יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
לצאת עם משתמט?

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » למה מתחתנים
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

למה מתחתנים

מתוך: אישות ומשפחה » נישואין, טהרת המשפחה פורסם בי' באלול התשס"א
בס"ד

שלום כבוד הרב!

האם תוכל לסייע לי בשאלות הבאות:
1. מהיכן במקורותינו הגיע הצווי על התחתנות?
2. מה ידוע על הטעמים למצווה זו?
* להבהרה נוספת: השאלות אינן עוסקות ב"איך?" אלה ב"האם ולמה?".התשובה:
שלום וברכה
אין מקור בתורה לנישואין. הדבר לא מלמד על כך שהם לא חשובים כי אם על ההפך - על העובדה כי הדבר הוא חלק בלתי נפרד מקיומו של עולם, וכשם שלא כתוב בתורה כי צריך לנשום, כך לא כתוב כי מתחתנים. כבר מראשית הבריאה כתוב "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד". זהו המבנה הנכון של המציאות, בו עוזב איש את הוריו, והופך ליחידה חדשה. התורה כלל אינה נכנסת לציווי על זה, כי, כאמור, מדובר בדבר מה שורשי ויסודי שהוא קודם למצוות כולן.
לעל-מצווה זו אין גם טעמים, כיוון שטעם טוען למעשה כי הדבר אותו אני מבאר ולו אני נותן טעם הוא חלק ממשהו קדום ועליון יותר ממנו. ואילו הקמת המשפחה היא העליונה ביותר בתחום צורת חייו של אדם, והטעם הוא הוא עצמו, לאמור: מקימים משפחה כדי להקים משפחה. הקמת משפחה אינה תוצאה של דבר מה אחר כי אם שלה עצמה. מכאן האחריות הגדולה המוטלת על כתפי הרבנים בשמירתם על קדושת המשפחה.
אני מצרף מאמר קצר על העניין (שעוד לא פורסם):


מבוא:
היסטוריונים רבים ביקשו לעמוד על סוד קיומו הנצחי של עם ישראל. זו התופעה היחידה הידועה בהיסטוריה: עם שאיבד את מגבשי הזהות המקובלים בעולם – ללא ארץ וללא ארגון מדיני, ללא מקום להניח בו את כף רגלו כמקום קבע וללא מערכת מסודרת של אמונות ודעות – נדד במשך מאות שנים בין האומות העולם, והצליח לשוב ולממש את חזון תקומתו ואת שאיפותיו בארצו. עמידה על המקור ממנו שאב עם זה את עוצמותיו תבהיר את מהות חייו ואת הדרכים להגשים את עצמיותו.
תופעה ייחודית זו הובהרה בדרכים שונות. היו שתלו זאת בתורה, אשר יצרה קוד הלכתי מקובל שכולם נהגו בו; היו שתלו זאת בריטואל חיים משותף, כמו חגים ותפילות; היו שראו דווקא בחזון ובאמירת "אם אשכחך ירושלים" מתכון עיקרי להישרדות, שכן בעלי חלום משותף קושרים עצמם זה בזה בכוח החלום. ברם, אין חולק כי אחד המרכיבים העיקריים בזהות היהודית היה המשפחה. זהו היה העוגן ממנו יצא אדם ואליו שב. המשענת העיקרית שסייעה לצלוח את הגלים הסוערים בימי התנחלות וגלות כאחד הייתה המשפחה היהודית. המרכיבים השונים של הקמת המשפחה היוו דגם ייחודי של ברית נאמנות שיכלה לעמוד בפני הסערות כולן. בכך גם הפכה המשפחה היהודית לאלטרנטיבה המורה דרך כיצד ראוי לבנות עולם זוגי עשיר וייחודי, העומד גם בסערות החיים האישיים, וגם בטלטלות הלאומיות.

מה מציעה ההלכה היהודית כיסוד הזוגיות בישראל ?
דומה שניתן לעמוד על הצעתה של תורת ישראל במבנה היסודי של מעמד החופה והנישואין. מעמד הנישואין בישראל מבוסס על שלושה שלבים עיקריים: ראשון בהם הוא החופה, היוצרת מעמד הלכתי של אירוסין. מעמד זה מדבר על התקשרות נשמות בני הזוג. עדיין אין הם אמורים לחיות כבעל ואישה. הדימוי המופיע בתנ"ך הוא "חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה". בימי קדם היו בני הזוג חיים במעמד זה כשנה, ובכך מבטאים כי ראשית ההתקשרות ביניהם היא התקשרות נשמתית אידיאליסטית. עוד קודם לחיים הנורמליים כבעל ואישה קושרים הם את עצמם בברית האירוסין, המבטאת את אחדות הנשמות קודם לכניסה לבית משותף. כיום אין נוהגים עוד להפריד את האירוסין מהנישואין, ואנו עורכים את שניהם כאחד במעמד החופה, אך הרעיון היסודי ברור – ראש הפירמידה של חיי הנישואין מבוסס על דביקות נשמתית.
ברם, אין מדובר בבסיס אנושי בלבד. ברכת האירוסין פותחת במילים "אשר קדשנו במצוותיו" ומסיימת במילים "מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין". בכך מלמדת ההלכה כי הנישואין מחוברים בעוד מימד. אין הם נובעים מעולמו של האדם בלבד, כי אם קשורים קשר בל יינתק אל הקודש. החיים בין בעל ואישה הם חיים קדושים. תפישת עולם זו היא הבסיס לרצון לראות בבניין משפחה בישראל עיקר מהותי. היא קוראת לבני הזוג לא לראות את הקשר ביניהם כהסכם של שיתוף אינטרסים בלבד. בניית בית משותף על הסכם הנובע מהישגים אישיים טובה כל עוד האינטרס הוא אכן לקיים את הבית. ברם, בחיי הנישואין מתחוללים שינויים רבים אצל כל אחד מבני הזוג, ופעמים רבות הדבר מביא לשינוי הרצון להמשיך לקיים את הבית. לעומת זאת, בעולמה של ההלכה אין מדובר רק בשני מרכיבים, כי אם במזיגת מימד של קדושה לבית זה. מעתה ואילך זוהי ברית שנכרתה כדי לממש חיים של קודש, ופגיעה בהם אינה נוגעת רק לשאלת הנאמנות לבן הזוג כי אם גם למימדים הגבוהים בהרבה מרשות אדם.

השלב השני הוא הנישואין. אלה באים לבטא את ההיבט הנוסף של הנישואין. אין מדובר בעולם של נשמות בלבד, כי אם בחיים טבעיים הממששים את כל השגב והיופי שבאדם. היהדות מתריסה לשני צדדים. מחד גיסא היא מציבה אלטרנטיבה דתית. כנגד הדתות המזהות אמונה עם פרישות ודתיות עם נזירות קובעת היהדות כי אין האדם נתבע להתנתק מעולמו הממשי כי אם להפך – לכובשו ולחיות חיי דרך ארץ מלאים. מאידך גיסא היא מתריסה כלפי התרבות המזהה את האהבה עם המיניות בלבד ואת היופי עם הפריצות. עדינה ויפה היא האהבה היהודית, המדברת על שמחת אהובים כגן עדן מקדם, הנעשית בצניעות ובאינטימיות, "וזר לא יקרב אל הקודש".

שלב נוסף, שאף הוא הפך להיות חלק אינטגרלי של הקמת המשפחה הוא הכתובה. כתובה זו היא רשת הביטחון של הנישואין. אין מטרתה להיות כלי עיקרי לבניין הבית. להפך, ראוי לה לכתובה שלא יהיה בה כל שימוש לאורך החיים. ברם, עצם קיומה מלמד כי הבית (כמעט) אינו ניתן לפירוק. היהדות מורה כי יש לעשות מאמץ עילאי לשמירת קיומו, ואף אם משתמשים באמצעים כלכליים כדי ליצור לחץ שלא לפרקו.

שלושת השלבים מהווים את הצעתה האלטרנטיבית של היהדות. היא מבקשת לכונן בעולם משפחה שיש לה ראש פיסגה – האהבה וברית, תחתית ארץ – הכתוב, ומה שביניהם. אין היא רואה בנישואין ברית עסקית בלבד, אך גם לא רק רומן המותנה בקיום להט נעורים בין בני הזוג. מודבר בבניין יציב וקיים, שיש בו פסגות יש בו ירידות, אך הנאמנות והקביעות הן בסיס עוצמתו, ייחודו, הצעתו לעולם, וקריאת הכיוון מול עולם החולות הנודדים שאנו חיים בתוכו.

המשמעות הציבורית של הנישואין:
מערכת הקמת הנישואין בישראל מלמדת הרבה על מעמדם ועל העמדה העקרונית העומדת בבסיסם. כך ממלאת המשפחה היהודית את אחד מייעודיה, ושומרת הן על מבנה האושר האישי והפרטי והן על ייעוד קיומו של עם ישראל.
ממגמה זו נשאבת השליחות שבהמשכיות קיומה של משפחה זו. לעתים לא ניתן להבין מה טעם מוצאת הרבנות בישראל בניסיון להביא את כולם להקים את ביתם בנישואין כדת משה וישראל. מהבחינה ההלכתית הטהורה לכאורה היינו מצפים שתנהג אחרת – שכן דווקא הנישואין ההלכתיים יוצרים בעיה קשה של אפשרות ממזרות, של פירוד משפחה שלא בדרך ההלכה, ושל בגידה וניאוף. ואילו חיים זוגיים של בני זוג שאינם נשואים כדת וכדין אינם פגמים את צאצאיהם, וגם אין הם עומדים בסתירה בלתי ניתנת לגישור להלכות קדושת המשפחה. ניתן היה לצפות אפוא כי תהיה עדיפות לאי הקמת בית על פני הקמתו, ולאי התערבות הרבנות בעולמו של היחיד. אולי גם הרבנות הייתה נשכרת כי המתח הנוצר בשל ההזדקקות לה יוצא פעמים רבות בהפסדה.
ברם, רבנות ישראל אכן לא פסקה כך, כי אם קראה לאומה כולה להמשיך להקים את ביתם על שלושה יסודות אלו. בכך היא לימדה כי המשפחה אינה רק עוד צורת ארגון של הקהילה הקטנה, הניתנת לשינוי ולעיצוב מחודשים, כי אם יסוד עיקרי בחיים היהודיים. על ידי הקמת בית כדת משה וישראל שוזרים בני הזוג את ייחודם ואושרם בשלשלת המשכיותו הפלאית של עם ישראל, ומכניסים ממד של קדושה לתוך חייהם. מכאן בוקעת ועולה נאמנות ודביקות הדדית, וזהירות שלא לבוא לידי פירוק יצירת מופת זו. מגמתם של דיני המשפחה בעולם היהודי היא לשמש מורה דרך במבנה המשפחה ובאורח החיים המתאים לכינונה של ברית בין ההורים ובין עצמם ובינם לבין ילדיהם. שמירה על המשכיות מבנה זה היא ערובה לכלל ולפרט כאחד. זו הדרך להמשיך את המסע הגדול בו פתח עם ישראל לפני אלפי שנים, וזו גם הדרך להעניק משמעות ייחודית לברית הנישואין בין איש ובין אשתו. מכאן נובע הרצון האמיתי והכן להמשיך ולקיים את המשפחה על בסיס זה, ועל ידי כך להרבות אהבה ואחווה שלום ורעות.


 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על למה מתחתנים
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 


פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines