נוסח אחיד (התקבלה בתאריך 01/06/2001)
מה דעת הרב על הנוסח האחיד בצבא, בעקבות התקפת הרב עובדיה יוסף על הנוסח הזה ?
תשובת הרב
הרב עובדיה יוסף צודק בביקורתו על נוסח "הנוסח האחיד" של התפילה בצה"ל. מגמתו המבורכת של הרב גורן, זכר צדיק לברכה, הייתה להביא לידי אחדות מלאה בתפילה במחנה הצבאי, ולהפיכת בית הכנסת לגורם מלכד של החיילים כולם. בשל כך הגה את רעיון הנוסח האחיד, ובכך ביקש להרחיק ממקום התפילה את המחלוקת. דא עקא, שרעיון 'כור ההיתוך' נעשה באותן דרכים שהיו נהוגות אז – כיבוש כל הנוסחים האחרים על ידי הנוסח בו נהגו רוב יוצאי אשכנז (המכונה נוסח ספרד), תוך התעלמות מוחלטת מנוסחם של עדות המזרח. עם ירידת קרן רעיון כור ההיתוך צצה ועולה גם תחושת הכיבוש והניכור שבנוסח האחיד.
בשל כך נכון לבחון מחדש את הסידור הצהל"י. את רעיון הנוסח האחיד יש לשמור מכל משמר, כדי שבית הכנסת הצבאי יהווה המשך לחיים המשותפים בצבא כולו, ושלא יוקמו במחנה הצבאי כמה מקומות תפילה. ברם, יש לנסח אותו מחדש, ולהביא בו לידי ביטוי את המנהגים כולם. לו זו הייתה הצעת הרב עובדיה יוסף ספק אם היה מישהו מתנגד. הציונות הדתית, שהיא הגוף הדתי המרכזי המשרת בצבא הייתה מצטרפת למהלך זה, ואולי ממנו היה נולד מהלך שישפיע על עולם הרבנות הכלל-ישראלי.
מצער הדבר כי לא זה מה שקרה. בקשת אחדות אמיתית של התפילה הפכה למאבק כוחני, בו המילים "אסור להתפלל" הופיעו, ובו נקרא החייל הנוהג בנוסח עדות המזרח לקרוע את בית הכנסת הצבאי לגזרים. כך נולד עוד מהלך שהרחיק עוד אנשים ממקום ההתכנסות של התפילה. עד שאנו מתווכחים באיזה נוסח יתפללו בצבא, אנו גורמים לרבים לראות בתפילה מגרש מאבק מפלגתי, ואין בכך כדי לרומם את קרנה של התפילה.
הרבנות הצבאית הראשית יכולה להרים את הכפפה שהוטלה, להמשיך ולדבוק ברעיון הנוסח האחיד בדרכו של הרב גורן, אך לנסחו מחדש כדי שכולם ימצאו בו את עולמם. כך ישוב השלום למקומו, ובית הכנסת לא ישמש אלא לתפקידו העיקרי – למפגש האדם עם אלוהיו. בכך ישוב בית הכנסת למקומו הטבעי, כגורם מאחד ומשכין שלום בין אדם לחבירו ובין איש לקונו.


מקורות לתשובה
תשובה מאת הרב יובל שרלו