על נהרות בבל (התקבלה בתאריך 17/10/2002)
למה לא מקפידים היום על אמירת על נהרות בבל לפני ברכת המזון ביום שאומרים תחנון?
תשובת הרב
שלום וברכה
מעמדם ההלכתי של מנהגים תלוי בהתקבלותם.
מנהג זה לא התקבל, ועל כן הוא גם אינו מחייב, ועל כן יותר ויותר אינם נוהגים בו.
אינני יודע מפני מה לא התקבל. נראה לי כי הדבר נובע מהעובדה שהוא מיועד ליום חול, בו אין לבני אדם מגמה להאריך בברכת המזון או לומר אותה באופן משפחתי, כי אם יש רצון לקצר.
כל טוב
מקורות לתשובה
תשובה מאת הרב יובל שרלו