יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
לצאת עם משתמט?

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » על הנשמה
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
   7 נקיים    אבות    אזכרה    אינטרנט    אירוח שבת    אירוסין    אישה    אישות    אישות ומשפחה    אמונה    אתרוג    בגידה    בחורה    בינו לבינה    בית    בית כנסת    בית מדרש    בית ספר    בעל    בר מצווה    ברית מילה    ברכה    ברכות    ברכות הנהנין    ברכות השחר    ברכת החמה    ברכת הלבנה    ברכת המזון    ברכת כהנים    בשר וחלב    בשרי    בת מצווה    גזל    גיור    גירושין    גניזה    גשם    דבר תורה    דברי תורה    דגים    דעות    דתי    הדלקה    הדלקת נרות    הוראה ותלמוד תורה    הורדות    הורדת שירים    החזר מס    היחיד והחברה
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

על הנשמה

מתוך: יום יום » לימוד תורה פורסם בי"ג בניסן התשע"ב
בס"ד

שלום.

הנשמה שעולה למעלה אחרי שמתים זה פיזי או רוחני?
ומה קורה אחרי שהיא מגיעה לשם?

תודה.


התשובה:
בס''ד

לשואל היקר שלום וברכה.

הנה לך קצת מושגים על מהות הנשמה. מתוך הספר ''מת לחיות'' המדבר על מסעה המופלא של הנשמה,
ואם תרצה לעיין ולדעת עוד על עצמך, אשמח לשלוח לך עותק מתנה לזיכוי הרבים.

יצירת הנשׁמה

ידיד נפשי: בספר בראשית, מתארת התורה את יצירת האדם בהרכב גוף ונשׁמה, שׁהנשׁמה זה המרכיב העיקרי ביצירת האדם, והגוף משמש כלי עזר לנשׁמה לעשיית מצוות. להמחשת העניין: הנשמה משולה לרוכב והגוף משול לסוס.

וכך נאמר שם:
''וַיִּיצֶר ה' אֱלֹקִים אֶת הָאָדָם עָפָר מִן הָאֲדָמָה,
ויִפַּח בְּאַפַּיו נִשְׁמַת חַיִים, ויְהִי הָאָדָם לְנֶפֶשׁ חַיָּה'' (בראשׁית ב, ז).

בפסוק זה התורה רומזת לנו, כי נשׁמת האדם מבדילה אותו מכל יתר הברואים.
כפי שהמדרש מבאר על המילה ''וַיִּיצֵר''.

לכאורה, מה בא ללמדנו תוספת אות יו''ד במילה ''וַיִּיצֵר'' הכתובה בשׁני יודי''ן?
כיון שלפי דקדוק הלשון, כותבים ''וַיִּצֵר'' ביו''ד אחת!

אלא, מייתור היוד''ין שבתיבת ''וַיִּיצֵר'' – נרמז בתורה על שתי יצירות.
ומזה נלמד שברא הקב''ה שׁתי יצירות!
א; יצירה מן התחתונים! הוא הגוף, שעשה מהעפר ''גולם'' בצורת אדם והפך את העפר לבשר, עצמות וגידים. (רד''ק שם)

ב; יצירה מן העליונים! שהיא הנשׁמה העליונה, שנותנת לאדם הבנה ודעת יותר משאר בעלי חיים. ונקראת נשמת ''חיים'' מפני שהיא חיה לעולם ואינה מתה במות הגוף. (חזקוני שם)

ואם תשאל: מדוע נברא האדם בשילוב שתי יצירות,
מן העליונים – וגם מן התחתונים?

אלא אמר הקב''ה: אם אני בורא את האדם מן העליונים לבד כמו מלאך, הוא יחיה ולא יהיה שייך בו מיתה. ואם אברא אותו מן התחתונים לבד כבהמה, כשהוא ימות, הוא לא יחיה לעתיד לבוא. לכן אמר הקב''ה: אברא אותו מן העליונים שזו הנשמה! וגם מן התחתונים שזהו הגוף!

אם יחטא ויהיה רשע גמור - אזי ימות מיתת עולם ולא יחיה לעולם הבא!
ואם יזכה ויהיה צדיק גמור - יחיה לעולם הבא.

זהו מה שׁכתוב: ''וַיִּיצֵר'' בשני יודי''ן במקום אחת. ללמדך שהאדם נברא בשתי יצירות. א. יצירה לעולם הזה - שזה הגוף. ב. ויצירה לעולם הבא - שזו הנשמה.
(בראשׁית רבה ח, יא - מהרז''ו - עוד שם סימן יד, ג)

ואדם שאינו רשע גמור ואינו צדיק גמור אלא בינוני, הקב''ה מטה הוא את הדין כלפי חסד – לכף זכות. אך אם אותו אדם לא הניח תפילין וגם היה בינוני, הכף נוטה לכף חובה. (עוד עיין שו''ע או''ח סימן ל''ז ומשנה ברורה סימן שם סע''ק ד'. דברי חיזוק בעניין התפילין)
דמיון האדם למלאכים

כיון שׁנברא האדם מן העליונים ומן התחתונים, הרי חייב שׁיהיה בּוֹ מִתכוּנוֹת שׁני הצדדים. גם מתכונת המלאכים, וגם מתכונת הבהמה. אכן מביא המדרש: בארבעה דברים דומה האדם למלאכי השָׁרֵת ובארבעה דברים הוא דומה לַבְּהֵמָה.

בארבעה דברים דומה למלאכי השרת.
א. עומד כמלאכי השרת.
ב. מדבר בלשׁון הקודש כמלאכים.
ג. יש בו דעת ומבין כמלאכים.
ד. ורואה כמלאכי השרת.
שׁואל המדרשׁ: רגע, הרי גם הבהמה רואה!
אם כן למה נכתב שהאדם רואה כמלאכים דווקא, ולא גם כבהמה?

מתרץ המדרשׁ: כיון שׁיש הבדל בין ראִיית האדם והמלאכים, לבין ראיית הבהמה. האדם, אף על פי שׁמביט לפניו, רואה בעיניו לצדדים אפילו בלי להטות ראשו לצדדים. מה שאין כן הבהמה שׁרואה רק ישׁר ולא מצדדיה, אלא אם כן מטה את ראשׁה לצדדים. (שׁנוי זה מראה על צורך האדם להתבונן על החיים בהיקף ולא לחיות מצומצם כבהמה.) זהו כוונת הבורא שאמר; (בראשית א, כו): ''נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ''

כלומר, שיהיה בשכלו כדמות מלאכי מעלה! להבין ולהשכיל! (בראשׁית רבה ח, יא): ואף שאין בינת האדם כמלאכים ובינת המלאכים כהקב''ה,
מכל מקום יש דמיון בהם, בזה שבכולם נמצא אותו כֹּח של בינה ודעת.
(באר יצחק על התורה)

דמיון האדם לבהמה

בארבעה דברים דומה האדם לבהמה א. אוכל ושׁותה כבהמה.
ב. מטיל גללים כבהמה.
ג. פרה ורבה כבהמה.
ד. האדם מת כבהמה.

אמר הקב''ה: עליונים; (מלאכי השרת) נבראו בצלם ובדמות של מעלה ואינם פָּרִים ורָבִים. תחתונים; (בעלי חיים) פָּרִים ורָבִים ואינם בצלם ובדמות של מעלה.

לכן, הריני בורא את האדם בדמות ובצלם מן העליונים,
וגם פרה ורבה מן התחתונים, כדי שׁיהיה המשׁך וקיום לעולם.
(בראשׁית רבה ח, יא)

ההבדל בין יצירת האדם ליצירת הבהמה

ישנו הבדל מהותי בין יצירת האדם, ליצירת בהמות וחיות השדה.
וזאת אפשׁר להתבונן על פי הפסוקים כדלקמן:
לגבי יצירת האדם כתוב: (בראשית ב, ז): ''וַיִּיצֵר ה' אֱלֹקִים אֶת הָאָדָם עָפָר מִן הָאֲדָמָה, (מן התחתונים), וַיִפָּח בְּאַפָּיו נִשְׁמַת חַיִים''. (מן העליונים).
ואילו לגבי יצירת חיות השדה, נמצא שינוי בפסוק. שכן נאמר שם (שׁם פסוק יט): ''וַיִּצֵר ה' אֱלֹקִים מִן הָאֲדָמָה, (מן התחתונים את) כָּל חַיָת הַשָׂדֶה''.

כלומר: בבריאת האדם כתוב: ''וַיִּיצֵר'' בִּשְׁנֵי יוֹדִי''ן, כפי שׁאומר המדרש שׁנרמזו כאן שׁתי יצירות, אחת מן התחתונים שׁהיא הגוף ואחת מן העליונים שׁהיא הנפש השכלית המדברת!

כפי שאומר הפסוק (שם): ''וַיְהִי הָאָדָם לְנֶפֶש חַיָה''.
ומבאר תרגום אונקלוס: ''נֶפֶש חַיָה'' - ''רוּח מְמַלְלָא''
דהיינו: - ''אָדָם מְדַבֵּר'' וזוהי היצירה העליונה.
מה שׁאֵין כֵּן בבעלי חיים! נמצא שינוי במלה ''וַיִּצֵר''.

וכך נאמר שם (שׁם פסוק יט): ''וַיִּצֵר ה' אֱלֹקִים מִן הָאֲדָמָה, כָּל חַיָת הַשָׂדֶה''.
הרי שכתוב: ''וַיִּצֵר'' בְּיוֹ''ד אחת! כדי לרמוז לנו, שׁיש להם רק גוּף בלא נשׁמה, אבל נפש בֶּהֶמִית יש להם.

אמנם, אף בהמה וחיה נקראו ''נֶפֶשׁ חַיָּה''
אך הנפש הזאת של האדם היא ''חַיָּה'' שבכולם!
ומדוע? מפני שֶׁנִתוַוסֵף בָּה דֵעָה ודִיבּוּר (רש''י שם ז).
ואילו נפש הגוֹי, מעלתה יותר גְּבוֹהַה מנפש הבהמה, ופחותה מנפש היהודי.

עוד באותו עניין, מובא במדרש על הפסוק (בראשית ב, יט):
''וַיִּצֵר ה' אֱלֹקִים מִן הָאֲדָמָה כָּל חַיַת הַשָּׂדֶה, וְאֵת כָּל עוֹף הַשָּׁמַיִם''.

ר' סימאי אומר: כל הבריות שׁנבראו מן השמים, נפשׁם וגופם מן השמים, כגון הַשֵׁדִים! וכל הבריות שׁנבראו מן הארץ, נפשׁם וגופם מן הארץ, כגון בעלי החיים! חוץ, מִן האדם! - שׁנפשׁו מן השמים, וגופו מן הארץ. (שׁם)

ולגבי החלק השני ששאלת מה עושה הנשמה לאחר שעולה למחלה.

התשובה היא ששם בשמיים זהו מקום שכר ועונש על כל מה שעתה כאן בעולם הזה, כפי שאמרו רבותינו במסכת עבודה זרה ד: אמר רבי יהושע בן לוי מה פירוש הכתוב (דברים ז, יא) ''אשר אנכי מצוך היום לעשותם''? התשובה: היום לעשותם ולא למחר לעשותם (כלומר, בעולם הזה לקיים מצוות ולא בעולם הבא כיון שאין מצוות שם) ודוקא היום (בעולם הזה) לעשותם (את המצוות) ולא היום ליטול שכרן (אלא בעולם הבא).

בברכה משולמי כתריאל.
אתר ''אני יהודי''
המרכז למודעות והגשמה עצמית.
קישורים מומלצים:
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על על הנשמה
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 

פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines