יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
לצאת עם משתמט?

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » קפה מצואה של נמיות
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
   7 נקיים    אבות    אזכרה    אינטרנט    אירוח שבת    אירוסין    אישה    אישות    אישות ומשפחה    אמונה    אתרוג    בגידה    בחורה    בינו לבינה    בית    בית כנסת    בית מדרש    בית ספר    בעל    בר מצווה    ברית מילה    ברכה    ברכות    ברכות הנהנין    ברכות השחר    ברכת החמה    ברכת הלבנה    ברכת המזון    ברכת כהנים    בשר וחלב    בשרי    בת מצווה    גזל    גיור    גירושין    גניזה    גשם    דבר תורה    דברי תורה    דגים    דעות    דתי    הדלקה    הדלקת נרות    הוראה ותלמוד תורה    הורדות    הורדת שירים    החזר מס    היחיד והחברה
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

קפה מצואה של נמיות

מתוך: כשרות » מוצרי מזון נבחרים פורסם בי"ז באדר א התשע"א
שלום לכבוד הרב

חברה חדשה לקפה מייצרת מעתה קפה מצואה של חיה נמיה. שאלתי היא הלכתית בלבד, האם מותר לשתות את הקפה, אומרים שהוא שופרה דשופרה...
אם תוכל לכתוב את המקורות בגמרא לזה.
בתודה,


התשובה:
שלום וברכה

 

אכתוב לך מקורות הדברים, אך הכשר ממש יש סמכות רק לרבנות הראשית לתת.

המקור הוא בגמרות בחולין ובבכורות, שבעקבותן ישנה מחלוקת ראשונים אם מי רגלים של חיה טמאה מותרים לשתיה, ושתי הדעות הובאו בשו''ע יו''ד פא בהתחלה. אמנם הש''ך ורוב האחרונים הכריעו כדעה שאסור, אך בפתחי תשובה הביא אחרונים שהקלו לחולה שאין בו סכנה (הב''ח סובר שכל סוגי הצואה מותרים לחולה, ותמה עליו הש''ך שלא כך כתוב במרדכי אלא רק שתן צלול).

שורש המחלוקת היא ביסוד הדין של 'היוצא מן הטמא, טמא' כמבואר בבכורות דף ז ובעוד מקומות, האם הדין הזה קיים גם בדבר המגיע ממקור חיצוני לבהמה וממילא אינו חלק ממנה, או שבכל זאת אומרים שהוא חלק ממנה ואסור.

הדבר קשור בין היתר לסוגיא מדוע הותר הדבש, הרמב''ם הבין שלא הותר מגזירת הכתוב אלא משום שהוא מגיע ממקור חיצוני ולכן יתיר גם מי רגלים, ורוב הראשונים הבינו שדבש הוא יוצא דופן שמחדשת התורה להתירו (זו עצמה מחלוקת עוד בגמרא).

ובגמ' בבכורות יש שני הסברים מדוע לאסור שתן של חמור ולהתיר שתן חיות אחרות- או מצד שהוא לא צלול והוא דומה לחלב, דהיינו שעבר תהליך ביולוגי משמעותי בבהמה הטמאה, או משום שאנשים מחשיבים את השתן העכור ולכן הוא נחשב אוכל ולא פירשא. אך בשתן צלול של חיות אחרות אין בעיה לדעה זו, וכן פסק המרדכי. ודעת רב ששת לאסור גם צלול וכך פסק הרא''ש להחמיר בספק איסור תורה. ודעת הרמב''ם להתיר כל שתן, וביאור סברתו הוא שהוא סובר שהגמ' הזו לא נפסקה להלכה אלא שיש לדמות הכל לדבש ולהתיר.

צואה היא לא צלולה כמי רגלים ולכן זו סיבה לאסור גם לשיטת המרדכי, וודאי לשיטת הרא''ש. ומה עוד שבהגהות הגר''א מדגיש כהבנה השניה בגמ', שסברת החילוק הוא מה אכלי אינשי ולא צלילות השתן, וכאן בפולי הקפה של הנמיה ברור שאכלי אינשי ולאו פירשא הוא, גם לשיטת המרדכי.
וכן בצואה יש לומר שיש עוד סיבה למה יש להמנע משום שזה משוקץ ולא נורמאלי לאכול גללים, וכפי שהובא בש''ך לגבי שתית שתן אדם להמנע מכך אע''ג שמותר מדינא.

ומצד שני ניתן לומר סיבות לקולא ממה שפסק בשו''ע כרב הונא ששליא של חמור וזרעו הנקרש מותר לאוכלן דפירשא בעלמא הוא (גם למי שאוסר מי רגליים), וזה דומה לפולים בתוך גללים, שהגללים פירשא לפחות כמו זרע קרוש.
ובמיוחד לאור העובדה שאין הגללים חלק מהנמיה בניגוד לשתן הנוצר בגוף מתהליך ביולוגי יותר משמעותי, ולכן הם בגדר 'פירשא' להבנה הראשונה בגמ' שהגדרת פירשא תלויה בצלילות השתן ובקישורו לבהמה.

ולגבי הגר''א שפוסק שהסיבה היא דלא אכלי אינשי, וכאן לכאורה אכלי אינשי את הפולים, עיין בב''י ב פא ד''ה עור במה שהסביר דעת הרמב''ן, שמשמע שם שההגדרה ל 'אכלי אינשי' היא אם נהוג שרבים אוכלים ושותים את הצואה עצמה, שבכך מחשיבים אותה. אך בפולי קפה זו לא ממש אכילת צואה אלא לוקחים את פולי הקפה מהצואה, ואפילו אותם לא אוכלים אלא שמוציאים מהם מי תמצית, והצואה עצמה היא פירשא בעלמא ולא אחשביה. וזה דומה למה שמבאר בפרישה ס''ק ח, בביאורו למילים 'יאלי דיחמורתא' שהתירה הגמ', שמשמע שכל דברים המצויים בצואה מותר לאוכלם, שהצואה היא פירשא, והשו''ע פסק כך בעצמו.

ואע''ג שניתן לאסור מצד אחר, שהרי יש כאן נ''ט לשבח מגוף הבהמה הטמאה, אין לומר כך בפירשא שהרי זה החידוש להתיר אותה, שהטעם לשבח אינו ממנה אלא מהצואה שהיא לא נחשבת חלק מהבהמה הטמאה וגם י''ל שיצאה מכלל אוכל בתהליך העיכול ונ''ט לפגם וחזר לשבח לאחר שיצא מכלל אוכל.
וגם מצד בשר בחלב בקפה אין כאן שהרי לא אמרינן נ''ט בכהאי גוונא ובכלל אין בב''ח בבהמות טמאות.
לכן בשורה התחתונה, נראה שמותר לשתות את הקפה הזה שהרי לא אוכל את הגללים אלא את הפולים, ואף אותם לא אוכל אלא רק את התמצית. וגם באכילת הגללים עצמם ניתן לומר שמותר שכן מיעוט הפוסקים סוברים שמי רגלים כולם מותרים (רמב''ם, הובא בשו''ע כדעה שניה), וגם לשיטת רוב הפוסקים האוסרים מי רגליים, בניגוד למי רגליים שעוברים תהליך ביולוגי משמעותי בגוף הבהמה, כאן בצואה נראה שזה פירשא בעלמא גם לשיטתם.  

אולם ודאי יש בזה טעם לפגם לשתות מיץ גללי בהמה, ויש להתרחק מהכיעור והדומה לו.

ולכן תאורתית נראה שמותר, ולא ראוי כלל.
אך כאמור, בשל מרכיבי מזון נוספים שיכולים להיות בקפה ובשל סדרי הכשרות המסודרים, רק הרבנות הראשית היא המוסמכת להתיר מאכל בצורה ציבורית ולהגדירו ככשר.
כל טוב
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על קפה מצואה של נמיות
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 
רשימת התגובות  
מה עם בל תשקצו? - רעב, 21/02/2011
שלום לכבוד הרב,
האם האיסור לא נכלל באיסור בל תשקצו? כפי שכותב הרמב``ם בהלכות מאכלות אסורות פרק יז, הלכה כט:
(כט) אסרו חכמים מאכלות ומשקין שנפש רוב בני אדם קיהה מהן כגון מאכלות ומשקין שנתערב בהן קיא או צואה ולחה סרוחה וכיוצא בהן וכן אסרו חכמים לאכול ולשתות בכלים הצואים שנפשו של אדם מתאוננת מהם כגון כלי בית הכסא וכלי זכוכית של ספרין שגורעין בהם את הדם וכיוצא בהן:
(ל) וכן אסרו לאכול בידים מסואבות מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים שכל דברים אלו בכלל אל תשקצו את נפשותיכם..``

עיין ש``ך בתחילת סימן פא, שחש לזה רק לכתחילה בצד בל תשקצו. ואכן הפמ``ג סבר אחרת.
נפלה טעות בשאלה? הכוונה לגרגירי קפה... - שי, 20/02/2011
אם זה מה שאני שמעתי, שיש ארץ בה ישנו זן של חתולים/נמיות אשר אוכלות את פולי הקפה אך לא מאכלות אותו. הפולים שוהים כמה ימים או שבועות (לא זוכר את הפרטים) במעי החיה, ואח``כ נפלטים החוצה דרך הגללים. לפי מה שתואר הקפה בעל טעם יוצא דופן ומחירו כ-10-20$ לכוס קטנה.
אם זה המקרה הזה, כל הדיון כאן שונה, שהרי הפולים נשארים כנראה בשלמותם, ובעצם עוברים מין תהליך עיבוד ביולוגי בגוף החיה. אם זה המקרה המתואר בשאלה, הדין כאן צריך להיות האם הפולים וקיבת החיה, הם מקבילים לצוף הפרחים וקיבת-הדבורה.

זו אכן אחת הסיבות שכתבתי להקל, כאמור בתשובה.
מדהים איך לתורה יש אמירה בכל דבר! - סולי, 18/02/2011
מי חשב שתהיה הלכה על קפה מצואה של חיות בר! ישר כח!


פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines