הזה ומתחיל העולם הבא.
אנו היהודים קבלנו עלינו באמונה שלימה משלושה עשר עיקרי התורה הקדושה שיש עולם הזה ויש עולם הבא ואנו יודעים כי כאן עולם המעשה והעמל ושם עולם הגמול וכפי שהרחיב בענין זה הרמב'ן עליו השלום.
את הנחמה על האבדן שהוא קשה מאוד אפשר לשאוב מתוך התורה הקדושה בידיעה שהשם יתברך עושה בעולמו את הטוב והמוצדק אף שאיננו מבינים ולא יודעים.
חושבני שככל שתעסקי בגמילות חסדים ובמעשים טובים זה בוודאי יועיל מאוד לעלוי נשמת המנוחה ובעשיית דברים טובים לשמה ולזכרה תמצאי גם נחמה. ומטרת הוייתנו בעולם הזה היא לעשות רצון בוראנו ולעשות דברים טובים וכל אדם צריך לברר ולהרגיש מהי חובתו בעולמו כפי שעל שאלה זו נבנה הספר הקדוש מסילת ישרים וכל הספר הזה הוא תשובה לשאלת היסוד מהי מטרתנו בעולם הזה.
קטונתי מלהשיב על שאלה כל כך גדולה ועמוקה ששאלת ותשובתה נדע רק בעולם שכולו טוב לחיי העולם הבא אמן.
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על כיצד מתמודדים עם אובדן
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 

פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines