לישב בסוכה (התקבלה בתאריך 01/11/2017)
שמעתי שיש לומר לישב בחיריק. למה ? ראיתי בחזון עובדיה שהביא משיר השירים שכתוב לישון בחיריק. הא זה פה יוד רגיל שבעתיד אומרים יישן בחיריק אבל לישב הוא משונה שהעתיד הוא יצא בצירי ואז נראה שאין מזה ראיה ? וגם דיש לומר דמדשם הפועל הוי כמו העתיד שמתחילין בחיריק בסתם פיי יוד אז ביצא שמתחיל בצירי גם השם הפועל יתחיל בצירי וראיה לאשכנזים ? וגם אני יודע אחד שיש לו סידור ספרדית משנה אלף וחמש מאות ובו אמר לישב בצירי ?
תשובת הרב
א. אין סידור ספרדי לפני אלף שנה ובודאי שלא לפני אלף חמש מאות. ב. אתה כותב ראיה אחת ומקשה, ושם בעמוד קעב הביא כמה ראיות שאי אפשר להתעלם מהם. ג. אין להקשות מהאשכנזים, דאנן בדידן ואינהו בדידהו ונהרא נהרא ופשטיה. ד. בכל הכבוד למדקדקים שמשנים את הביטוי והנוסח על פי כללי הדקדוק, אין להם על מה לסמוך !
מקורות לתשובה
תשובה מאת הרב אברהם יוסף
רשימת התגובות  
נוסחאות - דני-כ, 01/11/2017
ראה שכונת השואל היא שהסידור הוא משנת 1500.
דרך אגב באתר הספריה הלאומית אפשר למצוא חלק מהסידורים האלו בכ``י או בדפוס.
נוסחאות
אין לדבר סוף, כי עשות ספרים הרבה אין קץ, אלא רק מספרים שסדרו לנו גדולי הדורות מהם יש ללמוד.