יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
בעל תפילה בימים נוראים

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » התחייבות בדיבור
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
   7 נקיים    אבות    אזכרה    אינטרנט    אירוח שבת    אירוסין    אישה    אישות    אישות ומשפחה    אמונה    אתרוג    בגידה    בחורה    בינו לבינה    בית    בית כנסת    בית מדרש    בית ספר    בעל    בר מצווה    ברית מילה    ברכה    ברכות    ברכות הנהנין    ברכות השחר    ברכת החמה    ברכת הלבנה    ברכת המזון    ברכת כהנים    בשר וחלב    בשרי    בת מצווה    גזל    גיור    גירושין    גניזה    גשם    דבר תורה    דברי תורה    דגים    דעות    דתי    הדלקה    הדלקת נרות    הוראה ותלמוד תורה    הורדות    הורדת שירים    החזר מס    היחיד והחברה
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

התחייבות בדיבור

מתוך: יום יום » לימוד תורה פורסם בכ"ח בתשרי התשע"א

שלום הרב.

שאלתי היא בנוגע לדיבור של אדם, עד כמה ומתי הוא מחייב.

לדוגמא אם בן אדם אמר לחברו שיגיע היום למקום כלשהו, במקרה שאח"כ זה לא מסתדר וכדומה, האם זה בסדר לבטל? האם משנה הלשון שבה אמר? כגון מבטיח, נשבע, סתם אמירה וכו'?

אשמח לפירוט במידת הניתן.
תודה רבה


התשובה:
בס''ד

לשואל היקר שלום רב.

שאלתך היא שאלה מאד יפה ואקטואלית במיוחד בדורות אלו שהלשון משוחררת ומפזרת הבטחות על ימין ועל שמאל, בלי שום כוונות לעמוד אחר מה שהוא מוציא מהפה, והכל ספונטני וטבעי. אבל זה לא פשוט, ואפילו מאד חמור כפי שנראה מיד. לכן צריך להיות מאד שקול בלשונינו כי מעבר ל''מדבר שקר תרחק'' או אפילו למידת ''למדו לשונם לדבר שקר'' יש את הענין של הצער שהחבר מצטער בזה שהוא בונה על דיבורך הרים וגבעות כי כך שכנעת אותו בלשונך, ומצד שני אתה כלל לא מתכוון להתאמץ כדי לעמוד בדיבורך. (ואין הכוונה לך חלילה אלא דוגמא לצורך הענין)

ועתה נגע בכמה דוגמאות להתייחסות רבותינו, עד כמה צריך אדם לשמור על מידת האמת שבו ולא ישנה בדיבורו.

אחד בפה אחד בלב

לא ידבר אחד בלב ואחד בפה, אלא תוכו כברו. פירוש העניין - מה שאומר בפה הוא שיהיה בלב, ולא ההיפך - מה שבלב יהיה בפה. לכן אין אדם יודע מה בליבו של חבירו, משום ישובו של עולם - שאם ידע מה בלב חבירו עליו, תמיד יהי ביניהם מתח וקטטה.

מעשה ברב ספרא שהיה לו חפץ מסוים למכור. בא לפניו אדם אחד בשעה שהיה קורא קריאת שמע ואמר לו: מכור לי החפץ בכך וכך דמים. רב ספרא לא ענה לו היות והיה קורא קריאת שמע. אותו אדם לא הרגיש בזה וסבר: שרב ספרא ממאן למכור לו בסכום שהוא הציע. לכן הוסיף הקונה ונקב לו סכום יותר גבוה. גם הפעם לא ענה לו רב ספרא. לאחר שסיים קריאת שמע - אמר לו רב ספרא: קח את החפץ בסכום שנקבת בראשונה. כי במחיר זה היתה דעתי בתחילה למכור לך, על כן לא אקח ממך יותר ממחיר זה. ועליו דרשו את הפסוק (תהילים טו, ב): ''וְדֹבֵר אֱמֶת בִּלְבָבוֹ'' כגון רב ספרא. (מכות כד.)

דוגמא נוספת לאדם שמשנה בדיבורו.

אמרו רבותינו במשנה (בבא מציעה מד.): הקונה דבר מחברו, כיון שנעשתה פעולת הקניין, אף על פי שעדיין הקונה לא שילם למוכר בעד הסחורה, נגמר הקניין, ואין אחד מהם יכול לחזור בו. אבל כל זמן שלא נעשתה פעולת הקניין, אף על פי ששילם הקונה למוכר, אין כאן חיוב מצד הדין לקנין, ולכן מעיקר הדין יכול כל אחד מהם לחזור בו. אבל אמרו חכמים, מכל מקום כל החוזר בו, לאחר ששילם הקונה, לא נהג כפי ש'ישראל' הגון צריך להתנהג, וחייב בקללת ''מי שפרע''. וקללת מי שפרע היא קללת חכמים הנאמרת על ידי בית הדין למי שחוזר בו מן המקח או מן הממכר לאחר שהקונה שילם למוכר בעד הסחורה, אלא שפעולת הקניין עדיין לא נעשתה: והקללה היא: מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להיפרע, ממי שאינו עומד בדיבורו. הנה אתה רואה שאדם שלא עומד בדיבורו אף על פי שמצד הדין יכול לחזור בו מכל מקום בגלל ששינה מדיבורו ראוי הוא לקללה.

יש לדעת, כי כל יהודי הוזהר בתורה על איסור שקר באיסור לאו ועשה. באיסור לאו נאמר (ויקרא יט, יא): ''לֹא תְכַחֲשׁוּ''. באיסור עשה נאמר (שמות כג, ז): ''מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק''.

איסור ''לֹא תְכַחֲשׁוּ'' נאמר כאשר אדם מכחיש שהוא חייב ממון, כגון שהוא כופר בהלוואה או בפקדון וכדומה. אבל מצות (שמות פרק כג, ז): ''מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק'' מחייבת אותנו באופן כללי להתרחק מן השקר ככל יכולתנו.

גדר איסור שקר, הוא כל דבר שנאמר או נעשה בניגוד לדעת תורתינו הקדושה, ולא כפי שחושב העולם שהוא אך ורק שינוי הדברים. (עיין בנושא הבא)

במסכת סנהדרין (קג, א) מובא: ''ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה: כת ליצים, כת שקרנים, כת חנפים, וכת מספרי לשון הרע... כת שקרנים, שנאמר (תהלים קא, ז): דֹּבֵר שְׁקָרִים לֹא יִכּוֹן לְנֶגֶד עֵינָי''.

''משל למה הדבר דומה? למלך שהעביר כרוז בכל מלכותו: כל מי שאינו נאמן למלכותי יצא מן המלכות, ואם לאו יתיזו את ראשו! כך אמר הקב''ה: כל מי שהוא להוט אחר השקר, אינו ראוי לדור בעולמי! מפני שבראתי העולם במידת האמת, שאם אין אמת בעולם, אין העולם יכול להתקיים. ולכן אין שקר יכול לדור אצל אמת''. שכן אמת שיש בה אפילו מקצת של השקר היא כבר אינה אמת.

ושמעתי בשם האור החיים הקדוש: שבמידת האמת, יש ארבע מאות ארבעים ואחת דרגות, כמנין 'אמת'. וכל אחד עם האמת שלו מגיע עד לדרגה מסויימת כפי מעלתו. לפי זה יוצא, ששני אנשים שאחוזים באמת, כל אחד השיג דרגה מהאמת ומה שאצל הקטן יותר זה אמת, אצל חבירו שהוא בדרגה יותר גבוה, זהו שקר.

אולם יש מקרים מקרים שבהם מותר לשנות בדיבורו ונמנה אותן אחת לאחת.

מותר לאדם לשנות בדיבורו מפני השלום.

כגון: מי שרוצה להשכין שלום בין אדם לחברו, או בין איש לאשתו וכדומה, מותר לו לשנות בדבריו כדי להביא לקירוב בין הצדדים.

וכן אמרו חכמים (יבמות סה:): ''מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום, שנאמר: אביך צוה לנו לפני מותו לאמר כה תאמרו ליוסף אנא שא נא...''.

כמו כן מצינו שדיברה תורה לשון בדאי, כדי להטיל שלום בין אברהם לשרה, שנאמר: (בראשית יח, יב): ''וַתִּצְחַק שָׁרָה בקִרְבָּהּ לֵאמֹר אַחֲרֵי בְלֹתִי הָיְתָה לִּי עֶדְנָה וַאדֹנִי זָקֵן'', ולאברהם הקב''ה אינו אומר כן, אלא: (שם יג): ''לָמָּה זֶה צָחֲקָה שָׁרָה לֵאמֹר הַאַף אֻמְנָם אֵלֵד וַאֲנִי זָקַנְתִּי''. (יבמות סה:)

כמו כן, מותר לשבח את המקח בעיני אדם שקנה חפץ מסויים, ולומר לו שהמקח היה כדאי והחפץ הינו משובח, והכל במטרה לשמחו ולחבב עליו את המקח. (כתובות יז.)

מטעם זה מצוה לשמח חתן וכלה ולרקד לפניה, ולומר לפני בעלה שהיא נאה וחסודה (פירוש שיש בה חן וחסד) אפילו אינה נאה. (כתובות יז.)

אדם שנשאל אם הוא בקי במסכת מסויימת, למרות שהוא בקי, יְשַׁנֶה בדיבורו ויאמר: לא, ומידת ענוה היא.

ואם שאלוהו על דבר צניעות שבינו לבין אשתו, מותר לו לשנות בדיבורו ולא לגלות. (ב''מ כג:)

גם במקרים שהותר לשקר בהם, לא הותר, אלא כאשר אי אפשר להגיע לאותן תוצאות מבלי לשקר.

לסיכום: יש מאד להיזהר שלא לשנות בדיבורו, ולעשות את המקסימום הנדרש לקיים את דיבורו ושלא יהא לשוא, אלא בתנאים שהוזכרו לעיל כשאין ברירה. והכי טוב זה שלא להתחייב לשום דבר ולא לתת לצד השני הרגשה כאילו אתה התחייבת לדבר מסויים ולאחר מכן לא תוכל לעמוד בו, אלא כל דבר אם אתה יודע בו שאתה רוצה לעשותו (למעט אם לא מתכנן להשקיע בו מאמץ) תאמר אני אשתדל, אבל לא מתחייב לכלום..

בברכה משולמי כתריאל
אתר אני יהודי
המרכז למודעות והגשמה עצמית.
 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על התחייבות בדיבור
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 
רשימת התגובות  
ומה לגבי החזרות בחנות? - מיכל, 07/10/2010
רציתי לשאול לגבי החזרה לחנות - כפי שגם יצא או יוצא חוק שאומר שבדברים מסויימים (אני לא זוכרת בדיוק את פרטי החוק) מותר תוך כמה ימים להחזיר מוצר לחנות ולקבל תמורתו כסף. איך זה מסתדר עם מה שהרב כתב על הקונה דבר מחברו וחזר בו, וקללת ``מי שפרע``?
החזרות בחנות על דעת מוכר וקונה.
בס``ד

שאלה יפה, אולם כאן גם המוכר וגם הקונה מסכימים על כך שיש אפשרות שמוצר זה יחזור ויוחלף בגלל סיבה זו או אחרת, אבל המקח ישאר קיים ולא מתבטל.

אולם בגמרא מדובר שהקונה חוזר בו מעצם הקנייה לאחר ששילם, בלי הסכמה מראש של שני הצדדים או סיבה של מקח טעות וכדומה, אלא הקונה חוזר בו בתואנה שלא היה כאן מעשה קניין שיחייב אותו בקניית המוצר. ומכיון שהוא אינו עומד בדיבורו, הוא מתחייב בקללת ``מי שפרע``  

בברכה משולמי כתריאל.

פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines