יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך
 שווה עיון:
לצאת עם משתמט?

 
שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה
דף הבית » שאל את הרב - שאלות ותשובות ביהדות ובהלכה » היתכן הרב מוטי אלון ?!
 


» לצפייה בתשובות הרבנית שולמית בן שעיה
חיפוש
» מתקדם

 תגיות
   7 נקיים    אבות    אזכרה    אינטרנט    אירוח שבת    אירוסין    אישה    אישות    אישות ומשפחה    אמונה    אתרוג    בגידה    בחורה    בינו לבינה    בית    בית כנסת    בית מדרש    בית ספר    בעל    בר מצווה    ברית מילה    ברכה    ברכות    ברכות הנהנין    ברכות השחר    ברכת החמה    ברכת הלבנה    ברכת המזון    ברכת כהנים    בשר וחלב    בשרי    בת מצווה    גזל    גיור    גירושין    גניזה    גשם    דבר תורה    דברי תורה    דגים    דעות    דתי    הדלקה    הדלקת נרות    הוראה ותלמוד תורה    הורדות    הורדת שירים    החזר מס    היחיד והחברה
 אינדקס נושאים
 
» אינדקס נושאים ותגיות

היתכן הרב מוטי אלון ?!

מתוך: מצוות וקיומן » הוראה ותלמוד תורה פורסם בג' באדר התש"ע
שלום לרב.
נגמרו לי השאלות, אני עומדת במבוכה עצומה מול הפרשיה הנוכחית אודות הרב אלון ותוהה הכיצד להתייחס בתוך עצמי לקונפליקט זה, איה תורתו הגדולה? והאם נאמר כי אין ערך לקידוש ה' הגדול שעשה כל חייו ? איך ומה לחשוב לנוכח הההלם הגדול בו נתונים אני בטוחה רבים כמוני ? אשמח אם הרב יעשה לי מעט סדר בבלבול.
תודה.


התשובה:
שלום רב,
אקדים ואומר כי אני מבקש לא להתייחס באופן ישיר לפרשייה סביב הרב מרדכי אלון הי''ו, היות ואיני מצוי בפרטים ולא יעלה על הדעת כי אסיק מסקנות ע''פ השמועה והפרסום התקשורתי בלבד. כמובן מי שבדק את הדברים ועומד בקריטריונים של הלכות לשון הרע רשאי לגבש דעה בהתאם,אך לא כן אני.
התייחסותי לשאלה היא עקרונית, איך מתמודדים עם מצבים בהם נתפס תלמיד חכם בקלקולו.
ומה יחסנו לת''ח שסרח ? מה עם תורתו ? האם האמון בכלל תלמידי החכמים ובתורה בכלל נפגע בשל כך ?
האם הותרה הרצועה לפשוטי העם,חלילה ?
ננסה ללכת בעקבות חז''ל והאחרונים כיצד התייחסו למצבים מעין אלו,
''תנא דבי רבי ישמעאל: אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה - אל תהרהר אחריו ביום, שמא עשה תשובה. שמא סלקא דעתך? אלא: ודאי עשה תשובה. והני מילי - בדברים שבגופו, אבל בממונא - עד דמהדר למריה ''.
מבאר מרן הרב קוק זצ''ל בעין אי''ה סוגיה זאת :
מצב השכל אינו עומד על תכונה אחת בכל אדם גם בחכמים. כדברי הרמב''ם שהברקים באין ושבים, והוא הדין תכונת המוסר ואור הדעת. ע''כ נמשל שעת חוזק הנפש ושלימות עיונה לפי טבעה בטבע החכם, יום, ועת התגברות הטרדות והדברים המאפילים את השכל, לילה. ע''כ אם ראית ת''ח שעבר עבירה בלילה, בשעת התקדרות אורחות שכלו, אל תהרהר אחריו ביום, כי תיכף כשחוזר לאור התורה ודאי עשה תשובה. והני מילי בדברים שבגופו, שתשובה של רצון ומחשבה תיכף מתעוררת לרגלי תורת ד'. אבל תשובה מעשית בפועל, צריך שתראה הפעולה. כי אע''פ שהרגש מתטהר, לפעמים המעשים מונחים בשפל. ע''כ מותר להרהר עד רואינו תיקון המעשה.
הרב למדנו כי לא לעולם חוסן וגם אצל ת''ח קיימות שעות קשות של אפילה פנימית ואור שכלם נפגם. ת''ח אינם יוצאים מן הכלל האנושי המתמודדים עם יצרם אלא אף יותר מכך למדנו אביי , ''ועלה באשו ותעל צחנתו - שמניח אומות העולם ומתגרה בשונאיהם של ישראל; כי הגדיל לעשות - אמר אביי: ובתלמידי חכמים יותר מכולם''. [סוכה דף נב].
נשים לב כי חז''ל אינם שוללים את אפשרות החטא מהם ומחבריהם, הם אינם מבקשים לגונן על עצמם, ומגלים את דעתם באמירה ישירה ופשוטה, כי אפשרות החטא הינה נחלת הכל. אך בכל זאת קיים הבדל, שלת''ח יש את היכולת להתרומם ולצמוח מכישלונו, ולא רק בגדר אפשרות אלא במעין ודאות שכך דרכם של חכמים.
נשים לב לנקודה נוספת: חז''ל אינם מבטלים את עצמיותו ואינם הופכים אותו להיות כאחד הריקים שסרח אלא מגלים כלפיו יחס כבוד. כך מצאנו גם בסוגיה במו''ק [יז.] המבררת את היחס כלפי ת''ח שסרח,כמה עדינות חשש וזהירות נוהגים בו,וגם כאשר נאלצים במצבים קיצוניים לנדותו,הדבר נעשה מתוך כבוד וזהירות.
וכך סיכם ופסק השו''ע את הדברים להלכה:
'' חכם, זקן בחכמה, או אב בית דין שסרח, אין מנדין אותו בפרהסיא לעולם, אלא אם כן עשה כירבעם בן נבט וחביריו. אבל כשחטא שאר חטאות, מלקין אותו בצינעא. וכן כל ת''ח שנתחייב נידוי, אסור לב''ד לקפוץ ולנדותו במהרה, אלא בורחים ונשמטים ממנו. וחסידי החכמים היו משתבחים שלא נמנו מעולם לנדות תלמיד חכם, ואף ע''פ שנמנים להלקותו אם נתחייב מלקות או מכת מרדות.
ואי סני שומעניה כגון שמתעסק בספרי אפיקורוסין ושותה במיני זמר, או שחביריו מתביישין ממנו ושם שמים מתחלל על ידו, משמתינן ליה''. [יורה דעה סימן שלד סעיף מב].
מדברי הנ''ל נלמד כי האמירה האלוקית מימי בראשית ''לפתח חטאת רובץ'' ,מהדהדת ורלוונטית, קיימת אצל כל ברואי מטה ואיש לא נמלט ממנה.
אך באותה נשימה אל לשכוח,כי דלתי תשובה אינם נסגרים ופתוחים בעד תלמיד חכם שכשל כבפני כל אדם. ואם ישאל השואל הרי על חילול ה' אמרו חז''ל כי אין תשובה ובפרט לא כשת''ח הוא ?? [עי' רמב''ם יסו''ת פ''ה,ה''יא ותשובה פ''א,ה''ד].
נראה לענ''ד כי הבדל גדול יש בין מצב של קושי יצרי כפייתי לבין עבירה הנעשית ביודעין ובדעה צלולה מתוך בוז ושאט נפש. על הראשונה לא ברור כי מוגדרת כחילול ה'.זאת ניתן להסיק מהדוגמאות שהביאה הגמ' ביומא והרמב''ם ויש עוד לברר נקודה זאת אך אכ''מ.
אך גם כשנאלצים להכריע ולחשוף את קלקלתו כדי למנוע נזק גדול יותר,עדיין יש לגלות אליו יחס של כבוד וכן אמון ביושרו שישוב לאור שכלו ויעשה תשובה. התשובה לא נועדה רק לתלמידים או לחוטאים מוחלטים, כי אם ואולי אף יותר גם לגדולי תלמידי חכמים, כך לימדנו הרב קוק בכתביו.
קיימת נורמה לא הגונה בציבור המזקיקה חשיבה נוספת,כאשר ת''ח או כל איש ציבור הגון הנמצא בשיאו ובמלאו כושרו המוסרי ומשפיע מטובו לחברה כולם שמחים ונהנים מפירותיו. אך ברגע שנחשף בתוכו צד חלש ואנושי בין רגע הוא מוקצה מחמת מיאוס. הייתכן ? כך לגמול למי משמוסר את נפשו ואת חייו הפרטיים למען הכלל ? האם איננו מחויבים להשיב לו כגמולו הטוב ולזכור לו חסד נעורים ולסעדו לזקוף את קומתו ולחדש את נעוריו ?
נקודה נוספת,לענ''ד יש להבחין בין האדם שרובו ככולו טוב ומטיב לבין מעשים פרטיים שליליים שהכרח הוא להוקיעם כשהוכחו. אך אל נא נשפוך את התינוק עם המים ולא נקעקע את כל הבירה וטובה. בדרך זאת אנו יוצרים אווירת עריצות רבנית-ציבורית מעין אגדות העם אודות משמרת הצניעות ומאזן האימה המטילה על הסוררים ללא רחם.
לא כן דרכה של תורה ,דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, עלינו לכונן אווירה ציבורית היכולה לשאת הפכים ומורכבויות מתוך אמון ונועם. מצד אחד לא לטאטא מעשים מעין אלו ומאידך גיסא לאפשר את התיקון מתוך חמלה ואמון בחלקים הגדולים והנצחיים שלא נפגמו.
נלמד מרבי מאיר שלא בעט ברבו הגדול אלישע בן אבויה למרות שקצץ בנטיעות וכפר בעיקר, עדיין מצא מקום לשמר עימו על דיאלוג כפול הלומד מן הטוב שבו מעבר לקליפה הקשה ובד בד משדר לו אמון כדי להשיבו לראשיתו.
יהי רצון שנזכה כולנו להאדרת קרן התורה בשלמותה וטהרתה. 
כתוב תגובה
גולשים נכבדים,
אנא הקפידו לכתוב הערות עינייניות ביחס לשאלה הנוכחית בלבד!
לצערינו, שאלות, הערות כלליות וכד' שאינן מתיחסות לשאלה, יימחקו מהמערכת.
בברכה, צוות שו"ת מורשת.
הנך מוזמן להגיב על היתכן הרב מוטי אלון ?!
*שם:
  דוא''ל:
האם לפרסם את כתובת המייל בתגובה
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 
רשימת התגובות  
אם בארזים נפלה ,,,, - יצחק, 24/09/2010
מה לי ? איך אפתח פי ?מי יכול להאמין? קדוש ישראל .לכל צליל קולו הייתי קם באדרת קודש .תורת ה` היתה בפיו .כולו אש להבה .מלאכי שרת רעדו בשעור שהוא נשא .פה שדבר עם אלוקים כל צליל כל טון כל מבט = עולם ואיך עתה למאכל אריות מובל צר לי אחי יהונתן איך ריבון עולם יכול להיות פה המדבר אמרי שפר איך עתה את האפר לוחחת.שרפים שאגו איה תורה וזה סחרה,,,
הרב מוטי אלון רב גדול ועצום - רואי בן חומו, 23/08/2010
יישר כח ל א``ח לא ייתכן שנשים ורבני שאינם בסדר גודל של פוסקי דורנו ישפטו רב גדול וחשוב כרב מוטי אלון נ``י הי``ו
אוי לנו כי הובשברנו - מאירה, 22/02/2010
צר לימאד כי הרב שצמנו לשמוע
את דבריו כשל במעשים קשים
כפי שמפורסמים.
אני תקוה שימים קרובים יעידו
שמעשיו הגדולים יזכרו יותר
ממעשיו הנולזים.
דיעה אישית - שי, 22/02/2010
אכן כתב הרב בתשובתו :
קיימת נורמה לא הגונה בציבור המזקיקה חשיבה נוספת,כאשר ת``ח או כל איש ציבור הגון הנמצא בשיאו ובמלאו כושרו המוסרי ומשפיע מטובו לחברה כולם שמחים ונהנים מפירותיו. אך ברגע שנחשף בתוכו צד חלש ואנושי בין רגע הוא מוקצה מחמת מיאוס. הייתכן ? כך לגמול למי משמוסר את נפשו ואת חייו הפרטיים למען הכלל ? האם איננו מחויבים להשיב לו כגמולו הטוב ולזכור לו חסד נעורים ולסעדו לזקוף את קומתו ולחדש את נעוריו ?
נקודה נוספת,לענ``ד יש להבחין בין האדם שרובו ככולו טוב ומטיב לבין מעשים פרטיים שליליים שהכרח הוא להוקיעם כשהוכחו. אך אל נא נשפוך את התינוק עם המים ולא נקעקע את כל הבירה וטובה. בדרך זאת אנו יוצרים אווירת עריצות רבנית-ציבורית מעין אגדות העם אודות משמרת הצניעות ומאזן האימה המטילה על הסוררים ללא רחם.
לא כן דרכה של תורה ,דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, עלינו לכונן אווירה ציבורית היכולה לשאת הפכים ומורכבויות מתוך אמון ונועם. מצד אחד לא לטאטא מעשים מעין אלו ומאידך גיסא לאפשר את התיקון מתוך חמלה ואמון בחלקים הגדולים והנצחיים שלא נפגמו.
לדעתי אסור לשפטו כלל וכלל את מה שקורה כעת עם הרב.ואולי שמא באמת עשה תשובה?ואז יוצא שאנו מחרפים ומגדפים ת``ח?!!מי אנחונ?קודם שנגיע לדרגה שלו.
ועוד זאת אסור כמובן לשחוכ את כל פועלו בנושא קירוב הלבבות של הטועים אל התורה והמצוות.איך אפשר להיות כפוי טובה לנוכח כל הטובות שנתן ועשה מזמנו הפרטי הרבה אלון עבור הכלל?
הנותר הוא רק להתפלל ולא לבזבז את הזמן בקראית מאמרי העיתונות החילונית בפרשה זו.טוב אם כל אחד ייתקן עצמו מאשר לשפוט רב גדול זה.
מאחל לכולנו אהבה ולא שנאה ולא שפיטה על פי מקורות שכל תכליתם רק לזרוע בנו כפירה
פורים שמח לכולנו
למגיבים - א``ח , 22/02/2010
כל טיעוני מושתתים על הגיון הלכתי השקפתי אלא שלצערי בציבור הדתי יש המערבים יהדות ושאר תרבויות ואיבדו את שיקול הדעת המתחייב. גם מעט רגש לא גורע, אנו יהודים ולא גרמנים. מדוע לא חסתם על כבוד גדול הדור הרב אליהו שליט``א שאמר לא תהיה ואתם חסים על כבוד אנשי הפורום ובהם ראש ישיבה התומך שנים רבות בהפקרת א``י תוך התרפסות לישמעאלים והתייפיפות בפני השמאל הקיצוני, רב נוסף המשתלח תמיד ברבנים ע``מ לזכות בפרסום.אין סמכות הלכתית לפורום תקנה, שאלו פוסקי הדור (לא פוסקי אינטרנט) וישיבו לכם.שאלות נוספות לפוסקים: דין הלבנת פנים ברבים לאדם שתרם האם זו הדרך, האם כך מתנהל דין תורה כשמשחקים לידי אנשי השמאל ומשלהבים דמיון הסוטים ומגבירים כוחם. לא אמרתי שלא צריך לטפל ולהגיב כראוי במידה והדברים אכן קרו אך רק בי``ד מוסמך (ההלכות מופיעות בשו``ע, לא בחוקי היסוד ולא בתקנות חברתיות חולפות) יכול לפסוק ולא פורום המתיימר להחליף מוסדות תורניים מקובלים תוך קריצה לחילוניים ולאנשי השמאל האנטי דתיים.
למגיב א``ח - יחיאל, 21/02/2010
למגיב א``ח
אתה כנראה מאלו שהם חסידים וצדיקים שמגינים על כבוד הרב שנרמס.
אבל אינך שם לב שבדרך הכפשת וזלזלת כמעט את בכל מורי הדרך שלנו, רבנים צדיקים וישרים, שאמנם נכון, הם לא נחשבים לאדמורים וחסידים כמו הרב אלון, אלא ת``ח אדירים שרגליהם בקרקע.

דווקא אותי השמועה לא הפתיעה. מי שנותן לבני אדם לנשק ידיו ומנשק כל עובר ושב הוא בבעיה גם אם לא נתגלו בו דברים איומים

קצת יותר שכל ומעט פחות רגש
כל טוב
השמצות חסרות אחריות - @, 21/02/2010
אורי חנניה! טול קורה מבין עיניך.
אתה יכול לסבור אחרת מרבנים אלו או אחרים.
דבריך על פורום תקנה הם השמצה חסרת אחריות, שנראית כמבוססת על דמיונות פורחים, ולא על עובדות.
מי שמך להחליטת שדבריהם הם רוחות עועים פציפיסטיות, פמניסטיות, ליברליות?

דווקא בגלל ת``ח שהיגיעו להוראה ולא הורו, נפגעו רבים רבים בעבר.
אשרינו שזכינו לראות בעינינו שאפשר גם אחרת.
דרושה מועצת חכמי ישראל - א``ח , 19/02/2010
גם אם יושבים שם בפורום תקנה, תלמידי חכמים שדרך אגב, דיעות חלק מהם ידועות ולא תמיד אחראיות, זה לא מעמיד אותם כבית דין ובודאי לא כבית דין שדה. רק בי``ד מוסמך המורכב כולו מדיינים ובראשו גדולי הדור ושלוחיהם, הבקיאים בכל חלקי הפרד``ס (תוך זימון מומחים לישיבותיהם), יכול לדון ולהכריע בסוגיה זו שיש לה השלכות על כלל ישראל בכלל ועל הציבור הדתי בפרט. כבר ראינו בדורנו החלטות חסרות אחריות כשלא שיתפו את כל גדולי ישראל במידת האפשר. החלטות שנתמכו ע``י חלק מרבני הפורום. לו כוונות של חברי הפורום (מזכיר לי יותר חוג אינטרנטי מאשר בי``ד) היו שקולות וטהורות, הם היו מפעילים את כל משפחת הרב אילון ומקורביו בצורה עקבית, על מנת ליישם החלטות חשובות וטיפול רפואי נפשי במידת הצורך, ועדיין לא הוכח לנו שהדברים החמורים אכן היו. גוף שקול היה יודע וצופה את ההשלכות החמורות המסתמנות. גוף זה לא יודע ולא יכול היה לדעת עד לאן יגיעו הדברים בחריפותם ועל זה הלא נאמר: כי רבים חללים הפילה, זה ת``ח שלא הגיע להוראה ומורה, ועצומים כל הרוגיה, זה ת``ח שהגיע להוראה ואינו מורה (סוטה כב.). ניכר שרוחות עוועים פציפיסטיות (ללא כל קשר לשלום המיוחל), פמיניסטיות (ללא כל קשר לכבוד האישה הראוי), ליברליות (ללא כל קשר לכבוד האדם וחירותו), פילוסופיות, הרחוקות מרוח התורה, הן שעמדו נר לרגלי חברי הוועדה שביקשה לתקן תקנה מבלי שיש לה הכשר לאומי - הלכתי לכך. שומה עתה עלינו, בנ``י הקדושים, לדרוש מינויה של מועצת חכמים כלל לאומית שתכריע בסוגיות בעלות השלכות על כלל ישראל ותפעל לתקן עולם במלכות שד``י. תבורכו על התייחסותכם ועל פעלכם. בברכה אורי חנניה אלנקוה רב ביהמ``ד שנות חיים.


רבנים צאו מחיינו - אילן, 19/02/2010
הרב אלון חטא , פשע , יכול להיות
אבל האם תקנה , תקנו , הם קלקלו לא פחות
ישנה יהירות חמורה של רבנים , מכל צד ומכל מין
הרבנים נכנסו לחיינו בסערה
נמצאים ליד כל ברז , שולחן , חתונה ומסיבה
בכל שיח ושיג הם מבנים , ולכל דבר הם נדחפים
``עשה לך רב`` התחלף כבר מזמן במותג ``אין לך רב?``
רבים מאיתנו מבולבלים , תמהים וחשופים , ולצערי הרב רבים מן הרבנים לתוך החלל הזה פורצים , נכנסים וחודרים , ולא עוצרים לרגע וחושבים.
הגזמתם , עיצרו וחשבו הקשיבו לקול ראו את התמונות ואת השטח , אתם מנותקים.

קראתי במקור ראשון ראיון עם הרבנית שילת , ונדהמתי איזו גאווה , איזו חוצפה , אבוי לנו כזו מנהיגה .
היא נשאלה מדוע חדלתם את הרב אלון מלערוך חתונות ותשובתה הייתה בלי למצמץ לרגע `` היית רוצה שעבריין יחתן את הילד שלך ``
עבריין !! עבריין !!
מי קבע זאת מי החליט על כך
הרבנית שילת
מי היא ומה היא מניין הסמכות .

צר לי רבנים ורבניות יקרים
הוכחתם שאתם לא יותר טובים
הראיתם לנו שגם אתם בעלי אינטרסים צרים

אפשר להביא עשרות ואולי מאות דוגמאות של רבנים שלא בדיוק מהווים דוגמא ומופת , אכן לא בנושא יחסים בין אישיים , אלא בגאווה , במוחצנות , בחיי פאר , ברדיפת ממון , בשחצנות ועוד
כהנה

אנא על תשחטו את מוסד הרבנות עשו תיקון כלכם
הסתכלו במראה ורק אחר כך פתחו את סגור לבכם
ואול באמת לא יזיק קצת
צאו לנו מהורידים

האם אתה מפקפק בגמר דינם של הרבנים אריאל וליכטנשטיין? - הדר, 18/02/2010
האם הם תלמידי `קולך`? מהיכן עזות הפנים לומר כי יש ספק, אחר שהללו בדקו והודיעו באופן חד-משמעי את מסקנתם?
הערתו של אורי חנניה אלנקוה היא עזות פנים כלפי הרבנים אשר דנו את דינם.
אין המדובר רק ב`יחס של כבוד` אלא באמון המתחייב להכרעתם.
אילו היה אדם מורשע בבית-משפט, כמו הרב קופולוביץ`, האם עדיין נותר היה ספק? האם הרבנים פחות אמינים מהשופטים???
לאורי חנניה אלנקוה - @, 18/02/2010
על אילו משמעויות חמורות אתה מדבר?
אתה כולל את המשמעויות החמורות של הנפגעים?
שטויות!
שיגיד הרב אילון תודה שחשפו את נטייתו ברבים, ובכך עצרו אותו מלהמשיך לחטוא. וילך לטפל בעצמו כמו שצריך, לא על חשבון אחרים.
על זכויותיו האחרות, ישלמו לו בשמיים. אין לנו מה לדאוג.
האומנם? - @, 18/02/2010
1. הרב צודק, לא לנטוש ת``ח בעת מצוקתם - אבל בתנאי שמודים על חטא שטעו.
רב מפורסם לפני שנים הורשע בפלילים על ניצול מיני, והתלונן לאחר מכן, כי מוקיריו ותלמידיו עזבו אותו.
וודאי - כי נשאר בטענותיו שלהד``ם.
מה יעשה תלמיד ששמע עדויות אמינות? יותיר הכל כשהיה?
תמהני!

2. אלישע בן אבויה ניצל מינית את רבי מאיר?
היתה שם מחלוקת תיאולוגית עמוקה. מה ההשוואה?

ר` מאיר המשיך את הקשר והדיאלוג עם רבו למרות שכפר בעיקר ולא נטש או התנכר אליו.
נקודה חשובה להתייחסות - מגיבה, 18/02/2010
קשה לי עם הפוקוס הענק ששמים על הרב שנפגע וכבודו שנרמס-מה עם הנפגעים ששמו כל יהבם עליו?שגם עכשיו חוששים לדבר?שנרמסו אמונם,אמונתם וצלם האנוש שלהם?מה המסר לכל אותם שעוברים פגיעות ע``י מכובדים למיניהם?כמה יעזו להשמיע קולם?
כך דרכה של תורת אמת - אורי חנניה אלנקוה, 18/02/2010
ישר כח לרב בן שעיה שתשובתו המושתתת על מימרות חז``ל ודברי הראי``ה עפ``י פנימיותה של התורה, נותנת תשובה אמיתית עם ראיה רחבה המותירה מקום של כבוד לת``ח גדול שאולי מעד. אני משוכנע שלו היו אנשי תקנה קשובים לקול זה המבטא דעת תורה ולא ל-``קולך`` שדעתה קלה,ואחרים שדעתם פשטנית למדי, היה הטיפול בפרשה סוערת זו, מכובד ושקול יותר, תוך לקיחה בחשבון של כל המשמעויות החמורות איתן עלינו להתמודד.

אמנם כן,אך אבקש להזכירנו לנהוג יחס של כבוד כלפי אנשי ה`פורום` בהם יושבים גם ת``ח גדולים ויראים ואחראים.


פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines