יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
לצאת עם משתמט?

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » התלבטות מוסרית
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
   7 נקיים    אבות    אזכרה    אינטרנט    אירוח שבת    אירוסין    אישה    אישות    אישות ומשפחה    אמונה    אתרוג    בגידה    בחורה    בינו לבינה    בית    בית כנסת    בית מדרש    בית ספר    בעל    בר מצווה    ברית מילה    ברכה    ברכות    ברכות הנהנין    ברכות השחר    ברכת החמה    ברכת הלבנה    ברכת המזון    ברכת כהנים    בשר וחלב    בשרי    בת מצווה    גזל    גיור    גירושין    גניזה    גשם    דבר תורה    דברי תורה    דגים    דעות    דתי    הדלקה    הדלקת נרות    הוראה ותלמוד תורה    הורדות    הורדת שירים    החזר מס    היחיד והחברה
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

התלבטות מוסרית

מתוך: יום יום » לימוד תורה פורסם בי"א בחשוון התשע"ב
שלום הרב.

אני עוזב דירת שותפים בסיום חוזה.

לפני כחודש גיליתי שלשותף שאני עוזב יש נטיות הפוכות ולצערי אני בטוח בזה. אני חושב שהשותף שלי לא יודע שאני יודע. זאת אחת הסיבות שאני עוזב את הדירה. לא ידעתי את זה כשהשותף נכנס לדירה ואם הייתי יודע לא הייתי מסכים שהוא יכנס.

השותף שלי מחפש שותף חדש.

אם שותף פוטנציאלי ישאל אותי למה אני עוזב, האם מותר / אסור / אני חייב לספר לו את זה ?

מצד אחד, אם אני אספר את זה, רוב הסיכויים שהוא לא ימצא שותף חדש והוא יאלץ לשלם שכר דירה מלא שהוא לא יכול לעמוד בו. חוץ מזה, אני בטוח שזה פרט שהשותף שלי לא מעוניין שידעו עליו

מצד שני זה לא הוגן כלפי שותף פוטנציאלי שרוצה להיכנס לדירה כי זה פרט מהותי.

מה אני צריך לעשות ?התשובה:
לשואל היקר שלום וברכה.

לפני שאשיב על שאלתך יש לדעת את מהותו וחומרת מצבו של אדם, עם נטיות של משכב זכור.

בפוסקים מובא כי משכב זכור הוא מאיסורי העריות החמורים בתורה, שעליהם נאמר (סנהדרין עד.): ''יהרג ואל יעבור'' והוא בכלל הלאו של ''לא תנאף'' וחייב עליו כרת בלי עדים והתראה. ואם זה בעדים והתראה חייב סקילה כמפורש בתורה. שנאמר (ויקרא יח, כב) ''ואת זכר לא תשכב משכבי אשה'' ובפרשת קדושים נאמר (ויקרא כ, יג): ''ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה, תועבה עשו שניהם, מות יומתו דמיהם בם'' הרי שהשוכב והנשכב שניהם בסקילה.... ואם אחד מהם היה קטן אם הוא בן תשע שנים ויום אחד הגדול חייב סקילה והקטן פטור ואם פחות מזה גם הגדול פטור והב''ד יכו לגדול מכת מרדות. (עיין רמב''ם הלכות איסורי ביאה פרק א, יד - ערוך השולחן אבהע''ז כד, א)

אמנם בפוסקים מובא (שו''ע אבהע''ז כב, ד): שלא נחשדו ישראל על משכב זכר ולא על משכב בהמה, לפיכך אין איסור להתייחד עם זכר יהודי. והמחמיר על עצמו שלא להתייחד עם הזכר והבהמה הרי זה משובח. וגדולי החכמים היו מרחיקים את עצמם מייחוד הבהמה, שכן אין אפוטרופוס לעריות. ומסיים הלבוש (אבהע''ז כב, ד) שבדורות הללו שרבו הפריצים, יש להתרחק מלהתייחד עם הזכר.

ואין לומר את הטענה המגוחכת של ''מה לעשות ואיש זה נולד בטבעו כזה, וכך ברא אותו ה', ואי אפשר לשנות את עצם בריאת אותם ''חולי נפש בעלי מצעד הגאווה''. (פשוט ''בושה וכלימה'' גאים בזה שהם תועבה, שכן נאמר עליהם בפסק לעיל 'תועבה עשו שניהם' ונאמר עוד ''תועבת ה' כל גבה לב'')

היות טענה זו מעיקרא משוללת הגיון, שכן לא יתכן שהקב''ה שעליו נאמר ''רחום וחנון'' יברא אדם עם נטיות שאי אפשר לשנותן ויתחייב עליהן מיתה הכי קשה בתורה שהיא סקילה. ומה שישנם אנשים עם נטיות נקביות הוא משום שנשמתם באה משורש הנוקבא שהיא שולטת בתכונתם יותר משורש הדוכרא, ולכן התנהגותם ותנועות ודיבורם הוא יותר נשי מגבר נורמלי שבא משורש דוכרא. ואני מכיר הרבה אנשים כאלו, שהם יראי שמיים ומזכי הרבים גדולים בדורינו, והדברים מפורסמים.

אולם חלילה לומר שהם נולדו למשכבי זכור ואין מה לעשות, אמנם נסיונם קצת יותר גדול מאדם רגיל, ועליהם פשוט לעבוד על עצמם עם הכלי קרב שניתנו לנו שהם לימוד התורה והמוסר. כפי שנאמר (קידושין ל:) בראתי יצר הרע בראתי לו תורת תבלין, (שזהו לימוד המוסר - בשם החיד''א). ואם אתם עוסקים בתורה - אין אתם נמסרים בידו, שנאמר: ''הלא אם תטיב שאת'', ואם אין אתם עוסקין בתורה - אתם נמסרים בידו, שנאמר: ''לפתח חטאת רובץ'', ולא עוד, אלא שכל משאו ומתנו בך, שנאמר: ''ואליך תשוקתו'', ואם אתה רוצה אתה מושל בו, שנאמר: ''ואתה תמשל בו''.

כמו אדם שנולד במזל מאדים, שבטבעו הוא נוטה לשפוך דמים, ונתנו לו רבותינו (שבת קנ''ו.) עצה שיהיה שופך דם בהיתר על ידי שיכוון את נטיותיו להיות מוהל או שוחט בהיתר, וזה לא אומר שעכשיו מותר לו להרוג אנשים באיסור, בגלל שהוא נולד במאדים. והוא הדין לאדם שיש בו נטיות נקביות שיכוון את נטיותיו הנקביות לתועלת, ולא להרס עצמי וחורבן החברה.

ועכשיו לגבי שאלתך אם מותר לספר לאלה הבאים אחריך, שהשותף שלך עם נטיות למשכב זכור?
למען האמת לא רק שמותר, אלא חובה ומצוה לספר ולהתריע ולהזהירם על כך.

ומה שהנך חושש מלשון הרע כבר כתב החפץ חיים (הל' לשוה''ר כלל ח, החל מסעיף ה והלאה עיי''ש.) שכל האסור של לשון הרע הוא דוקא על איש, שעל פי דין תורה הוא עדין בכלל ''עמיתך'' דהיינו עם שאתך בתורה ובמצוות, אבל אותן האנשים, שמכירם, שהם רשעים ואפיקורסים מצוה לגנותם ולבזותם, בין בפניהם ובין שלא בפניהם, בכל מה שהוא רואה עליהם, או ששומע עליהם, שכן נאמר ''לא תונו איש את עמיתו'', ו''לא תלך רכיל בעמיך'', והם אינם בכלל זה, שאינם עושים מעשה עמך, ונאמר (תהלים קל''ט כ''א), ''הלוא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט'' וכו', ואפיקורס נקרא הכופר בתורה ובנבואה מישראל, בין בתורה שבכתב ובין בתורה שבעל פה, ואפלו הוא אומר, כל התורה מן השמים, חוץ מפסוק אחד או קל וחומר אחד או גזרה שוה אחת או דקדוק אחד, גם הוא בכלל הזה:.... אם הם מוחזקים בעיר לאפיקורסים, שכן דינו כאילו הוא מכירם בעצמו: ומה זה נקרא מוחזק? כל שהוסכם בפני אנשי העיר לרשע, עד שלא יפול להם בו ספק מחמת שמועות הרעות, שיוצאות עליו תמיד מענייני ניאוף וכיוצא בזה, דברים שנתפשט ידיעת איסורן בכל ישראל), אבל אם יצא עליו קול בעלמא בלבד, אסור לסמך על זה לגנותו, חס ושלום, ואפלו להחליט בלב אסור, וכמו שמבואר בחפץ חיים כלל ז' עיי''ש.

לסיכום: מצווה ואף חובה להזהיר את הבאים אחריך שהם באים לגור עם אדם שנטיותיו מסוכנות לציבור, שכן אף להתייחד עימהם יש איסור כשם שאסור להתייחד עם עכו''ם שכן הם נחשדו על משכב זכור. והוא הדין ישראל שהוא חשוד מוצהר על משכב זכור כפי שכתב הלבוש (אבהע''ז כב, ד) שבדורות הללו שרבו הפרוצים בעריות, יש להתרחק מלהתייחד גם עם הזכר.

וה' ינחנו בעצה טובה, ובקדושה יתירה.

בברכה משולמי כתריאל
אתר ''אני יהודי''
המרכז למודעות והגשמה עצמית.

קישורים מומלצים:
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על התלבטות מוסרית
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 
רשימת התגובות  
איך הוא באמת יכול להפנות את נטיותיו ה`הפוכות`... - צדפ, 08/11/2011
בס``ד

רצחן יכול להיות מוהל או שוחט,
מה יעשה נואף?

בס``ד

זו הסיבה שמצווה לישא אשה כמה שיותר מוקדם, כדי להינצל מן החטא. כמובא בקידושין כט: שאמר רב חיסדא שאם היה נושא אשה כשהיה בן 14 היה יכול להגיע לקדושה וטהרה עד שהיה אפילו יכול להתגרות בשטן.
וכך גם נפסק בשו``ע אבן העזר סימן א סעיף ג. שמצווה לישא אשה מוקדם כמה שאפשר, והיום על פי החוק הזמן הקרוב לנישואין, לבן בן 18, לבת בת 17..

ואם בכל זאת מרגיש שעדיין הוא בבעיה, כדאי שיתייעץ עם תלמיד חכם, שגם מומחה בעניין הזוגיות, ולא ישכח להתפלל על זה וה` ישלח לו ישועה כהרף עין, וכשרוצים, הכל ניתן לשפר.

בברכה משולמי כתריאל

השאלה אינה ברורה, האם מדובר במי שעושה מעשה - דני-כ, 08/11/2011
שאז כמובן יש לשמור ממנו מרחק, או במי שיש לו נטייה לזה אבל לא עושה מעשה, ואז באמת יש שאלה, ואולי העברת המידע תהיה אז חלקית ולא מובנת

בס``ד

לפי שאלת השואל מדובר בעושה מעשה, וגם אם לא ודאי שעושה מעשה, אלא די אם יצא עליו שמועה, יש מקום לחשוש, ולהזהיר את מי שצריך.

פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines