יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
לצאת עם משתמט?

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » רווק בן 30, לנסוע לאומן בר''ה ?
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
   7 נקיים    אבות    אזכרה    אינטרנט    אירוח שבת    אירוסין    אישה    אישות    אישות ומשפחה    אמונה    אתרוג    בגידה    בחורה    בינו לבינה    בית    בית כנסת    בית מדרש    בית ספר    בעל    בר מצווה    ברית מילה    ברכה    ברכות    ברכות הנהנין    ברכות השחר    ברכת החמה    ברכת הלבנה    ברכת המזון    ברכת כהנים    בשר וחלב    בשרי    בת מצווה    גזל    גיור    גירושין    גניזה    גשם    דבר תורה    דברי תורה    דגים    דעות    דתי    הדלקה    הדלקת נרות    הוראה ותלמוד תורה    הורדות    הורדת שירים    החזר מס    היחיד והחברה
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

רווק בן 30, לנסוע לאומן בר''ה ?

מתוך: יום יום » תפילה פורסם בי"ח באלול התש"ע
שלום
אני בחור בן 30 ועדיין ברווקותי, משתדל מאוד לחזר אחר אבדתי ומה לא עושה כדי להגיע,בע"ה ליום חופתי.
מיותר לומר שבאופן טבעי אני תר אחר כל סגולה שתסייעני, למרות שבחיי היומיום אני רחוק מכך,עוסק במקצוע חופשי אנליטי לחלוטין,אך כדי להינשא משתדלים גם במה שאולי יכול לעזור.
חבר קרוב שגם במצבי, החליט השנה לנסוע לאומן,כמובן מתוך ייאוש, מאז הוא לא מפסיק לשכנעני ולדלקם כל מיני הבטחות של רבי נחמן מברסלב על החשיבות התפילה אצלו דווקא ביום ראש השנה .
בהתחלה הסתייגתי, אך ככל שהחבר לא הרפה ממני, התחלתי לחשוב,אולי בכל זאת,ומי יודע אם לא חסרה דווקא התפילה הזאת בזכות הצדיק שתעלה את כל תפילותיי, ואולי אם לא אסע זה מין סוג עקשנות שבעצם תוקעת אותי.
חש נבוך לא יודע כבר מה נכון לעשות לנסוע או שב ואל תעשה.
אשמח לתשובת הרב .
תודה רבה


התשובה:
שלום רב,
שאלת הנסיעה לאומן ביום הדין, הפכה להיות שאלה אקטואלית מעין אופנה חדשה של השנים האחרונות, למבקשים קרבת ה' ושתפילת תענה ברצון.
כל מר נפש וכל השרוי במצוקה רוחנית או גשמית, שאמונת חכמים בוערת בקרבו, עשוי למצוא את עצמו שסוע בין המיימינים והמשמילים אם להמליך עליו את רבש''ע ביום הדין בנכר על אדמת רוסיה, להסתופף בתפילת המונים חוויתית על ציונו רבי נחמן מברסלב זצוק''ל או שמא להישאר בארץ אשר עיני אלוקיך בה תמיד, ארץ חפץ ארץ ה'- ארץ ישראל.
לענ''ד בהיות ושאלה זה הפכה להיות שאלה ציבורית כללית, נכון שגדולי התורה בדורנו יכריעו לכלל האם הנסיעה ראויה או לא. אלא אם כן עסקינן ברב לקהילתו או רב לתלמידיו שרשאי להכריע להן את אשר יעשו, וגם אז רק תלמיד חכם הבקי גם בש''ס ופוסקים ולא מדריך רוחני.
אך שאלת אותי היכן התפילה מקובלת יותר והאם נכון הוא שנסיעתך לשם תגאל אותך מרווקותך, ולכך אתייחס.
כדי מקד את הדברים אמעט במובאות ובדיון טרחני, ואצטט את דבריו של בעל שערי אורה.
רבי יוסף ג'יקטיליה מגדולי המקובלים בספרד במאה ה-13 ,בספרו שערי אורה [סוף שער ב], ספר המהווה כספר יסוד לתורת הקבלה כולה,ספר שדרכו ניתן להיכנס אל החכמה הרזית, כך התייחסו אל ספרו זה האר''י ז''ל הגאון מוילנא ומקובלים נוספים.

וכך מובא :
'' וכל אלו הדברים שאמרנו בתפילת יחיד ותפילת ציבור, בהיות ישראל על אדמתם, וכל שכן בירושלים, וכל שכן בבית המקדש. אבל כשישראל בחוצה לארץ, כמה מערערים וכמה מקטריגים עומדים אצל תפילות הציבור, כל שכן אצל תפילות היחידים, שהרי כשישראל הם בחוץ לארץ הרי הם ברשות שרי האומות ואין דרך לעלות תפילתם, שאין שערי שמים אלא בארץ ישראל. וכן הוא אומר ביעקב: מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים (בראשית כח, יז). ואם כן בחוצה לארץ הכול סתום אצל השמים. ועוד, שאותן שרי האומות אין מסייעים לישראל כלום, וכן הוא אומר:
ואין אחד מתחזק עמי על אלה כי אם מיכאל שרכם (דניאל י, כא). וכל שכן כי סמאל שר אדום עומד ומקטרג תמיד על ישראל ומערער עליהם לאבד זכיותיהם. וכל המקטרגים על ישראל בארץ האומות, כולם עומדים בין הארץ ובין השמים, כדמיון כותל ומחיצה להפסיק בין ישראל לאביהם שבשמים, והם הנקראים ענן המפסיק, ועל זה נאמר: סכותה בענן לך מעבור תפלה (איכה ג, מד). וכן הוא אומר במראות יחזקאל בגולה: וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת וגו' ומתוכה כעין החשמל (יחזקאל א, ד). המבין פסוק זה יבין כמה מחיצות מעכבות בגלות. ואפילו בארץ ישראל כתיב: כי אם עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם (ישעיהו נט, ב). וכל זה בארץ, כל שכן בחוצה לארץ.

ואם כן מה יהיה על תפילות של ישראל בחוצה לארץ ? דע שהתפילות שהן חוצה לארץ אין להם דרך לעלות לפני י''י יתברך, זולתי כשישראל משלחים אותם מחוצה לארץ נגד ירושלים. וכשמגיעות לירושלים, משם הם מסתלקות ועולות למעלה, וזהו שאמר דניאל כשהתפלל בגולה: וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם וזמנין תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם אלהה (דניאל ו, יא). וכל זה אמר שלמה בפירוש כשנבנה בית המקדש והיה מתפלל על ישראל, ואמר; כי יחטאו לך כי אין אדם אשר לא יחטא ואנפת בם ונתתם לפני אויב ושבום שוביהם אל ארץ האויב רחוקה או קרובה. והשיבו אל לבם בארץ אשר נשבו שם ושבו והתחננו אליך וגו' והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתתה לאבותם העיר אשר בחרת והבית אשר בנית לשמך. ושמעת השמים מכון שבתך את תפלתם ואת תחנתם ועשית משפטם וגו' (מלכים, מ, מו מט).

ועתה דע וראה איך גילה שלמה המלך עליו השלום שאין תפילת חוצה לארץ עולה למעלה באותו המקום שמתפללים, עד שהיא עולה לארץ ישראל ומשם לירושלים, ומשם לבית המקדש, ואז היא עולה למעלה. ולפיכך כל ישראל שהם בגלות הם בסביבות ירושלים בארבע כנפות הארץ, וירושלים עומדת באמצע. לפיכך כל אותם שהם בגלות לצד מזרח יתפללו לנגד מערב, נגד ירושלים. וכן אותם שהם בצפון, יהפכו פניהם לדרום. נמצאו כל ישראל, שהם מתפללים בארץ גלותם, משלחים תפילותיהם לירושלים ולבית המקדש, ומשם התפילות עולות לפני י''י יתברך. ועתה יש לנו להודיעך מה בין תפילת חוצה לארץ לתפילת ארץ ישראל.

דע כי תפילת ארץ ישראל דומה למי שהוא צריך לדבר עם המלך וביתו קרוב למלך, ואין שטן ואין פגע רע ולא משחית בדרך. ותפילת חוצה לארץ דומה למי שצריך לדבר עם המלך וביתו רחוק מאוד מן המלך, ויש בדרך כמה ליסטים וכמה פגעים רעים וכמה חיות רעות;

עתה ראה כמה אדם צריך ליזהר כדי שימלט מנזק הדרך. ואחר הטורח והשמירה, יתכוון שתהא תפילתו ראויה להתקבל, כמו שאמרנו. ועל דרך זה, דע כי כמה מעכבין ומקטריגין יש לתפילות ישראל, כשהן הולכות לירושלים, על ידי הכוחות הטמאות של עובדי כוכבים. ולפיכך יש לך להתבונן כמה אנו חייבים לטהר עצמנו ולהתכוון בתפילותינו בהיותנו מתפללין בחוצה לארץ, כדי שנהיה ראוים להתקבל לפני י''י יתברך''.

מדבריו ברור ופשוט כי כל תפילות באי עולם עולות דרך ירושלים וכל הקרוב אליה ובתוכה, תפילתו קרובה יותר להתקבל.
המתפלל בחו''ל מפרנס את שרי האומות העושקים את תפילותיו וזקוק לזכות מיוחדת שיישאר משהו מתפילתו עד אשר תגיע לפני הקב''ה.
דבריו של רבי יוסף ג'יקטיליה זצ''ל, מוחלטים ללא כל עוררים ובודאי כדי לסבור אחרת יש להציע דעות בעלות משקל נגד, כדי להכריע בשונה מדעה זאת.
כשם שרבי נחמן לא חולק על האר''י ז''ל, מכיוון שקיימת היררכיה אצל גדולי ישראל וכדי לחלוק על דעתו של אחד מהראשונים או מגדולי האחרונים יש להסתמך על ראשון אחר או להביא סימוכין רבים המפריכים את דבריו. אך ציטוט בע''פ שאינו ברור דיו בודאי רחוק מלהוות משקל נגד.
לכן, אין ספק כי אין עוד מקום בעולם שהתפילות מתקבלות וקרובות לרבש''ע כמו ארץ ישראל ובפרט במקום הקודש בירושלים.
כאמור,איני רואה את עצמי מכריע או פוסק בסוגיה כללית זאת הנתונה לגדולי תלמידי החכמים, התייחסותי כאן נקודתית ועקרונית, למקום הרצוי לשטוח בו את תפילותינו לרבש''ע.
כתיבה וחתימה טובה

 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על רווק בן 30, לנסוע לאומן בר''ה ?
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 
רשימת התגובות  
לא אומר לך לנסוע או לא. - ברי, 30/08/2010
כיוון שאני נגד הנסיעות הללו (אני נישאתי בגיל 32) מבחינה רציונלית. לא האמנתי בשום סגולה ולא נשברתי כלל למרות מצבי העגום דאז (ולכן איני יכול להתנגד לנסיעתך). רק אוכל לכתוב לך את מה שעשיתי. 1. תפילה לקב``ה בלבד ללא מתווכים. 2. לתקן את מידותיך ולהכיל מציאות ולא דמיונות וזה כולל להתנתק מתקשורת הרסנית... 3. לחפש בכל דרך שהיא, הכל כשר: אינטרנט, חברים, שדכנים, אחיות, דודות וכו`. 4. לא להתייאש.
בהצלחה
מגורים בח``ל - נחמה, 30/08/2010
ולא משנה מה הסיבה בה אני מתגוררת בחו``ל. אנ יודעת שהתפילה מתקבלת למעלה. אולי לוקח לה יותר זמן להגיע למעלה, כי עליה לעבור מספר שלבים, אבל אני יודעת שהיא תגיע כמו כל תפילה של כל יהודי.קרוב ה` לכל יהודי באשר הוא בארץ ובעולם. ה` בכל מקום!!!
אל תיסע - י, 30/08/2010
אל תיסע. וכבר גזרו חכמים על חוץ לארץ טומאת העמים, ועוד יש בזה גדר של עבודה זרה. ויעשו להם עגל וישתחוו לו
לורד - איילת, 29/08/2010
מה זאת אומרת ``רבנו זה משהו מיוחד``? הוא עוזר רק למי שעובר על ההלכה ונוסע אליו? זה בדיוק ההבדל בין היהדות לעבודה זרה- היהדות לא מחפשת חוויות מטלטלות וחזקות מאוד, אלא הליכה עקבית על פי ההלכה.
אומן ר``ה - אפרתי רפאל, 29/08/2010
עם כל הכבוד לרב
רבי נחמן מברסלב ביקש לבוא אליו לאומן בר``ה , אנחנו מחויבים להאמין לצדיקים ואף צדיק לא ביקש כזאת בקשה בכל הדורות , רואים כולם ,רבי נחמן מברסלב מחזיר את עם ישראל בתשובה בדור הזה יותר מכל ארגוני התשובה.
מענין למי צריך להקשיב לכבוד הרב או לרבי נחמן מברסלב?
חוץ מזה שבענין שידוכים הישועות שהרווקים והרווקות ראו רואים ויראו הם אמתיות ומדהימות.
רבי נחמן העיד על עצמו שהוא משדך השידוכים הגדול.
ולסיום מי שחולק על הצדיק חולק על העטיפה של הספר כי זה ברור שאת הספר הוא אף פעם לא למד באמת
שנה טובה!

וכי אני הדל עומד בפני גדולי ישראל ?! אך זאת היא דרכה של תורה לברר ולאמת כל שמועה או ידיעה מתוך יסודות ועקרונותיה של תורה.
לא יתכן לבנות את עולמנו הרוחני על היגדים ואמירות עמומות,לא כך צעדו כל גדולי ישראל החל מרבותינו התנאים עד גדולי דורנו.
כל הנחה יש לבססה ולהוכיחה,הניסיון ליצור מאזן אימה רוחני לא ראוי ולא נכון ועלול ליצור חלילה דימוי חשוך לשלמותה של תורה.
התורה שלמה דיה ואינה זקוקה להפחדות כדי להוכיח את אמיתיותה .
לא בשמים היא ! אין שום רב או דעה שהם מעל הקביעה הנחרצת של רבי יהושע במחלוקתו של רבי אליעזר וחכמים בתנורו של עכנאי.
כל דעה גם של גדול הצדיקים שבדור ומי לנו צדיק כר` אליעזר שאף הטבע סר למשמעתו מגודל קדושתו וגדלותו בתורה [עי` בפי` הגר``א לסוגיה], ואף על פי כן,חכמים לא קיבלו זאת ולא התרגשו מהוכחותיו העל טבעיות ונידוהו, כיון שלא הכפיף את דעתו לקביעתם שאחרי רבים להטות.
לכן אם מחפשי אמת ודרך ה` אנו, נלך לאורם של רבותינו לאורך כל הדורות מתוך בירור אמיתי בדרכי נועם.
וכך גם נתייחס לדבריהם של קדושי עליון,כרבי נחמן זצוק``ל, מתוך יחס של כבוד והערצה ועם זאת ביקורת עניינית מדוקדקת כדרכה של תורה, כדי להגדיל תורה ולהאדירה.
חזק וברוך על ההשקעה אבל!!! - דר מאיר המהיר, 29/08/2010
זה נכתב מאוחר מדי חבל!!!
ואני אומרת - סע! - ורד, 29/08/2010
בכללי נכון מה שאומר הרב-אך רבי נחמן זה משהו מיוחד.
אתה נמצא עמוק בתוך הייאוש! אתה צריך עזרה של רבנו שהמוטו שלו זה: אין ייאוש בעולם כלל! מה אכפת לך לנסות? שנים רבות התפללת לזיווג ועדיין לא נענית. החוויה באומן בראש השנה היא מטלטלת וחזקה מאוד, אולי זה יפתח אצלך משהו?

יש להבחין בין הגדרה מהי תפילה ותנאיה שהיא נגזרת על פי אמות מידה של תורה, לבין תהליך נפשי נפשי פסיכולוגי זמני,יתכן ובמצבים נפשיים מסויימים ההלכה תתייחס אחרת בשל קושי נפשי מובחן ותאפשר לנהוג אחרת. העירבוב בניהם גורם להסקנת מסקנות לא נכונות ותפיסה שגויה ביחס לאלוקות וליסודות האמונה הבסייסים.


פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines